Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція http://tubvil.com.ua/ <p style="font-weight: bold; color: #404040; font-size: 100%; padding-top: 0;">Всеукраїнське спеціалізоване науково-практичне рецензоване видання для фтизіатрів, пульмонологів, терапевтів, інфекціоністів і торакальних хірургів, публікує результати фундаментальних досліджень у галузі фтизіатрії, пульмонології та інфектології, висвітлює науково-медичну і соціальну проблематику ВІЛ-інфекції/СНІД</p> <p>Заснований у 2010 році</p> <div class="aligncenter" style="width: 100%; height: 0; border-top: 1px solid #dddddd; font-size: 0;">-</div> <p><img src="http://tubvil.com.ua/public/site/images/lyubomyr87/usaid-path.jpg" alt="" width="277" height="48" /><br />Журнал опубліковано завдяки підтримці американського народу, наданої Агентством США з міжнародного розвитку (USAID)</p> <div class="aligncenter" style="width: 100%; height: 0; border-top: 1px solid #dddddd; font-size: 0;">-</div> <p> </p> <table style="width: 547px;"> <tbody> <tr> <td valign="top" width="126px"><img src="http://tubvil.com.ua/public/journals/481/petrenko_tub_redaktor.jpg" width="116" height="161" /></td> <td valign="bottom"><strong>Головний редактор:</strong> Василь Іванович Петренко, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри фтизіатрії Національного медичного університету імені О. О. Богомольця, голова наглядової ради дитячої клінічної туберкульозної лікарні м. Києва, науковий консультант міжнародної організації «Програма оптимальних технологій в охороні здоров’я» (США).</td> </tr> </tbody> </table> <p><strong>Засновники видання:</strong> Національний медичний університет імені О. О. Богомольця (<a href="http://nmuofficial.com/" target="_blank" rel="noopener">nmuofficial.com</a>), Приватне підприємство «ІНПОЛ ЛТМ».</p> <p style="margin-top: .3em;"><strong>Свідоцтво про державну реєстрацію:</strong> КВ № 16607-5079Р від 05.05.2010 р.</p> <p style="margin-top: .3em;"><strong>Видавець:</strong> ПП «ІНПОЛ ЛТМ».</p> <p style="margin-top: .3em;"><strong>Мова видання:</strong> українська, англійська.</p> <p style="margin-top: .3em;"><strong>Журнал включено до Переліку наукових фахових видань України з медичних наук:</strong> Наказ МОН України від 17.03.2020 № 409 (журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора наук, кандидата наук та ступеня доктора філософії. Категорія "Б").</p> <p style="margin-top: .3em;">Журнал зареєстровано в міжнародних наукометричних системах та спеціалізованих каталогах Index Copernicus, Google Scholar, Ulrich’s Periodicals Directory, Scientific Indexing Services, ResearchBib, ICMJE, Polska Bibliografia Naukowa, CrossRef, 1findr, Dimensions, Scilit, Lens, Microsoft Academic, Naver, BASE, Worldcat, EuroPub, Sciencegate.</p> <p style="margin-top: .3em;">Журнал внесено до загальнодержавних баз даних «Україніка наукова» Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, «Наукова періодика України». Матеріали публікуються в УРЖ «Джерело».</p> <p style="margin-top: .3em;">Статті, опубліковані в журналі «Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція», отримують DOI — ідентифікатор цифрового об’єкта системи бібліографічних посилань CrossRef.</p> <p style="margin-top: .3em;"><strong>Періодичність виходу:</strong> 4 рази на рік.</p> <p><strong>ISSN:</strong> 2220-5071 (Print), 2522-1094 (Online).</p> <p><strong>DOI:</strong> 10.30978/TB.</p> <p style="margin-top: .3em;"><strong>Сайт:</strong> <a href="http://tubvil.com.ua">tubvil.com.ua</a></p> <div class="aligncenter" style="width: 100%; height: 0; border-top: 1px solid #dddddd; font-size: 0;">-</div> Private Enterprise INPOL LTM uk-UA Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція 2220-5071 Оптимальні методики психологічної підтримки у хворих на мультирезистентний туберкульоз легень та їхній вплив на прихильність до лікування http://tubvil.com.ua/article/view/226765 <p>Туберкульоз — тяжка заразна хвороба, яка негативно впливає не тільки на фізичний стан пацієнтів, а й на їхню психіку. Перший шок пацієнт відчуває, коли дізнається про свій діагноз. Другий — коли розуміє, що повинен незвично довго лікуватися.</p> <p><em><strong>Мета роботи</strong></em> — вивчити вплив надання психологічної підтримки хворим на туберкульоз у фтизіат­ричному стаціонарі у вигляді проведення індивідуального консультування та групових занять для хворих.</p> <p><em><strong>Матеріали та методи.</strong> </em>Було проведено проспективне операційне дослідження щодо встановлення рівня знань хворих про туберкульоз, рівня прихильності до лікування та ступеня порушення їхнього психоемоційного стану на початку лікування та здійснення індивідуального консультування та групових занять для хворих. У дослідження залучили 335 хворих на мультирезистентний туберкульоз легень, котрі отримували лікування на базі клініки ДУ «Національний інститут фтизіатрії і пульмонології імені Ф.Г. Яновського НАМН України» за короткостроковими та індивідуалізованими режимами антимікобактеріальної терапії у рамках наукових розробок. Хворим застосовували анкетування до початку лікування та перед виписуванням, консультування щодо туберкульозу та психологічного стану, різні групові заняття. </p> <p><em><strong>Результати та обговорення.</strong> </em>Комплексний підхід лікування із застосуванням різних методик психологічної підтримки дав змогу підвищити рівень прихильності до лікування на 32 % у групі пацієнтів, з якими проводили групові заняття, порівняно з тими хворими, з котрими заняття не проводили; знизити рівень стигми на 40,5 %, знизити вдвічі вираженість тривожних розладів настрою.</p> <p><em><strong>Висновки</strong></em>. Комплексна психологічна підтримка має бути обов’язковим компонентом у лікуванні хворих на мультирезистентний туберкульоз, оскільки дає змогу значно зменшити стигму, покращити психологічний стан хворих та їхню адаптацію у суспільстві.</p> Н.А. Литвиненко Ю.О. Сенько Л.М. Процик В.В. Давиденко С.П. Коротченко Т.В. Сенько Авторське право (c) 2021 2021-03-23 2021-03-23 1 67 75 10.30978/TB2021-1-67 Динаміка показників якості життя хворих на туберкульоз легень на тлі призначення комплексу незамінних амінокислот http://tubvil.com.ua/article/view/226344 <p><em><strong>Мета роботи</strong></em> — дослідити динаміку показників якості життя хворих на туберкульоз легень на тлі призначення комплексу незамінних амінокислот.</p> <p><em><strong>Матеріали та методи.</strong> </em>У дослідження було залучено 100 хворих на туберкульоз легень, які отримували лікування й обстеження відповідно до рекомендацій ВООЗ і чинних державних протоколів. Хворих розділено на 3 групи: група 1 (n = 50) не отримувала додатково в патогенетичній терапії комплексу амінокислот; група 2 (n = 25) отримувала комплекс амінокислот у таблетованій формі протягом 30 днів; група 3 (n = 25) отримувала комплекс амінокислот в ін’єкційній формі протягом 10 днів, а потім була переведена на таблетовану форму на 20 днів. На початку лікування, через 30 днів і через 60 днів хворих було опитано за допомогою опитувальника SF-36. Також пацієнтам було виміряно рівень b-дефензину-1 у крові методом ІФА на початку лікування.</p> <p><em><strong>Результати та обговорення.</strong> </em>Через 30 доз хіміотерапії відзначалися кращі параметри якості життя в групах 2 і 3, ніж у групі 1. Так, PF становило в групі 1 — 54,73 ± 2,99, в групі 2 — 80,87 ± 2,82, в групі 3 — 66,40 ± 4,23; RP становило в групі 1 — 20,27 ± 3,47, в групі 2 — 81,52 ± 3,92, в групі 3 — 55,00&nbsp;± 7,07; GH становило в групі 1 — 16,68 ± 1,79, в групі 2 — 45,48 ± 3,09, в групі 3 — 34,04 ± 3,35; VT становила в групі 1 — 13,38 ± 1,55, в групі 2 — 45,87 ± 2,86, в групі 3 — 33,60 ± 3,68; SF становило в групі 1 — 43,45 ± 2,39, в групі 2 — 69,02 ± 2,06, в групі 3 — 60,50 ± 3,53; RE становило в групі 1 — 27,03&nbsp;± 4,80, в групі 2 — 95,65 ± 3,18, в групі 3 — 73,33 ± 7,69; MH становило в групі 1 — 39,22 ± 1,36, в групі 2 — 60,00 ± 2,12, в групі 3 — 56,00 ± 2,71, p &lt; 0,05. Зазначене співвідношення між групами зберігалося і на 60 дозах хіміотерапії: PF становило в групі 1 — 62,17 ± 3,47, в групі 2 — 82,95 ± 2,39, в групі 3 — 76,52 ± 3,42; RP становило в групі 1 — 28,33 ± 4,90, в групі 2 — 90,91 ± 3,09, в групі 3 — 66,30&nbsp;± 7,14; GH становило в групі 1 — 22,97 ± 2,13, в групі 2 — 52,63 ± 3,14, в групі 3 — 46,78 ± 4,22; VT становила в групі 1 — 19,33 ± 1,91, в групі 2 — 50,68 ± 2,72, в групі 3 — 40,87 ± 3,98; SF становило в групі 1 — 50,67 ± 2,31, в групі 2 — 75,00 ± 2,18, в групі 3 — 68,48 ± 3,84; RE становило в групі 1 — 36,67&nbsp;± 6,26, в групі 2 — 98,49 ± 1,52, в групі 3 — 82,61 ± 6,91; MH становило в групі 1 42,73 ± 1,62, в групі 2 — 63,82 ± 2,01, в групі 3 — 59,83 ± 2,75, p &lt; 0,05.</p> <p><em><strong>Висновки.</strong></em> Призначення комплексу амінокислот як додаткової патогенетичної терапії у хворих на туберкульоз легень дає змогу підвищити якість життя пацієнтів, а призначення ін’єкційної форми амінокислот прискорює їхню адаптацію і підвищує прихильність до лікування, що є одним з ключових чинників ефективності терапії.</p> О.С. Шевченко О.О. Погорєлова Авторське право (c) 2021 2021-03-23 2021-03-23 1 15 24 10.30978/TB2021-1-15 Морфологічне дослідження операційного матеріалу з визначенням форми-фази та ступеня активності туберкульозного процесу при використанні мініінвазивних методик хірургічного лікування http://tubvil.com.ua/article/view/226386 <p><em><strong>Мета роботи</strong> </em>— проаналізувати морфологічне дослідження операційного матеріалу з визначенням форми-фази та ступеня активності туберкульозного процесу при використанні мініінвазивних методик хірургічного лікування.</p> <p><em><strong>Матеріали та методи.</strong> </em>Проведено ретроспективний аналіз даних за п’ятирічний період. Усього оброблено 165 випадків туберкульозу легень або плеври. Пацієнти були різних вікових груп, серед них чоловіків — 88 (53,3 %), жінок — 77 (46,6 %). Усім пацієнтам проведено морфологічне дослідження операційного матеріалу. Морфологічне визначення ступеня активності специфічного запалення у легеневій тканині проводили за раніше розробленою робочою класифікацією ступеня активності. Морфо­логічне визначення фази туберкульозу плеври визначали за раніше розробленими критеріями. Досліджували гістологічні препарати легеневої тканини та тканини парієтальної плеври, пофарбовані за традиційною методикою гематоксиліном та еозином.<br>Мікробіологічне дослідження біологічного матеріалу (мокротиння та/або фрагментів операційного матеріалу) в кожному випадку щодо виявлення мікобактерій туберкульозу проводили з використанням різних методів, регламентованих наказом МОЗ України № 45.</p> <p><em><strong>Результати та обговорення.</strong></em> Найбільша частка оперативних втручань припадає на пацієнтів з туберкуломами легень — 46,6 % випадків, при туберкуломах частіше був помірний ступінь активності специфічного запального процесу. При різних формах туберкульозу легень частіше визначалася помірна активність запального процесу — 51,8 % випадків, у 13,4 % випадків встановлено прогресування специфічного запалення. Питома вага мікробіологічного виявлення мікобактерій туберкульозу (МБТ) на час оперативного втручання у разі туберкульозного ураження легень становила 27,7 % випадків, частка мультирезистентних штамів МБТ або штамів із розширеною резистентністю склала 61,3 %. При туберкульозному плевриті у результаті мікробіологічного дослідження <em>M. tuberculosis</em> виявлено в 90,6 % випадків, частіше визначалися чутливі штами МБТ — 58,5 % випадків.</p> <p><em><strong>Висновки.</strong></em> Морфологічне дослідження операційного матеріалу при VATS забезпечує об’єктивне біологічне визначення форми-фази туберкульозного ураження та визначення ступеня активності специфічного запального процесу, що вкрай необхідно для подальшого призначення адекватного лікування пацієнтів.</p> М.С. Опанасенко І.В. Ліскіна В.І. Лисенко М.Ю. Шамрай О.В. Терешкович Б.М. Конік Л.І. Леванда Л.М. Загаба С.М. Шалагай М.І. Каленіченко Авторське право (c) 2021 2021-03-23 2021-03-23 1 25 33 10.30978/TB2021-1-25 Вторинні захворювання органів грудної порожнини у ВІЛ-інфікованих пацієнтів фтизіопульмонологічного профілю: 5-річний період спостереження (за даними високоспеціалізованого закладу) http://tubvil.com.ua/article/view/226404 <p><em><strong>Мета роботи</strong></em> — установити спектр вторинної патології органів грудної порожнини у ВІЛ-ін­­фікованих пацієнтів фтизіопульмонологічного профілю зі стаціонарним лікуванням за останніх 5 років з урахуванням призначення антиретровірусної терапії (АРТ) та рівня CD4<sup>+</sup> T-лімфоцитів периферичної крові.</p> <p><em><strong>Матеріали та методи.</strong> </em>Проведено когортне, ретроспективне дослідження. Групу дослідження склали 434 особи, яких було госпіталізовано до клініки ДУ «Національний інститут фтизіатрії і пульмонології імені Ф.Г. Яновського НАМН України» за період 2015—2019 рр. із підтвердженим діагнозом ВІЛ-інфекції. Анамнестичні та клініко-лабораторні дані пацієнтів отримано з амбулаторних та паперових стаціонарних історій хвороби, електронної бази ЕМСІМЕД інституту.</p> <p><em><strong>Результати та обговорення.</strong></em> Проаналізовано та зіставлено дані щодо частоти випадків і часу призначення АРТ, встановленого рівня CD4<sup>+</sup>-клітин та остаточного діагнозу вторинних захворювань різних органів грудної порожнини в госпіталізованих пацієнтів із ВІЛ. Установлено загалом незадовільну ситуацію з призначення АРТ відповідно до останніх нормативних документів ВООЗ та України з медичного ведення людей, які живуть з ВІЛ. Хірургічні міні-інвазивні лікувально-діагностичні маніпуляції та оперативні втручання виконано у 183 (42,2 %) пацієнтів. Визначено досить низькі рівні CD4-клітин в усіх хворих, незалежно від характеру встановленого вторинного захворювання. У 53,2 % випадків з різним типом туберкульозного ураження (легень, плеври, периферичних лімфатичних вузлів) та з поєднанням туберкульозу з іншими вторинними хворобами рівень CD4 Т-лімфоцитів був менше 200&nbsp;клітин/мкл. У спектрі вторинних захворювань суттєво переважав туберкульоз одного або кількох органів грудної порожнини (75,8 % випадків). Серед інших вторинних захворювань друге та третє місця за частотою посідали пневмоцистна пневмонія та лімфаденіти.</p> <p><em><strong>Висновки.</strong> </em>У структурі вторинних хвороб органів грудної порожнини серед госпіталізованих хворих з ВІЛ-інфекцією за останніх п’ять років, як і раніше, лідирує туберкульоз. Серед усіх хворих з ВІЛ та вторинними хворобами органів грудної порожнини, незалежно від виду нозології, переважають випадки із середнім рівнем CD4-лімфоцитів менше 400 кл/мкл.<br>Лише 53,0 % пацієнтів отримували АРТ, причому із них більш аніж третині пацієнтів її було призначено під час госпіталізації до клініки інституту. Ще в третині випадків терапія взагалі не призначалася.</p> І.В. Ліскіна Л.М. Загаба О.О. Мельник Авторське право (c) 2021 2021-03-23 2021-03-23 1 34 42 10.30978/TB2021-1-34 Медикаментозна чутливість повільнозростаючих нетуберкульозних мікобактерій http://tubvil.com.ua/article/view/226417 <p><em><strong>Мета роботи</strong></em> — аналіз медикаментозної стійкості (МС) деяких видів повільнозростаючих нетуберкульозних мікобактерій (НТМБ) методом подвійних серійних мікророзведень препаратів різних груп для визначення мінімальних інгібуючих концентрацій (МІК) у рідкому поживному середовищі з використанням тест-системи TREK Diagnostic Systems, Thermo Scientific SLOWMYCO для повільнозростаючих мікобактерій.</p> <p><em><strong>Матеріали та методи.</strong></em> Досліджено 122 штами повільнозростаючих НТМБ (<em>М. avium, М. intracel­lulare, М. gordonae, М. кansasii, М. xenopi, М. malmoense</em> і <em>М. simiae</em>), які було виділено в рідкому поживному середовищі при посіві мокротиння. МС визначали культуральним методом із застосуванням наборів TREK Diagnostic Systems (панель для повільнозростаючих НТМБ, яка дає змогу визначити МІК 13 препаратів). Результати інтерпретували з використанням автоматичного бактеріологічного аналізатора Sensititre Vizion System TREK Diagnostic Systems (США).</p> <p><em><strong>Результати та обговорення.</strong></em> Встановлено, що для більшості штамів <em>М. avium</em> МІК амікацину становила 16,0—32,0 мкг/мл, ципрофлоксацину — 16,0 мкг/мл і вище, кларитроміцину — 2,0—4,0 мкг/мл, доксицикліну — 16,0 мкг/мл і вище, етамбутолу — 8,0—16,0 мкг/мл. Спектр МІК етіонаміду розподілявся в діапазоні від 1,2 до понад 20,0 мкг/мл. МІК ізоніазиду відносно більшості штамів<em> М. avium</em> становила понад 8,0 мкг/мл, лінезоліду — 16,0—32,0 мкг/мл, моксифлоксацину — 2,0—4,0 мкг/мл, рифабутину — 0,25 мкг/мл, рифампіцину — 4,0 мкг/мл і вище, стрептоміцину — 64 мкг/мл і вище та триметоприм/сульфаметоксазолу — понад 8,0/152 мкг/мл. Для штамів <em>М. intracellulare</em> в цілому спосте­рігалася подібна зі штамами <em>М. avium</em> ситуація зі спектра МІК. У роботі наведено також МІК для штамів <em>М. gordonae, М. kansasii, М. xenopi, М. simіae</em> та <em>М. malmoense</em>. На підставі визначення медикаментозної чутливості (МЧ) було розраховано величини МІК<sub>50</sub> і МІК<sub>90</sub> кожного препарату панелі SLOWMYCO для досліджених видів НТМБ. Порівняння величин МІК<sub>50</sub> і МІК<sub>90</sub> з граничними концентраціями пре­паратів дало змогу визначити препарати, найефективніші щодо вивчених видів НТМБ. </p> <p><em><strong>Висновки.</strong></em> Визначення МС мікрометодом серійних розведень у рідкому поживному середовищі показало, що більшість досліджених штамів чутливі до кларитроміцину і рифабутину. Досить ефективними були амікацин, лінезолід і моксифлоксацин. Водночас такі препарати, як етамбутол, ізоніазид, стрептоміцин, триметоприм/сульфаметоксазол, пригнічували ріст дослід­жених штамів переважно у високих концентраціях, істотно перевищуючи критичну. До сьогодні немає єдиного критерію визначення МЧ НТМБ, а щодо використаного в цій роботі методу, рекомендованого Інститутом з клінічних та лабораторних стандартів (США), є обмеження в інтерпретації результатів унаслідок неопрацьованих граничних концентрацій препаратів для різних видів НТМБ. Особливо це актуально для <em>Mycobacterium avium complex</em>, що відіграють основну роль у розвитку мікобактеріозів. Показано, що профіль резистентності штамів <em>М.&nbsp;avium</em> охоплював найбільшу кількість препаратів панелі SLOWMYCO порівняно з іншими видами НТМБ, що диктує необхідність проведення досліджень, спрямованих на порівняння результатів ТМЧ <em>in vitro</em> з ефективністю терапії.</p> О.А. Журило А.І. Барбова Ю.О. Чередник Л.М. Сладкова Авторське право (c) 2021 2021-03-23 2021-03-23 1 43 50 10.30978/TB2021-1-43 Методи профілактики та ліквідації найчастіших інтраопераційних та післяопераційних ускладнень при хірургічному лікуванні туберкульозу легень та плеври із застосуванням відеоасистованих оперативних втручань http://tubvil.com.ua/article/view/226503 <p><em><strong>Мета роботи</strong> </em>— визначити та проаналізувати методи профілактики та ліквідації найчастіших інтраопераційних та післяопераційних ускладнень при хірургічному лікуванні туберкульозу легень та плеври з використанням відеоасистованих торакальних операцій (VATS).</p> <p><em><strong>Матеріали та методи.</strong></em> У відділенні торакальної хірургії та інвазивних методів діагностики Національного інституту фтизіатрії і пульмонології імені Ф.Г. Яновського НАМН України за період з 2008 до 2019 р. виконано 169 VATS-операцій пацієнтам фтизіохірургічного профілю, з яких: 130 (79,3&nbsp;±&nbsp;3,2) % VATS-резекцій легені; 35 (20,7 ± 3,1) % VATS-плевректомій з декортикацією (ПЕ з ДК) легені; 4 (2,4 ± 1,2) % хворим виконано інші VATS-втручання.<br><em><strong>Результати та обговорення.</strong></em> Рівень інтраопераційних ускладнень серед усіх 169 прооперованих хворих було зафіксовано у 9 (5,3 %) випадках. Післяопераційні ускладнення було виявлено у 29 (17,1&nbsp;%) пацієнтів.<br>Методами профілактики ускладнень при VATS є відбір пацієнтів на доопераційному етапі, корекція гемостазу, вибір безпечних ділянок встановлення торакопортів і мініторакотомії, лімфодисекція, роздільна обробка елементів кореня легені, конверсія в торакотомію.</p> <p><em><strong>Висновки.</strong></em> VATS-втручання є малотравматичними, ефективними та зручними методами хірургічного лікуванні хворих на туберкульоз легень і плеври. Адекватна оцінка можливості виконання VATS та своєчасне застосування методів профілактики ускладнень забезпечують прогнозований перебіг післяопераційного періоду і зменшують кількість ускладнень. Діагностика ускладнень та своєчасне застосування різноманітних методів їхньої ліквідації дають змогу ефективно та надійно застосувати лікувальні маніпуляції для розрішення як інтра-, так і післяопераційних ускладнень при зазначеному виді операцій. Розуміння та використання методів профілактики та ліквідації ускладнень дає можливість визначити правильну тактику операції та ведення післяопераційного періоду.</p> М.С. Опанасенко В.І. Лисенко О.В. Терешкович Б.М. Конік М.І. Каленіченко Л.І. Леванда М.Ю. Шамрай С.М. Шалагай С.М. Білоконь Авторське право (c) 2021 2021-03-23 2021-03-23 1 51 59 10.30978/TB2021-1-51 Клініко-патогенетичне значення молекул середньої маси різних фракцій у легеневих експіратах хворих на ревматоїдний артрит http://tubvil.com.ua/article/view/226598 <p><em><strong>Мета роботи</strong></em> — встановити клініко-патогенетичну роль молекул середньої маси різних фракцій (амінопептидної — AF, пептидної — PF, нуклеотидної — NF, хроматофорної — CF) у конденсаті повітря, що видихується (КПВ), при пневмоніті у хворих на ревматоїдний артрит (РА), їхній зв’язок з парамет­рами респіраторного вологовиділення, спірографії і тиску в легеневій артерії.</p> <p><em><strong>Матеріали та методи.</strong></em> КПВ (легеневий експірат) вивчали у 31 хворого на РА (середній вік 46 років, співвідношення чоловіків і жінок 1 : 2), серед яких помірний та високий ступінь активності захворювання встановлено в 67,7 % випадків, III і IV стадії — у 54,8 %, позасуглобову форму хвороби — в 61,3 %, системний остеопороз — у 83,9 %, серопозитивність за ревматоїдним фактором — у 80,7 %, за антитілами до циклічного цитрулінового пептиду — у 77,4 %. Для вивчення молекул середньої маси в експіратах і сироватці крові застосовували скринінговий метод з осадженням білків трихлороцтовою кислотою та визначенням спектрів поглинання світла кислоторозчинною фракцією.</p> <p><em><strong>Результати та обговорення.</strong></em> Інтерстиціальний пневмоніт діагностовано у 51,6 % від кількості хворих на РА, який супроводжувався фіброзуючим альвеолітом у 18,8 % випадків, ревматоїдними вузлами в легенях — у 12,5 %, облітеруючим бронхіолітом — у 6,3 %, зі співвідношенням рестриктивного, змішаного й обструктивного типів порушень функції зовнішнього дихання 6 : 2 : 1. При цьому захворювання перебігало з достовірним підвищенням показників AF у 74,2 % хворих і співвідношення «КПВ/кров» (е/b) рівня PF у 77,4 % на тлі зменшення AF<sub>e/b</sub> (у 71,0 %), NF<sub>e/b</sub> (у 54,8 %), CF<sub>e/b</sub> (у 74,2 %) та співвідношення поверхневого натягу, зумовленого високо- й низькомолекулярними речовинами, у 83,9 %, а склад експіратів був тісно взаємопов’язаним зі станом гемодинаміки малого кола кровообігу та бронхопрохідності, залежав від швидкості й об’єму респіраторного вологовиділення, тривалого використання в комплексному лікуванні хворих імунодепресанта цитотоксичної дії, антагоніста фолієвої кислоти метотрексату.</p> <p><em><strong>Висновки.</strong></em> Характер респіраторного виведення молекул середньої маси різних фракцій визначає патогенез пневмопатії у хворих на РА, що залежить від клінічних, рентгенологічних й сонографічних ознак захворювання, а вивчення КПВ може бути використано для прогнозування перебігу патологічного процесу та контролю за ефективністю лікувальних заходів.</p> О.В. Синяченко М.В. Єрмолаєва Т.Ю. Алієва К.В. Лівенцова С.М. Верзілов Т.Ю. Синяченко Авторське право (c) 2021 2021-03-23 2021-03-23 1 60 66 10.30978/TB2021-1-60 Захворюваність на туберкульоз кісток і суглобів у Сумській області http://tubvil.com.ua/article/view/226776 <p>Кістки та суглоби поміж інших позалегеневих органів уражуються туберкульозом найчастіше, клінічна картина нерідко має «прихований» характер, тому діагностика захворювання затягується на тривалий час з усіма негативними наслідками.</p> <p><em><strong>Мета роботи</strong></em> — дослідити тенденцію захворюваності на туберкульоз кістково-суглобової локаліза­ції мешканців Сумської області протягом останніх років та привернути увагу лікарів загального профілю до нагальної проблеми сьогодення.</p> <p><em><strong>Матеріали та методи.</strong></em> Нами проаналізовано захворюваність на туберкульоз кісток та суглобів мешканців Сумської області протягом 2007—2019 рр. За цей період в області зареєстровано 200 хворих на кістково-суглобовий туберкульоз.</p> <p><em><strong>Результати та обговорення.</strong></em> За останніх 13 років кількість хворих на туберкульоз кістково-суглобової локалізації становила у середньому 2,5 % поміж усіх уперше виявлених процесів. Туберку­льоз хреб­та (спондиліт) мав місце у 119 (59,5 %) хворих, специфічне запалення кульшового суглоба&nbsp;— у 49 (24,5 %) осіб, колінного — в 11 (5,5 %), гомілковостопного — у 6 (3,0 %). У 15 (7,5 %) хворих встановлено туберкульоз інших кісток і суглобів. Уперше визнано інвалідами 60 (50,4 %) хворих на туберкульоз­ний спондиліт. Із них І групу було встановлено у 19 (31,7 %) осіб, ІІ — у 25 (41,7 %), ІІІ — у&nbsp;16 (26,6 %).</p> <p><em><strong>Висновки.</strong></em> В останні роки в Сумській області спостерігається збільшення питомої ваги хворих на кістково-суглобовий туберкульоз поміж усіх уперше виявлених хворих. Найчастіше поміж туберкульо­зу кісток та суглобів уражується хребет (59,5 %). При цьому значне ураження (3—4 хребці) зафіксовано у 23 (19,3 %) осіб, 5 і більше хребців — у 19 (16,0 %) хворих. Хворі на туберкульозний спондиліт у 50,4&nbsp;% випадків стійко втратили працездатність. Більшість хворих І і ІІ груп інвалідності та значна кількість хворих ІІІ групи потребують оперативного втручання, без виконання якого залишаються незворотні зміни у хребцях, які призводять до посилення медико-біологічної і соціальної інвалідизації.</p> І.Д. Дужий Г.П. Олещенко К.Л. Сердюк Авторське право (c) 2021 2021-03-23 2021-03-23 1 95 99 10.30978/TB2021-1-95 Проблемні питання патогенезу запальної реакції та перебігу коронавірусної інфекції http://tubvil.com.ua/article/view/226766 <p><em><strong>Мета роботи</strong></em> — виконати аналіз та систематизацію даних літератури щодо питання патогенезу запальної реакції та клінічного перебігу коронавірусної інфекції, зумовленої SARS-CoV-2.</p> <p><em><strong>Матеріали та методи.</strong> </em>Було використано доступ до повнотекстових і реферативних баз даних за пошуковим запитом «coronavirus», «COVID-19», «SARS-CoV-2» та проведено їхнє систематичне оцінювання. Отримано найповнішу базу доступних літературних джерел (близько 70) з молекулярної патофізіології COVID-19.</p> <p><em><strong>Результати та обговорення.</strong> </em>Дослідження показало, що біомедичні терміни, які асоціюються з COVID-19/SARS-CoV-2, формують кілька кластерів: кластер 1 — це запалення і формування цитокінового шторму; кластер 2 — патофізіологічне обґрунтування лікування коронавірусної інфекції; кластер&nbsp;3&nbsp;— коморбідні стани.<br>Аналіз даних кластера 1 показав, що на сьогодні однією з найцікавіших робочих гіпотез є модель брадикінінового шторму. Ця гіпотеза здатна пояснити мультисимптомність COVID-19, включаючи деякі із найдивніших його виявів. <br>Суть теорії брадикініну полягає в тому, що коли вірус починає впливати на регуляцію ренін-ангіо­тензин-альдостеронової системи (РААС) через активацію ангіотензин-перетворювального ферменту другого типу, він примушує механізми, які регулюють рівень брадикініну, виходити з ладу. Рецептори брадикініну повторно сенсибілізуються, і організм також припиняє ефективно розщеп­лювати брадикінін. АПФ розщеплює брадикінін, але коли вірус пригнічує його активність, він не може працювати з такою самою ефективністю. Кінцевим результатом такого дисбалансу є викид надмірної кількості брадикініну внаслідок масового нестримного накопичення його з формуванням феномену — брадикінінового шторму. Згідно з гіпотезою брадикініну, власне цей варіант шторму є відповідальним за поліморбідність клінічної картини та смертельні ефекти, спричинені COVID-19.</p> <p><em><strong>Висновки.</strong></em> Брадикінінова гіпотеза розвитку системної запальної реакції при ураженні вірусом SARS-CoV-2 представляє модель, яка сприяє кращому розумінню патогенезу та перебігу COVID-19 і додає новизни даним, які вже є відомими. Вона прогнозує майже всі відомі на сьогодні симптоми і пропонує якісні методи лікування хвороби. Аналіз оброблених даних літератури кластера 2, присвяченого патофізіологічному обґрунтуванню лікування коронавірусної інфекції, вивів на роль вітаміну D як нутрієнта, що бере участь у регуляторних процесах за участі РААС.</p> Л.Д. Тодоріко Авторське право (c) 2021 2021-03-23 2021-03-23 1 76 86 10.30978/TB2021-1-76 Туберкульоз-асоційований синдром відновлення імунної системи у ВІЛ-інфікованих пацієнтів: сучасний стан проблеми http://tubvil.com.ua/article/view/226769 <p>Туберкульоз-асоційований синдром відновлення імунної системи (ТБ-СВІС) — це посилена запальна імунна відповідь на антигени мікобактерій туберкульозу внаслідок відновлення імунної системи у ВІЛ-інфікованих пацієнтів упродовж 6 міс після призначення антиретровірусної терапії.</p> <p><em><strong>Мета роботи</strong></em> — оцінити частоту ТБ-СВІС серед хворих із туберкульозним менінгітом і летальність, спричинену цим синдромом.</p> <p><em><strong>Матеріали та методи.</strong></em> Проведений ретроспективний аналіз 60 випадків підтвердженого туберкульозного менінгіту у хворих, які лікувались у протитуберкульозних закладах м. Києва і Київської області у 2017—2019 р.р. Досліджувалась медична документація хворих: медичні карти стаціонарного хворого та амбулаторні картки.</p> <p><em><strong>Результати та обговорення.</strong></em> Ко-інфекція ВІЛ-ТБ серед пацієнтів була підтверджена у 57 (95&nbsp;%) випадках. У 21 хворого (36,8 %; ДІ 24,7—50,0 %) з ко-інфекцією ВІЛ-ТБ встановлений зв’язок між призначенням антиретровірусної терапії (АРТ) і розвитком туберкульозного менінгіту. У 19 (90,5&nbsp;%) з них були наявні фактори ризику на момент призначення АРТ. У 15 (71,4 %) хворих були інші локалізації туберкульозу, крім туберкульозу центральної нервової системи (туберкульоз легень, туберкульоз внут­рішньогрудних лімфатичних вузлів, туберкульоз периферичних лімфатичних вузлів, туберкульоз сечостатевої системи). Середній рівень CD4<sup>+</sup>-лімфоцитів на момент призначення АРТ складав (61,6&nbsp;± ±&nbsp;16,9) клітин/мкл (p ≤ 0,05). В усіх випадках призначались стандартні режими антимікобактеріальної терапії і АРТ. 9 (42,8 %) хворих вилікувались. У 1 (4,7 %) хворого розвилась тяжка інвалідизація: периферичний тетрапарез і виражена церебрастенія. 11 пацієнтів померли, летальність складала — 52,4 % (ДІ&nbsp;30,2—74,1 %)</p> <p><em><strong>Висновки.</strong></em> За нашими даними ТБ-СВІС є причиною туберкульозного менінгіту у ВІЛ-інфікованих пацієнтів у 36,8 % випадків; (ДІ 24,7—50,0 %). Туберкульозний менінгіт завжди ускладнює прогноз при ТБ-СВІС, при цьому показник летальності складає 52,4 % (ДІ 30,2—74,1 %).</p> В.І. Петренко О.В. Стополянський І.О. Галан В.В. Кравченко С.В. Карташова Л.В. Стополянська Авторське право (c) 2021 2021-03-23 2021-03-23 1 87 94 10.30978/TB2021-1-87 Перші результати щодо ефективності різних скорочених стандартних або модифікованих режимів лікування для хворих на мультирезистентний туберкульоз http://tubvil.com.ua/article/view/226337 <p><em><strong>Мета роботи</strong></em> — вивчити ефективність різних скорочених стандартних або модифікованих режимів лікування для хворих на мультирезистентний туберкульоз (МРТБ).</p> <p><em><strong>Матеріали та методи.</strong></em> Було проведено проспективне обсерваційне дослідження щодо вивчення різних за складом скорочених режимів антимікобактеріальної терапії (АМБТ) для 346 хворих на МРТБ, лікованих протягом 2017—2020 рр. за різними скороченими (стандартним та модифікованими) режимами АМБТ: 1-а група (72 хворих): 4ZEAmMfxCfzPtHhd 5ZEMfxCfz; 2-а група (123 хворих): 6ZMfxLzdCmCs 6ZMfxLzdCs; 3-я група (81 хворий): 6BdqLzdLfxCfzCs 3BdqLzdLfx; 4-а група (70 хворих): (6BdqLzdMfxhdCs 3BdqLzdMfxhd).</p> <p><em><strong>Результати та обговорення.</strong></em> На момент завершення «успішне лікування» було отримано в усіх хворих, котрі отримували модифіковані скорочені режими порівняно із 72,5 % пацієнтів на стандартному короткому режимі, рекомендованому ВООЗ (p &lt; 0,05). Серед модифікованих скорочених режимів 9-місячні однакові за ефективністю із 12-місячним, і жоден з цих режимів не мав рецидивів. <br>Обидва 9-місячні модифіковані скорочені режими, що вивчалися, були однаково ефективними: припинення бактеріовиділення відбулось в усіх хворих у термін (41,8 ± 3,2) доби проти (38,9 ± 3,2) доби. Переносність лікування була значно кращою серед хворих, що отримували режим лікування із мокси­флоксацином порівняно із левофлоксацином та клофазиміном (p &lt; 0,05): загальна кількість побічних реакцій була зафіксована у 30,0 % проти 64,2 % хворих, кількість побічних реакцій III—IV ступеня вираженості була однаковою між групами порівняння. </p> <p><em><strong>Висновки.</strong></em> Для досягнення цільових показників ВООЗ хворим на МРТБ необхідно призначати модифіковані скорочені режими лікування, враховуючи їхню достовірно кращу ефективність порівняно зі стандартним короткостроковим режимом, рекомендованим ВООЗ. З огляду на тривалість лікування та однакову ефективність більш прийнятними для використання є 9-місячні модифіковані короткострокові режими лікування (із бедаквіліном) порівняно з 12-місячним (без бедаквіліну).<br>З огляду на профіль безпечності пріоритетним до використання є 9-місячний модифікований скорочений режим із бедаквіліном, лінезолідом та циклосерином та додатково моксифлоксацином у високих дозах порівняно із режимом, що додатково містить левофлоксацин та клофазимін.</p> Н.А. Литвиненко Ю.І. Фещенко М.В. Погребна А.С. Лафета Л.В. Щербакова О.Р. Пененко Р.Л. Любевич Н.В. Гранкіна Авторське право (c) 2021 2021-03-23 2021-03-23 1 5 14 10.30978/TB2021-1-5 Перспектива вищої медичної освіти в Україні в епоху реформ http://tubvil.com.ua/article/view/226791 <p>Упровадження новітніх медичних реформ вимагає синхронізації системи підготовки та навчання здобувачів медичної освіти з&nbsp;реформаторськими процесами у&nbsp;системі охорони здоров’я.</p> <p><em><strong>Мета роботи</strong></em> — виконати аналіз перспективних напрямів розвитку та вдосконалення вищої медичної освіти в&nbsp;Україні та можливих шляхів її реалізації у&nbsp;рамках реформ практичної охорони здоров’я та медичної освіти.</p> <p><em><strong>Матеріали та методи.</strong> </em>Проаналізовано принципи стратегії «Розвиток медичної освіти в&nbsp;Україні» та дані доступних вітчизняних та зарубіжних публікацій, що містять інформацію про ймовірні шляхи вдосконалення вищої медичної освіти.</p> <p><em><strong>Результати та обговорення.</strong></em> Згідно зі Стратегією розвитку медичної освіти в&nbsp;Україні пацієнти є головною цінністю медичної системи, тому повинні отримувати послуги високої якості, що досягається лише за умови досконалого відпрацювання практичних навичок майбутніми медиками. Одним з&nbsp;механізмів досягнення професійної техніки виконання практичних навичок може стати застосування симуляційних технологій навчання, як це було впроваджено у&nbsp;Буковинському державному медичному університеті, нарівні зі збільшенням кількості практичних годин для клінічних дисциплін.<br>Для досягнення фаховості, високого професіоналізму та етичності майбутніх медиків викладачі повин­ні навчити студентів-медиків оволодівати навичками якісного пошуку найбільш актуальної інформації та шляхів для підвищення власної професійної майстерності, формувати базу етичних принципів лікаря.<br>В умовах стрімкого розвитку інноваційних технологій та доказової медицини викладачам необхідно постійно моніторувати, опрацьовувати та доносити до здобувачів освіти лише новітню інформацію, а&nbsp;кожен майбутній лікар, зі свого боку, повинен якомога ширше цікавитись не лише вітчизняними, а&nbsp;й світовими новаторствами в&nbsp;медицині.<br>У зв’язку із сучасними вимогами до медичного ринку праці обґрунтованим є відбір на навчання у&nbsp;вищих медичних навчальних закладах лише високовмотивованих до навчання студентів, котрі відповідатимуть новітнім вимогам до атестації здобувачів освіти та сформують потужний ринок конкурентоздатних медичних знань та навичок.</p> <p><em><strong>Висновки.</strong></em> Процес реформування медичної галузі в&nbsp;Україні вимагає зміни багатьох підходів до організації навчального процесу та якості медичної освіти. Це складний процес, реалізація якого можлива лише за спільної участі як державних механізмів фінансування, організації та контролю навчального процесу, так і&nbsp;безпосередньої участі та кропіткої праці навчальних закладів, які готують фахівців медичної галузі.</p> Л.Д. Тодоріко О.В. Підвербецька О.Я. Підвербецький І.О. Сем’янів І.В. Єременчук В.І. Сливка Авторське право (c) 2021 2021-03-23 2021-03-23 1 100 106 10.30978/TB2021-1-100