Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція http://tubvil.com.ua/ <p style="font-weight: bold; color: #404040; font-size: 100%; padding-top: 0;">Всеукраїнське спеціалізоване науково-практичне рецензоване видання для фтизіатрів, пульмонологів, терапевтів, інфекціоністів і торакальних хірургів, публікує результати фундаментальних досліджень у галузі фтизіатрії, пульмонології та інфектології, висвітлює науково-медичну і соціальну проблематику ВІЛ-інфекції/СНІД</p> <p>Заснований у 2010 році</p> <div class="aligncenter" style="width: 100%; height: 0; border-top: 1px solid #dddddd; font-size: 0;">-</div> <p><img src="http://tubvil.com.ua/public/site/images/lyubomyr87/usaid-path.jpg" alt="" width="277" height="48" /><br />Журнал опубліковано завдяки підтримці американського народу, наданої Агентством США з міжнародного розвитку (USAID)</p> <div class="aligncenter" style="width: 100%; height: 0; border-top: 1px solid #dddddd; font-size: 0;">-</div> <p> </p> <table style="width: 547px;"> <tbody> <tr> <td valign="top" width="126px"><img src="http://tubvil.com.ua/public/journals/481/petrenko_tub_redaktor.jpg" width="116" height="161" /></td> <td valign="bottom"><strong>Головний редактор:</strong> Василь Іванович Петренко, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри фтизіатрії Національного медичного університету імені О. О. Богомольця, голова наглядової ради дитячої клінічної туберкульозної лікарні м. Києва, науковий консультант міжнародної організації «Програма оптимальних технологій в охороні здоров’я» (США).</td> </tr> </tbody> </table> <p><strong>Засновники видання:</strong> Національний медичний університет імені О. О. Богомольця (<a href="http://nmuofficial.com/" target="_blank" rel="noopener">nmuofficial.com</a>), Приватне підприємство «ІНПОЛ ЛТМ».</p> <p style="margin-top: .3em;"><strong>Свідоцтво про державну реєстрацію:</strong> КВ № 16607-5079Р від 05.05.2010 р.</p> <p style="margin-top: .3em;"><strong>Видавець:</strong> ПП «ІНПОЛ ЛТМ».</p> <p style="margin-top: .3em;"><strong>Мова видання:</strong> українська, англійська.</p> <p style="margin-top: .3em;"><strong>Журнал включено до Переліку наукових фахових видань України з медичних наук:</strong> Наказ МОН України від 17.03.2020 № 409 (журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора наук, кандидата наук та ступеня доктора філософії. Категорія "Б").</p> <p style="margin-top: .3em;">Журнал зареєстровано в міжнародних наукометричних системах та спеціалізованих каталогах Index Copernicus, Google Scholar, Ulrich’s Periodicals Directory, Scientific Indexing Services, ResearchBib, ICMJE, Polska Bibliografia Naukowa, CrossRef, 1findr, Dimensions, Scilit, Lens, Microsoft Academic, Naver, BASE, Worldcat, EuroPub, Sciencegate.</p> <p style="margin-top: .3em;">Журнал внесено до загальнодержавних баз даних «Україніка наукова» Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, «Наукова періодика України». Матеріали публікуються в УРЖ «Джерело».</p> <p style="margin-top: .3em;">Статті, опубліковані в журналі «Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція», отримують DOI — ідентифікатор цифрового об’єкта системи бібліографічних посилань CrossRef.</p> <p style="margin-top: .3em;"><strong>Періодичність виходу:</strong> 4 рази на рік.</p> <p><strong>ISSN:</strong> 2220-5071 (Print), 2522-1094 (Online).</p> <p><strong>DOI:</strong> 10.30978/TB.</p> <p style="margin-top: .3em;"><strong>Сайт:</strong> <a href="http://tubvil.com.ua">tubvil.com.ua</a></p> <div class="aligncenter" style="width: 100%; height: 0; border-top: 1px solid #dddddd; font-size: 0;">-</div> uk-UA vitapol3@gmail.com (Ольга Берник (Olha Bernyk)) vitapol3@gmail.com ( Ірина Совенко (Iryna Sovenko) ) Fri, 17 Jun 2022 00:00:00 +0300 OJS 3.2.1.2 http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss 60 Швидке повідомлення: Ключові зміни в підході до лікування лікарсько-стійкого туберкульозу http://tubvil.com.ua/article/view/259487 Всесвітня організація охорони здоров’я; Переклад ДУ «Центр громадського здоров’я МОЗ України» Авторське право (c) 2022 http://tubvil.com.ua/article/view/259487 Fri, 17 Jun 2022 00:00:00 +0300 Зведена настанова ВООЗ із туберкульозу. Модуль 5: Ведення туберкульозу в дітей і підлітків http://tubvil.com.ua/article/view/259516 Всесвітня організація охорони здоров’я; Переклад ДУ «Центр громадського здоров’я МОЗ України» Авторське право (c) 2022 http://tubvil.com.ua/article/view/259516 Fri, 17 Jun 2022 00:00:00 +0300 Посібник для обрання молекулярних діагностичних експрес-тестів, рекомендованих ВООЗ, що призначені для виявлення туберкульозу та хіміорезистентного туберкульозу http://tubvil.com.ua/article/view/259518 Всесвітня організація охорони здоров’я; Переклад ДУ «Центр громадського здоров’я МОЗ України» Авторське право (c) 2022 http://tubvil.com.ua/article/view/259518 Fri, 17 Jun 2022 00:00:00 +0300 Якість життя, тривожність та депресія у пацієнтів із хронічним обструктивним захворюванням легень (огляд літератури) http://tubvil.com.ua/article/view/259465 <p>Хронічне обструктивне захворювання легень (ХОЗЛ) — незворотне захворювання, основними симптомами якого є задишка та кашель. З прогресуванням хвороби ці симптоми погіршують якість життя хворих, обмежують їхню фізичну активність та призводять до психологічних проблем. Хронічне обструктивне захворювання легень посідає четверте місце серед найпоширеніших захворювань у світі та є однією з основних причин смертності. Огляд епідеміологічних досліджень виявив, що депресія спостерігається у 6—80 % пацієнтів з ХОЗЛ (у середньому — у близько 40 %). Також у цих пацієнтів часто діагностують тривожні розлади (у 10—55 %).<br>Розглянуто 158 літературних джерел у базі PubMed за запитом COPD AND depression AND anxiety за останніх 10 років, з них 44 відібрано для подальшого детальнішого вивчення.<br>За даними аналізу літературних джерел виявлено ймовірні взаємозв’язки між ХОЗЛ, погіршенням якості життя, тривожними та депресивними розладами. Описано підходи до їхньої діагностики, моніторингу і лікування. Наголошено на важливості контролю симптомів ХОЗЛ для поліпшення якості життя пацієнтів та зменшення виявів психологічних і психічних порушень. Згідно з наявними даними, підвищення фізичного навантаження при досягненні контролю симптомів ХОЗЛ змінює стан функціонування центральних моноамінів, посилює регуляцію гіпоталамо-гіпофізарно-над­ниркової системи, збільшує викид ендогенних опіоїдів і зменшує виразність системного запалення, що послаблює вияви тривожності та депресії.<br>З огляду на двонаправлений зв’язок між якістю життя пацієнтів, депресією, тривожністю та ХОЗЛ найефективнішим є комплексний підхід, який поліпшує стан пацієнта через вплив на як фізичні, так і на психологічні чинники. Необхідно провести рандомізовані дослідження, щоб з’ясувати переваги психологічних, фармакологічних та комбінованих методів лікування депресій і тривожних розладів при ХОЗЛ.</p> О.С. Шевченко, В.П. Киба, В.І. Петренко, Л.Д. Тодоріко, О.О. Погорєлова Авторське право (c) 2022 http://tubvil.com.ua/article/view/259465 Fri, 17 Jun 2022 00:00:00 +0300 Сучасний стан розробок та досліджень нових вакцин-кандидатів проти туберкульозу (огляд літератури) http://tubvil.com.ua/article/view/259484 <p>Для системного аналізу наукової літератури щодо сучасного стану розробки нових протитуберкульозних вакцин розглянуто 147 літературних джерел за запитами Tuberculosis vaccine, Vaccine prevention of tuberculosis, детально вивчено 33 із них.<br>За даними звіту ВООЗ, на стадії клінічних випробувань перебувають 14 кандидатів на вакцину проти туберкульозу: вакцини AEC/BC02, Ad5 Ag85A та ChAdOx185A-MVA85A — у фазі 1, MTBVAC, ID93+GLA-SE, TB/FLU-04L і GamTBvac — у фазі 2a, підсилювачі DAR-901, H56:IC31, M72/AS01, ревакцинація БЦЖ та вакцини RUTI — у фазі 2б, VPM1002 та MIP/Immuvac — у фазі 3. Про­титуберкульозні вакцини-кандидати різноманітні за типом і призначенням. За типом вакцини бувають: субодиничні, векторні, генетично модифіковані живі рекомбінантні, призначені для поліпшення існуючої вакцини БЦЖ, живі ослаблені, які містять <em>Mycobacterium tuberculosis</em>, інактивовані.<br>Субодиничні протитуберкульозні вакцини — містять очищені імуноактивні білкові компоненти, виділені від <em>M. tuberculosis</em>, з додаванням ад’юванта, для посилення їхніх імуногенних властивостей.<br>Рекомбінантні живі вакцини — використовують живий вектор для доставки гетерологічних антигенів, які викликають імунну відповідь.<br>Ослаблені живі вакцини — містять варіант живого патогенного організму, який був ослаблений, для попередження виникнення серйозних захворювань при введенні.<br>Інактивовані вакцини проти туберкульозу — створені для профілактики та лікування ТБ, та продов­жують досліджуватися. Це вакцини з інактивованими цілими бактеріями або їхніми фрагментами розщеплення, підготовлені фізично або хімічно.<br>Вакцини-кандидати вивчають у різних цільових групах для доконтактної та післяконтактної профілактики, протирецидивної профілактики і терапевтичної вакцинації, а також для запобігання активації латентної туберкульозної інфекції у інфікованих вірусом імунодефіциту людини та контактних осіб.<br>Результати останніх клінічних досліджень мають важливе значення для усунення прогалин у знан­нях і демонструють цінність нових стратегій вакцинації проти туберкульозу для ендемічних країн.</p> Н.А. Мацегора, А.В. Капрош Авторське право (c) 2022 http://tubvil.com.ua/article/view/259484 Fri, 17 Jun 2022 00:00:00 +0300 Перебіг вагітності та рецидиву туберкульозу після перенесеного COVІD-19 http://tubvil.com.ua/article/view/259451 <p>Представлено власне спостереження перебігу вагітності та туберкульозу після перенесеного COVІD-19 у пацієнтки, яка перебувала на лікуванні у відділенні легеневого туберкульозу № 2 Запорізького регіо­нального фтизіопульмонологічного клінічного лікувально-діагностичного центру. Жінка, яка 9&nbsp;років тому хворіла на туберкульоз легень, на 20-му тижні вагітності перенесла COVID-19 з легким перебігом. Жодного лікування не отримувала. Пацієнтка відповідально ставилася до диспансерного спостереження у фтизіатра і регулярно проходила профілактичний огляд. На 32-му тижні вагітності пацієнтку госпіталізовано до відділення реанімації та інтенсивної терапії обласного перинатального центру з прееклампсією середньої тяжкості, ознаками внутрішньоутробної гіпоксії плода. Мати потребувала медичної допомоги. Через 3 дні після госпіталізації з огляду на дистрес плоду та прееклампсію прийнято рішення про проведення оперативного розродження шляхом кесаревого розтину. Дитина народилася живою, вертикальної передачі COVID-19 не діагностовано. Через наявність в анамнезі туберкульозу жінці проведено рентгенологічне дослідження органів грудної порожнини. Виявлено реактивацію специфічного процесу на тлі метатуберкульозних змін. За результатами дообстеження діагностовано мультирезистентний туберкульоз з деструктивним процесом у легені. Хвору переведено у Запорізький регіональний фтизіопульмонологічний клінічний лікувально-діагностичний центр для подальшого лікування. Призначено курс антимікобактеріальної терапії за схемою модифікованого короткострокового режиму лікування. Відзначено швидку позитивну динаміку: стійке припинення бактеріовиділення через 1 міс терапії, загоєння деструкції з формуванням залишкових посттуберкульозних змін через 2&nbsp;міс. Представлений клінічний випадок демонструє негативний вплив COVID-19 як на перебіг вагітності (прееклампсія середньої тяжкості, що спричинило передчасні пологи з кесаревим розтином на 32-му тижні вагітності), так і на реактивацію туберкульозного процесу з перебігом у вигляді мультирезистентного туберкульозу. На перебіг туберкульозу COVID-19 негативно не вплинув.</p> О.М. Разнатовська, О.С. Шальмін, В.Г. Сюсюка, Ю.В. Мирончук, А.В. Федорець, О.А. Світлицька Авторське право (c) 2022 http://tubvil.com.ua/article/view/259451 Fri, 17 Jun 2022 00:00:00 +0300 Особливості лікарської стійкості мікобактерій туберкульозу до протитуберкульозних препаратів у дітей і підлітків із осередків мультирезистентної туберкульозної інфекції http://tubvil.com.ua/article/view/259319 <p><em><strong>Мета роботи</strong></em> — вивчити особливості стійкості мікобактерій туберкульозу (МБТ) до антимікобактеріальних препаратів (АМБП) у дітей і підлітків, які проживають в осередках мультирезистентної туберкульозної інфекції.</p> <p><em><strong>Матеріали та методи.</strong> </em>Обстежено 246 дітей, з них 145 мали лікарсько-стійкий туберкульоз, 101 — лікарсько-чутливу форму специфічного процесу, і 102 дорослих хворих, які були джерелом інфекції. Мікробіологічне дослідження у дітей, підлітків та дорослих передбачало виявлення МБТ у мокротинні методом мікроскопії мазка, посіву матеріалу на середовище Левенштейна—Єнсена, типування виділених мікобактерій на BACTEC MGIT 960, проведення тесту медикаментозної чутливості штамів МБТ до АМБП першого та другого ряду, а також молекулярно-генетичне дослідження мокротиння, зокрема методом GeneXpert MTB/RIF та лінійного зонд-аналізу (Hain Lifescience).</p> <p><em><strong>Результати та обговорення.</strong></em> Установлено, що в осередках мультирезистентної туберкульозної інфекції найуразливішими до туберкульозу є діти віком до 4 років (73,1 %), особливо до одного року (29,8 %). При дослідженні профілю резистентності МБТ в осередках мультирезистентної інфекції виявлено майже повний збіг профілю стійкості МБТ у дітей з джерелом інфекції. У дітей з контакту порівняно з хворими підлітками в 3,5 разу частіше зареєстровано резистентність до комбінації HRS (ізоніазид, рифампіцин, стрептоміцин), у 2,7&nbsp;разу — до HR (ізоніазид, рифампіцин), у 1,8 разу — до HRE (ізоніазид, рифампіцин, етамбутол), у 2,7 разу рідше — до HRESZ (ізоніазид, рифампіцин, етамбутол, стрептоміцин, піразинамід) і в 1,6 разу — до HRES (ізоніазид, рифампіцин, етамбутол, стрептоміцин). У підлітків найчастіше спостерігали резистентність до комбінації HRSE (66,1 %) та HRESZ (13,6 %) на відміну від джерела інфекції і дітей. </p> <p><em><strong>Висновки.</strong></em> Установлено високий ризик мультирезистентного туберкульозу у дітей (42,7 %) із осередків мультирезистентної туберкульозної інфекції. Необхідно вдосконалити методи отримання респіраторних зразків для визначення чутливості/стійкості МБТ до АМБП. В осередках мультирезистентної туберкульозної інфекції понад третина дітей (35,8 %) не була вакцинована у пологовому будинку і контактним особам не призначена хіміопрофілактика.</p> М.І. Сахелашвілі, О.П. Костик, О.І. Сахелашвілі–­Біль, З.І. Піскур, Й.Й. Дідик Авторське право (c) 2022 http://tubvil.com.ua/article/view/259319 Fri, 17 Jun 2022 00:00:00 +0300 Визначення ризику розвитку ВЕБ-асоційованих лімфом у ВІЛ-інфікованих пацієнтів http://tubvil.com.ua/article/view/259321 <p><em><strong>Мета роботи</strong></em> — підвищити ефективність прогнозування розвитку ВЕБ-асоційованих лімфом у пацієнтів з ВІЛ-інфекцією.</p> <p><em><strong>Матеріали та методи.</strong> </em>З метою покращення прогнозування розвитку Епштейна—Барр-асоційова­них лімфом у ВІЛ-інфікованих пацієнтів був проведений порівняльний аналіз різних показників (клініко-епідеміологічних, лабораторних, серологічних тощо) у 57 хворих на ВІЛ, які мали клініко-лабораторні підтвердження наявності коінфікування вірусом Епштейна—Барр.<br>Із 57 пацієнтів вияви первинної лімфоми центральної нервової системи було зареєстровано у 7 хворих (12,3 %), ще у 1 пацієнта діагностовано В-клітинну крупноклітинну лімфому фронтальної пазухи, центробластний варіант (1,8, %), у 1 пацієнта — лімфому Беркітта з ураженням шийних лімфатичних вузлів (1,8 %). Для з’ясування основних тенденцій розвитку лімфом у пацієнтів з коінфекцією ВІЛ та ВЕБ нами проведений докладний аналіз в двох групах: основну групу склали 9 пацієнтів з лімфомами, інші 48 хворих без виявлених новоутворень склали групу порівняння.</p> <p><em><strong>Результати та обговорення</strong></em>. Для підвищення ефективності прогнозу були побудовані багатофакторні логістичні регресії, що враховують не тільки незалежний, але і сумісний вплив розглянутих факторів ризику. Для цього обчислювали суму балів для кожного спостереження, використовуючи відповідну вагову кваліфікацію прогностичних коефіцієнтів, створену за допомогою аналізу Вальда.<br>На основі багатофакторної прогностичної моделі, був створений алгоритм визначення ризику розвит­ку ВЕБ- асоційованих лімфом у пацієнтів з коінфікуванням ВЕБ та ВІЛ. </p> <p><em><strong>Висновки.</strong></em> Створений алгоритм визначення ризику розвитку ВЕБ-асоційованих лімфом у пацієнтів з ВІЛ дає змогу виявити хворих з різним ризиком розвитку лімфом за умов коінфікування ВЕБ та ВІЛ, що в подальшому створює можливість для прогнозування несприятливого перебігу ВІЛ-інфекції.<br>Запропонований алгоритм має високий показник прогностичної ефективності, що дає можливість визначати ризик на індивідуальному рівні та закладає основи оптимізації діагностики Епштейна—Бар вірусної інфекції у ВІЛ-інфікованих пацієнтів.</p> О.А. Кушнєрова, Л.Р. Шостакович­–Корецька, К.Ю. Литвин, О.В. Шевельова Авторське право (c) 2022 http://tubvil.com.ua/article/view/259321 Fri, 17 Jun 2022 00:00:00 +0300 Віддалені результати перебігу негоспітальної вірусної пневмонії COVID-19 за даними комп’ютерної томографії http://tubvil.com.ua/article/view/259326 <p><em><strong>Мета роботи</strong></em> — вивчити в динаміці зміни структури легень у хворих з ускладненим перебігом негоспітальної вірусної пневмонії COVID-19 шляхом програмної обробки даних комп’ютерної томографії органів грудної клітки (КТ ОГК) та визначити особливості змін для прогнозування її протікання.</p> <p><em><strong>Матеріали та методи.</strong></em> Проаналізовано динаміку даних КТ ОГК 70 пацієнтів на негоспітальну пневмонію вірусної етіології (COVID-19).<br>Діагноз COVID-19 встановлювався відповідно до чинних протоколів лікування коронавірусної хвороби. КТ ОГК проводили на сканері Aquilion TSX-101A Tochiba (Японія) із записом результатів на цифрові носії з подальшою їхньою програмною обробкою.</p> <p><em><strong>Результати та обговорення.</strong> </em>Із 70 пацієнтів на негоспітальну пневмонію вірусної етіології (COVID-19) у 21 пацієнта (15 чоловіків та 6 жінок) встановлено діагноз «синдром зникаючих легень», що становило 30 % від усіх обстежених. Випадків формування масивних фіброзних післязапальних змін не виявлено.<br>Проведено програмне опрацювання даних КТ ОГК пацієнтів у динаміці протягом 6—12 міс. У середньому контрольні КТ ОГК проводили кожних 2—3 міс. При цьому визначали особливості динаміки денситометричних показників, за якими можна прогнозувати перебіг негоспітальної пневмонії вірусної етіології (COVID-19).</p> <p><em><strong>Висновки.</strong> </em>Враховуючи великий відсоток діагностики «легені, що зникає», зумовленого автоімунним процесом у пацієнтів з ускладненим перебігом негоспітальної вірусної пневмонії COVID-19, необхідна розробка методів лікування. З метою діагностики ускладнень, їхньої профілактики та прогнозування перебігу тяжких форм пневмонії COVID-19 необхідно провести КТ ОГК у динаміці з проведенням денситометричних досліджень легеневої паренхіми.</p> О.К. Яковенко, М.І. Линник, В.І. Ігнатьєва, Г.Л. Гуменюк, О.Р. Тарасенко, В.А. Святненко Авторське право (c) 2022 http://tubvil.com.ua/article/view/259326 Fri, 17 Jun 2022 00:00:00 +0300 Малоінвазивні асистовані операції при хірургічному лікуванні хворих на хіміорезистентний туберкульоз http://tubvil.com.ua/article/view/259327 <p><em><strong>Мета роботи</strong></em> — проаналізувати з використанням власного досвіду можливості застосування малоінвазивних відеоасистованих (VATS) резекційних оперативних втручань при хірургічному лікуванні хворих на хіміорезистентний туберкульоз (ХРБТ).</p> <p><em><strong>Матеріали та методи.</strong></em> Проаналізовано результати застосування VATS-резекцій у 79 хворих на ХРТБ за період з 2008 р. до 2022 р. При відборі кандидатів на VATS-резекції перевагу віддавали пацієнтам з обмеженими периферичними процесами. Серед пацієнтів переважали жінки (50 (60 %)).</p> <p><em><strong>Результати та обговорення.</strong></em> Найчастіше хворих оперували з приводу туберкулом (36 (43,2 %)), дещо рідше – з приводу фіброзно-кавернозного туберкульозу (ФКТ) легень (33 (39,6 %)). Найменше проведено операцій з приводу пневмотораксу, кровохаркання і ХРТБ, ускладненого аспергільомою (по&nbsp;2&nbsp;(2,4 %) випадки). Показаннями до виконання VATS-операцій були обмежені форми ХРТБ. Середня інтраопераційна крововтрата становила (103,8 ± 12,3) мл, середній термін призначення наркотичних анальгетиків – (1,1 ± 0,1) дня, середня тривалість операції – (196,2 ± 14,5) хв, середній термін стаціонарного лікування – (11,7 ± 3,2) дня. Ефективним лікування було у 74 (93,7 %) хворих. Леталь­них наслідків не було. Післяопераційні ускладнення спостерігали у 4 (5,1 %) пацієнтів. Рецидив туберкульозу в оперованій легені зареєстровано в 1 (1,3 %) хворого через 2 міс після операції. Йому виконали VATS в обсязі верхня лобектомія справа з приводу фіброзно-кавернозного туберкульозу. Рецидив спричинений недотриманням хворим специфічної терапії в післяопераційний період. </p> <p><em><strong>Висновки.</strong></em> VATS-резекції частки легені є малотравматичними і перспективними методами лікування, що забезпечують анатомічне препарування елементів кореня частки легені. Їх можна розглядати як альтернативу відкритій лобектомії. </p> М.С. Опанасенко, О.В. Терешкович, В.І. Лисенко, М.Ю. Шамрай, О.Д. Шестакова, Б.М. Конік, Л.І. Леванда, М.І. Калениченко, С.М. Шалагай, С.М. Білоконь, А.М. Степанюк Авторське право (c) 2022 http://tubvil.com.ua/article/view/259327 Fri, 17 Jun 2022 00:00:00 +0300 Можливості радіоміки для обробки даних комп’ютерної томографії органів грудної порожнини при діагностиці туберкульозу легень http://tubvil.com.ua/article/view/259460 <p>У статті показано можливості застосування радіоміки для обробки даних комп'ютерної томографії органів грудної порожнини при діагностиці туберкульозу легень. На сьогодні для обробки зображень КТ використовується суб'єктивний метод, заснований на знаннях та досвіді лікаря-радіолога. Новий підхід до аналізу зображень КТ здатний кардинально змінити процес діагностики. Суть його полягає у створенні математичних моделей та комп'ютерних алгоритмів, які приймають на вхід медичні зображення та видають патофізіологічні особливості тканин.<br>З метою аналізу зрізів КТ використана програма Dragonfly, надана безкоштовно фірмою OBYECT RESERCH SYSTEMS (ORS), Монреаль, Канада, яка дає можливість проводити сегментацію, математичну та статистичну обробку зображень, виконувати побудову звичайних та сегментованих гістограм. Для роботи з програмою dicom — файли КТ трансформуються в растрові файли (Tiff, Jpeg, Raw) та подальший аналіз зрізів КТ проводиться за градаціями відтінків сірого (за пікселями зображення, а не за вокселями файлів dicom). Необхідно наголосити, що аналіз відтінків сірого корелює з одиницями Хаунсфільда.<br>Показано, що на підставі даних патоморфологічного дослідження ураженої тканини неможливо встановити різницю між хіміорезистентним та чутливим туберкульозом легень.<br>Обробка даних КТ із побудовою звичайних та сегментаційних гістограм за допомогою інструментів програми Dragonfly дає змогу виявляти патофізіологічні особливості тканин при діагностиці чутливого та хіміорезистентного туберкульозу легень.<br>Необхідно проведення подальших досліджень для виявлення закономірностей та різниці у визначенні щільностей при діагностиці чутливого та хіміорезистентного туберкульозу легень. </p> М.І. Линник, І.В. Ліскіна, І.А. Калабуха, В.І. Ігнатьєва, О.Р. Тарасенко Авторське право (c) 2022 http://tubvil.com.ua/article/view/259460 Fri, 17 Jun 2022 00:00:00 +0300