Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція

Всеукраїнське спеціалізоване науково-практичне рецензоване видання для фтизіатрів, пульмонологів, терапевтів, інфекціоністів і торакальних хірургів, публікує результати фундаментальних досліджень у галузі фтизіатрії, пульмонології та інфектології, висвітлює науково-медичну і соціальну проблематику ВІЛ-інфекції/СНІД

Заснований у 2010 році

-

Журнал опубліковано завдяки підтримці американського народу, наданої Агентством США з міжнародного розвитку (USAID)

-

Головний редактор: Василь Іванович Петренко, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри фтизіатрії Національного медичного університету імені О. О. Богомольця, голова наглядової ради дитячої клінічної туберкульозної лікарні м. Києва, науковий консультант міжнародної організації «Програма оптимальних технологій в охороні здоров’я» (США).

Засновники видання: Національний медичний університет імені О. О. Богомольця (nmu.ua), Приватне підприємство «ІНПОЛ ЛТМ».

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 16607-5079Р від 05.05.2010 р.

Видавець: ПП «ІНПОЛ ЛТМ».

Мова видання: українська, англійська, російська.

Журнал включено до Переліку наукових фахових видань України з медичних наук: Додаток 9 до наказу Міністерства освіти і науки України № 241 від 09.03.2016 р.

Журнал зареєстровано в міжнародних наукометричних системах та спеціалізованих каталогах Index Copernicus, Google Scholar, Science Index, Ulrich’s Periodicals Directory, Scientific Indexing Services, ResearchBib, ICMJE, Polska Bibliografia Naukowa, CrossRef.

Журнал внесено до загальнодержавних баз даних «Україніка наукова» Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, «Наукова періодика України». Матеріали публікуються в УРЖ «Джерело».

Статті, опубліковані в журналі «Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція», отримують DOI — ідентифікатор цифрового об’єкта системи бібліографічних посилань CrossRef.

Періодичність виходу: 4 рази на рік.

ISSN: 2220-5071 (Print), 2522-1094 (Online).

DOI: 10.30978/TB.

Сайт: tubvil.com.ua

-

Редакційна колегія

Голубовська О. А. (Київ)
Грищук Л. А. (Тернопіль)
Гульчій О. П. (Київ)
Дзюблик І. В. (Київ)
Дужий І. Д. (Суми)
Костик О. П. (Львів)
Крижанівський Д. Г. (Дніпро)
Майданник В. Г. (Київ)
Мацегора Н. А. (Одеса)
Панасюк О. В. (Київ)
Процюк Р. Г. (Київ)
Свінціцький А. С. (Київ)
Сіренко І. О. (Харків)
Степаненко В. І. (Київ)
Тодоріко Л. Д. (Чернівці)
Шевченко О. С. (Харків)
Широбоков В. П. (Київ)
Яворовський О. П. (Київ)

-

Національна конференція з питань туберкульозу

16-17 травня 2018 року в Києві проходила науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні проблеми лікування і профілактики туберкульозу». Організаторами заходу виступили Міністерство охорони здоров’я України та Центр громадського здоров’я МОЗ України спільно з Національним медичним університетом імені О.О. Богомольця та партнерством «Зупинимо туберкульоз. Україна» за підтримки USAID, Глобального фонду боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією.

У центрі уваги конференції було реформування протитуберкульозної служби в Україні, включно із змінами фінансування системи протитуберкульозної допомоги, стратегією розвитку лабораторної мережі, запровадженням інноваційних протитуберкульозних препаратів та нових методів діагностики. Крім того, до обговорення представлені проблеми забезпечення доступу до лікування внутрішньо переміщених осіб та військовослужбовців, складні питання діагностики, зокрема виявлення позалегеневих форм туберкульозу і туберкульозу у дітей.

Участь у конференції взяли провідні фахівці в сфері фтизіатрії та пульмонології України та США, Швеції, Швейцарії, Молдови, Румунії, представники громадських та міжнародних організацій, що працюють над проблемами подолання туберкульозу. Конференцію відвідали в.о. Міністра охорони здоров’я України Уляна Супрун, голова Національної служби здоров’я Олег Петренко, народний депутат України Олексій Кириченко. Лейтмотивом конференції стала назва доповіді завідувача кафедри фтизіатрії та пульмонології НМУ професора Василя Петренка: «Поширення мультирезистентного туберкульозу в Україні – індикатор необхідності змін». Дійсно, альтернативи кардинальному реформуванню протитуберкульозної допомоги немає. Існуюча система довела свою неефективність: Україна є світовим лідером з поширення найбільш несприятливої, мультирезистентної форми туберкульозу, причому генотипи, що циркулюють в Україні, є найбільш агресивними. Із великою зацікавленістю учасники зустріли доповіді науковців із США, давніх партнерів НМУ: Роберта Хорсбурга і Хелен Дженкінс (Бостонський університет) і Наташи Рибак (університет Брауна). Паралельно з конференцією пройшла нарада завідувачів кафедр фтизіатрії, учасники обговорили шляхи реорганізації підготовки спеціалістів з туберкульозу.


Більше фотографій тут >>>

-