№ 3 (2018)

Зміст

Оригінальні дослідження

Клініко-морфологічна характеристика хірургічного лікування мультирезистентного туберкульозу легень за останніх 10 років PDF
O.V. Tereshkovych, N.A. Hritsova, I.V. Liskina, L.M. Zahaba 7-15
Алгоритми призначення скорочених 12-місячних режимів лікування на основі лінезоліду для хворих на мультирезистентний туберкульоз: перші обнадійливі результати PDF
N.А. Lytvynenko, М.V. Pogrebna, Yu.О. Senko, О.P. Chebotar, H.О. Varytska, V.V. Davudenko, L.V. Sherbacova, N.V. Grankina 16-25
Корекція мексидолом метаболічних порушень при експериментальній емфіземі легень PDF
V.M. Zhadan, V.I. Korzhov 26-31

Випадок з практики

Туберкульозний менінгоенцефаліт у хворої,інфікованої вірусом простого герпесу PDF (English)
P.A. Dyachenko, A.G. Dyachenko 32-35

Практика і досвід

Вивчення інформативності гістологічного дослідження біопсійного матеріалу для встановлення етіології легеневої дисемінації PDF
M.S. Opanasenko, O.V. Tereshkovich, I.V. Lisskina, L.M. Zagaba, B.M. Konik, M.I. Kalenichenko, O.E. Kshanovsky, S.M. Shalagay, V.I. Lysenko, L.I. Levanda, M.Yu. Shamray 36-43
Гістологічно підтверджений аспергільоз легень у хворих з легкою та помірною імуносупресією PDF (Русский)
I.V. Liskina, О.М. Rekalova, О.D. Nikolaeva, V.P. Sylchenko, L.М. Zagaba, N.М. Musienko 44-52
Працездатність осіб, оперованих з приводу туберкульозу легень PDF
I.D. Duzhiy, О.V. Kravets, V.A. Dmytruk, I.I. Rud 53-57
Характеристика ВІЛ-асоційованих захворювань центральної нервової системи у госпіталізо­ва­них пацієнтів у Дніпропетровському регіоні PDF
K.Yu. Lytvyn 58-64

Методичні рекомендації

Рекомендації щодо вимог до вимірювання скоригованого інтервалу QТ при моніторингу ЕКГ під час впровадження нових препаратів і короткострокових схем резистентних форм туберкульозу PDF
Mamel Quelapio, Maria Idrissova, Gunta Dravniece, Fraser Wares, Marcela Tommasi, Michael Kimerling 65-74
Паліативна допомога при ко-інфекції туберкульоз/ВІЛ. Частина 3 PDF
O.S. Shevchenko, V.M. Kozko, L.D. Todoriko, V.I. Petrenko, N.F. Merkulova, O.O. Pogorelovа 75-86
Позалегеневий і міліарний туберкульоз у хворих на коінфекцію туберкульоз/ВІЛ. Частина 3 PDF
V.I. Petrenko, M.G. Dolinska, O.M. Raznatovska 87-97