Редакційний штат

Головний редактор

Василь Іванович Петренко

д. мед. н., проф., завідувач кафедри фтизіатрії Національного медичного університету імені О. О. Богомольця, Київ, Україна
ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-5450-308X
Email: vi.petrenko@ukr.net

-

 

Редакційна рада

Botnaru V.
Professor, Chief of Division Respiratory Medicine and Allergology, State University of Medicine and Pharmacy «Nicolae Testemitanu», Chisinau, Moldova
ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-0863-5268
Email: victor_botnaru@yahoo.com

Грищук Л. І.
д. мед. н., проф., професор кафедри  пропедевтики внутрішньої медицини та фтизіатрії Тернопільського національного медичного університету імені І. Я. Горбачевського, Тернопіль, Україна
ORCID ID:
https://orcid.org/0000-0002-2528-8843
Email:
hrischuk@ukr.net

Дужий І. Д.
д. мед. н., проф., завідувач кафедри загальної хірургії, радіаційної медицини та фтизіатрії медичного інституту Сумського державного університету, Суми, Україна
ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-4995-0096
Email: gensurgery@med.sumdu.edu.ua

Костик О. П.
д. мед. н., проф., завідувач кафедри фтизіатрії і пульмонології Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького, Львів, Україна
ORCID ID: https://orcid.org/0000-0001-5606-7931
Email: kaf_phthisiology@meduniv.lviv.ua

Крижанівський Д. Г.
д. мед. н., проф., Комунальне підприємство «Дніпропетровське обласне клінічне лікувально-профілактичне об’єднання «Фтизіатрія» Дніпропетровської обласної ради», Дніпро, Україна
ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-2471-1045
Email: tb131043@gmail.com

Литвиненко Л. A.
д. мед. н., проф., Державна установа «Національний інститут фтизіатрії і пульмонології  імені Ф. Г. Яновського НАМНУ», Київ, Україна
ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-0310-510X
Email: dr.n.lytvynenko@gmail.com

Мацегора Н. А.
д. мед. н., проф., завідувач кафедри фтизіопульмонології Одеського національного медичного університету, Одеса, Україна
Email: nmatsegora@ukr.net

Норейко С. Б.
д. мед. н., проф., професор кафедри фтизіатрії та пульмонології Національного медичного університету імені О. О. Богомольця, Київ, Україна
ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-3139-5968
Email: normans@meta.ua

Островський М. М.
д. мед. н., професор, завідувач кафедри фтизіатрії і пульмонології з курсом професійних хвороб Івано-Франківського національного медичного університету, Івано-Франківськ, Україна
ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-3922-0583
Email: mykola.m.ostrovskyy@gmail.com

Процюк Р. Г.
д. мед. н., проф., професор кафедри фтизіатрії та пульмонології Національного медичного університету імені О. О. Богомольця, Київ, Україна
Email: radu-professor@ukr.net

Ракішева А. С.
д. мед. н., проф., завідувач кафедри туберкульозу Казахського національного медичного університету ім. С. Д. Асфендиярова, Алмати, Казахстан
ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-1349-464X
Email: asr.kz@mail.ru

Сіренко І. О.
д. мед. н., проф., професор кафедри фтизіатрії, пульмонології та сімейної медицини Харківської академії післядипломної освіти, Харків, Україна
Email: sla2011@i.ua

Степаненко В. І.
д. мед. н., проф., завідувач кафедри дерматології та венерології з курсом косметології Національного медичного університету імені О. О. Богомольця, Київ, Україна
ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-4710-1151
Email: dvk2@ukr.net

Тарасюк О. О.
к. мед. н., ст. наук. с., завідувач лабораторії бактеріологічного контролю Державної установи «Інститут патології крові та трансфузійної медицини НАМН України», Львів, Україна
Email: ootarasyuk@gmail.com

Тодоріко Л. Д.
д. мед. н., проф., професор кафедри фтизіатрії та пульмонології Буковинського державного медичного університету, Чернівці, Україна
ORCID ID: https://orcid.org/0000-0001-9042-0073
Email: pulmonology@bsmu.edu.ua

Flanigan Timothy P.
Professor of Medicine, Professor of Health Services, Policy and Practice, The Warren Alpert Medical School at Brown University, Providence, RI, USA
https://vivo.brown.edu/display/tflaniga 

Hoffner Sven
PhD, Professor/Senior researcher, Karolinska Institute,  Department of Global Public Health, Stockholm, Sweden
Scopus Author ID: 7005994794
Email: sven.hoffner@ki.se

Шевченко О. С.
д. мед. н., проф., завідувач кафедри фтизіатрії та пульмонології Харківського національного медичного університету, Харків, Україна
ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-5476-3981
Email: diva5002007@yahoo.com


-


Cекретар

Шеремета Яна
лікар-фтизіатр, старший фахівець відділу з розвитку програм лікування БО "Всеукраїнська мережа людей, які живуть з ВІЛ/СНІД" (БО "100 ВІДСОТКІВ ЖИТТЯ")
Email: sheremeta2807@gmail.com