Редакційний штат

Головний редактор

Василь Іванович Петренко

доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри фтизіатрії Національного медичного університету імені О. О. Богомольця, голова наглядової ради дитячої клінічної туберкульозної лікарні м. Києва, науковий консультант міжнародної організації «Програма оптимальних технологій в охороні здоров’я» (США)

-

 

Редакційна рада

Botnaru V.
Professor, Chief of Division Respiratory Medicine and Allergology, State University of Medicine and Pharmacy «Nicolae Testemitanu», Chisinau, Moldova

Буйневич І. В.
к. мед. н., доцент, зав. кафедри фтизіопульмонології з курсом ФПКіП Гомельського державного медичного университету, Гомель, Республіка Білорусь

Грищук Л. І.
д. мед. н., проф., професор кафедри  пропедевтики внутрішньої медицини та фтизіатрії Тернопільського національного медичного університету імені І. Я. Горбачевського, Тернопіль, Україна

Дужий І. Д.
д. мед. н., проф., завідувач кафедри загальної хірургії, радіаційної медицини та фтизіатрії медичного інституту Сумського державного університету, Суми, Україна

Костик О. П.
д. мед. н., проф., завідувач кафедри фтизіатрії і пульмонології Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького, Львів, Україна

Крижанівський Д. Г.
д. мед. н., проф., Комунальне підприємство «Дніпропетровське обласне клінічне лікувально-профілактичне об’єднання «Фтизіатрія» Дніпропетровської обласної ради», Дніпро, Україна

Литвиненко Л. A.
д. мед. н., проф., Державна установа «Національний інститут фтизіатрії і пульмонології імені Ф. Г. Яновського НАМНУ», Київ, Україна

Мацегора Н. А.
д. мед. н., проф., завідувач кафедри фтизіопульмонології Одеського національного медичного університету, Одеса, Україна

Норейко С. Б.
д. мед. н., проф., професор кафедри фтизіатрії та пульмонології Національного медичного університету імені О. О. Богомольця, Київ, Україна

Островський М. М.
д. мед. н., професор, завідувач кафедри фтизіатрії і пульмонології з курсом професійних хвороб Івано-Франківського національного медичного університету, Івано-Франківськ, Україна

Процюк Р. Г.
д. мед. н., проф., професор кафедри фтизіатрії та пульмонології Національного медичного університету імені О. О. Богомольця, Київ, Україна

Ракішева А. С.
д. мед. н., проф., завідувач кафедри туберкульозу Казахського національного медичного університету ім. С. Д. Асфендиярова, Алмати, Казахстан

Сіренко І. О.
д. мед. н., проф., професор кафедри фтизіатрії, пульмонології та сімейної медицини Харківської академії післядипломної освіти, Харків, Україна

Степаненко В. І.
д. мед. н., проф., завідувач кафедри дерматології та венерології з курсом косметології Національного медичного університету імені О. О. Богомольця, Київ, Україна

Тарасюк О. О.
к. мед. н., ст. наук. с., завідувач лабораторії бактеріологічного контролю Державної установи «Інститут патології крові та трансфузійної медицини НАМН України», Львів, Україна

Тодоріко Л. Д.
д. мед. н., проф., професор кафедри фтизіатрії та пульмонології Буковинського державного медичного університету, Чернівці, Україна

Flanigan Timothy P.
Professor of Medicine, Professor of Health Services, Policy and Practice, The Warren Alpert Medical School at Brown University, Providence, RI, USA

Hoffner Sven
PhD, Professor/Senior researcher, Karolinska Institute,  Department of Global Public Health, Stockholm, Sweden

Шевченко О. С.
д. мед. н., проф., завідувач кафедри фтизіатрії та пульмонології Харківського національного медичного університету, Харків, Україна

-


Cекретар

Шеремета Яна
лікар-фтизіатр, старший фахівець відділу з розвитку програм лікування Благодійної організації «Всеукраїнська мережа людей, які живуть з ВІЛ/СНІД» (БО "100 ВІДСОТКІВ ЖИТТЯ")