Про журнал

Всеукраїнське спеціалізоване науково-практичне рецензоване медичне видання для фтизіатрів, пульмонологів, терапевтів, інфекціоністів і торакальних хірургів, публікує результати фундаментальних досліджень у галузі фтизіатрії, пульмонології та інфектології, висвітлює науково-медичну і соціальну проблематику ВІЛ-інфекції/СНІД

Заснований у 2010 році

-


Журнал опубліковано завдяки підтримці американського народу, наданої Агентством США з міжнародного розвитку (USAID)

-Головний редактор:
Василь Іванович Петренко, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри фтизіатрії та пульмонології Національного медичного університету імені О. О. Богомольця, Заслужений лікар України, член Міжнародного союзу боротьби з туберкульозом і легеневими хворобами, академік АН ВО України, член формулярного комітету ДЕК МОЗ України, член Експертної групи МОЗ України за напрямком «фтизіатрія», член ГО «TB people Ukraine»

Засновники видання: Національний медичний університет імені О. О. Богомольця (nmuofficial.com), Приватне підприємство «ІНПОЛ ЛТМ» (vitapol.com.ua)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 16607-5079Р від 05.05.2010 р.

Видавець: ПП «ІНПОЛ ЛТМ» (vitapol.com.ua)

Мова видання: українська, англійська

Редакційна політика: відкритий доступ до опублікованих текстів, розміщення статей на умовах ліцензії Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-ND 4.0) (https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/)

Науковий профіль видання: медицина (фтизіатрія, пульмонологія, інфекційні хвороби)

Журнал включено до Переліку наукових фахових видань України з медичних наук, категорія "Б": наказ МОН України від 17.03.2020, № 409. У виданні можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора наук, кандидата наук та ступеня доктора філософії

Журнал зареєстрований та індексується в міжнародних наукометричних базах і спеціалізованих каталогах Scopus, Index Copernicus, Google Scholar, Ulrich’s Periodicals Directory, Scientific Indexing Services, ResearchBib, ICMJE, Polska Bibliografia Naukowa, CrossRef, 1findr, Dimensions, Scilit, Lens, Microsoft Academic, Naver, BASE, EuroPub, Sciencegate, OUCI, WorldCat, NLM Catalog, Research4Life, KOAR, Wizdom.ai, ReadCube, Semantic Scholar, LibKey

Журнал внесено до загальнодержавних баз даних «Україніка наукова», «Наукова періодика України» Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. Матеріали публікуються в УРЖ «Джерело»

Статті, опубліковані в журналі «Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція», отримують DOI — ідентифікатор цифрового об’єкта системи бібліографічних посилань CrossRef

Періодичність виходу: 4 рази на рік

ISSN: 2220-5071 (Print), 2522-1094 (Online)

DOI: 10.30978/TB

Сайт: tubvil.com.ua

-

Поточний номер

№ 1 (2024)
					##issue.viewIssueIdentification##
Опубліковано: 2024-03-29

Передова стаття

Оригінальні дослідження

Переглянути всі випуски