Редакційний штат

Головний редактор

Петренко Василь Іванович
д. мед. н., проф., завідувач кафедри фтизіатрії та пульмонології Національного медичного університету імені О. О. Богомольця, Заслужений лікар України, член Міжнародного союзу боротьби з туберкульозом і легеневими хворобами, академік АН ВО України, член формулярного комітету ДЕК МОЗ України, член Експертної групи МОЗ України за напрямком «фтизіатрія», член ГО «TB people Ukraine», Київ, Україна
ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-5450-308X
Scopus ID: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=7103324704
Email: vi.petrenko@ukr.net

-

Науковий редактор за тематикою «Фтизіатрія»

Тодоріко Л. Д.
д. мед. н., проф., професор кафедри фтизіатрії та пульмонології Буковинського державного медичного університету, Чернівці, Україна
ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-0117-6513
Scopus ID: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6508372142
Email:
pulmonology@bsmu.edu.ua

-

Науковий редактор за тематикою «ВІЛ-інфекція»

Голубовська О. А.
д. мед. н., проф., Заслужений лікар України, завідувач кафедри інфекційних хвороб Національного медичного університету імені О. О. Богомольця, Київ, Україна
ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-3455-8718
Scopus ID:
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57189575762
Email:
ogolubovska@gmail.com

-

Науковий редактор за тематикою «Пульмонологія»

Норейко С. Б.
д. мед. н., проф., професор кафедри фтизіатрії та пульмонології Національного медичного університету імені О. О. Богомольця, Київ, Україна
ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-3139-5968
Scopus ID: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6507595144
Email:
normans@meta.ua

-


Відповідальний секретар

Бондаренко Ярослава Валеріївна
асист. кафедри фтизіатрії та пульмонології Національного медичного університету імені О. О. Богомольця, Київ, Україна
Email: bondarenko1yaroslava@gmail.com

-

Мовний редактор

Молдованова О. Г.
Київ, Україна
E-mail: vitapol3@gmail.com

-

Менеджер-редактор

Берник О. М.
Київ, Україна
E-mail: vitapol3@gmail.com

-
 


Редакційна рада

Ботнару В.,  к. мед. н., професор Державного університету медицини та фармації імені Миколи Тестеміцану, Кишинів, Молдова
ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-0863-5268
Scopus ID: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=8559045300
Email: victor_botnaru@yahoo.com

Верещако Р. І.
д. мед. н., проф., завідувач кафедри онкології Національного медичного університету імені О. О. Богомольця, Київ, Україна
ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-5706-6823
Scopus ID:
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6504366438
Email:
romver@i.ua

Голубовська О. А.
д. мед. н., проф., Заслужений лікар України, завідувач кафедри інфекційних хвороб Національного медичного університету імені О. О. Богомольця, Київ, Україна
ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-3455-8718
Scopus ID:
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57189575762
Email:
ogolubovska@gmail.com

Грищук Л. А.
д. мед. н., проф., професор кафедри  пропедевтики внутрішньої медицини та фтизіатрії Тернопільського національного медичного університету імені І. Я. Горбачевського, Тернопіль, Україна
ORCID ID:
https://orcid.org/0000-0002-2528-8843
Scopus ID:
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6604072220
Email:
hrischuk@ukr.net

Дужий І. Д.
д. мед. н., проф., завідувач кафедри загальної хірургії, радіаційної медицини та фтизіатрії медичного інституту Сумського державного університету, Суми, Україна
ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-4995-0096
Scopus ID: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6701744442
Email:
gensurgery@med.sumdu.edu.ua

Зайков С. В.
д. мед. н., проф., професор кафедри фтизіатрії і пульмонології НУОЗ України імені П. Л. Шупика, Київ, Україна
ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-9276-0490
Scopus ID:
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6602072916
Email:
zaikov1960@gmail.com

Казаков Ю. М.
д. мед. н., проф., зав. кафедри пропедевтики внутрішньої медицини Полтавського державного медичного університету, Полтава, Україна
ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-2224-851X
Scopus ID:
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=36821304900
Email:
kazakov.med.ua@gmail.com

Коваль Г. Д.
д. мед. н., проф., професор кафедри клінічної імунології, алергології та ендокринології Буковинського державного медичного університету, Чернівці, Україна
ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-7120-9253
Scopus ID:
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57190125110
Email:
koval.halyna@bsmu.edu.ua

Кондратюк В. Є.
д.мед.н, професор, завідувач кафедри пропедевтики внутрішньої медицини №2 Національного медичного університету імені О. О. Богомольця, Київ, Україна
ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-4891-2338
Scopus ID:
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57194008997
Email:
kondratiuk_v@ukr.net

Костик О. П.
д. мед. н., проф., завідувач кафедри фтизіатрії і пульмонології Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького, Львів, Україна
ORCID ID: https://orcid.org/0000-0001-5606-7931
Email: kaf_phthisiology@meduniv.lviv.ua

Кузик П. В.
кандидат медичних наук, доцент, Національний медичний університет імені О. О. Богомольця, Київ, Україна
ORCID ID: https://orcid.org/0000-0001-9352-4513
Scopus ID: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57109205200
Email:
kuzyk.med@gmail.com

Литвиненко Н. A.
д. мед. н., проф., Державна установа «Національний інститут фтизіатрії і пульмонології  імені Ф. Г. Яновського НАМНУ», Київ, Україна
ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-0310-510X
Scopus ID: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57224262572
Email:
dr.n.lytvynenko@gmail.com

Мацегора Н. А.
д. мед. н., проф., завідувач кафедри фтизіопульмонології Одеського національного медичного університету, Одеса, Україна
ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-1317-6190
Scopus ID:
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57212106461
Email:
nmatsegora@ukr.net

Норейко С. Б.
д. мед. н., проф., професор кафедри фтизіатрії та пульмонології Національного медичного університету імені О. О. Богомольця, Київ, Україна
ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-3139-5968
Scopus ID: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6507595144
Email:
normans@meta.ua

Островський М. М.
д. мед. н., професор, завідувач кафедри фтизіатрії і пульмонології з курсом професійних хвороб Івано-Франківського національного медичного університету, Івано-Франківськ, Україна
ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-3922-0583
Scopus ID: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57211152027
Email:
mykola.m.ostrovskyy@gmail.com

Разнатовська О. М.
доктор медичних наук, професор, Запорізький державний медико-фармацевтичний університет, Запоріжжя, Україна
ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-2252-9063
Scopus ID:
http://www.scopus.com/inward/authorDetails.url?authorID=56589135900
Email:
raxnatovskaya@gmail.com

Ракішева А. С.
д. мед. н., проф., завідувач кафедри туберкульозу Казахського національного медичного університету ім. С. Д. Асфендиярова, Алмати, Казахстан
ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-1349-464X
Scopus ID: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57223247189
Email:
asr.kz@mail.ru

Наташа Рені Рибак
медичний директор клініки туберкульозу госпіталю Міріам; старший викладач медицини, Медична школа Уоррена Алперта Університету Браун, Провіденс, Род Айленд, США
Scopus Author ID: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=15025262500
Email: tasharybak@gmail.com

Степаненко В. І.
д. мед. н., проф., завідувач кафедри дерматології та венерології з курсом косметології Національного медичного університету імені О. О. Богомольця, Київ, Україна
ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-4710-1151
Email: dvk2@ukr.net

Тодоріко Л. Д.
д. мед. н., проф., професор кафедри фтизіатрії та пульмонології Буковинського державного медичного університету, Чернівці, Україна
ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-0117-6513
Scopus ID: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6508372142
Email:
pulmonology@bsmu.edu.ua

Фланіген Тімоті П.
д. мед. н., професор Медичної школи Уоррена Альпетра Університету Браун, Провіденс, Род Айленд, США
Scopus ID: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=18834782100
Email:
tflanigan@lifespan.org

Хоффнер Свен
професор, Каролінський Інститут, Стокгольм, Швеція
Scopus ID: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=7005994794
Email: sven.hoffner@ki.se

Шевченко О. С.
д. мед. н., проф., завідувач кафедри фтизіатрії та пульмонології Харківського національного медичного університету, Харків, Україна
ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-5476-3981
Scopus ID: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57195374863
Email:
diva5002007@yahoo.com

Яременко Л. М.
д. мед. н., професор, Національний медичний університет імені О. О. Богомольця, професор кафедри гістології та ембріології, Київ, Україна
ORCID ID: https://orcid.org/0000-0001-7076-467X
Scopus ID: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57190947674
Email:
l.yaremenko03@gmail.com