Характеристика ВІЛ-асоційованих захворювань центральної нервової системи у госпіталізо­ва­них пацієнтів у Дніпропетровському регіоні

Автор(и)

  • K.Yu. Lytvyn SI «Dnipropetrovsk Medical Academy of the Ministry of Health of Ukraine», Dnipro, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.30978/TB2018-3-58

Ключові слова:

ВІЛ-інфекція, ВІЛ-асоційовані захворювання центральної нервової системи, коморбідність, запальний синдром відновлення імунної системи

Анотація

Мета роботи — проаналізувати епідеміологічні, демографічні і лабораторні характеристики випадків ВІЛ-асоційованих захворювань центральної нервової системи (ЦНС) у госпіталізованих пацієнтів у Дніп­ропетровській області за 2010—2017 рр.

Матеріали та методи. Проведений ретроспективний когортний аналіз медичних карток 451 пацієнта з ВІЛ-асоційованими захворюваннями ЦНС, госпіталізованих у відділення міської клінічної лікарні № 21 м. Дніпра та Дніпропетровського обласного центру профілактики й боротьби зі СНІДом (Україна), від 2010 до 2017 р. Статистичну обробку результатів проводили з використанням пакета прикладних програм STATISTICA v. 6.1®.

Результати та обговорення. Серед 451 пацієнта з ВІЛ-асоційованими захворюваннями ЦНС було більшість чоловіків — 263 (58,3 %). Середній вік дорівнював (38,6 ± 0,37) року. 260 (57,6 %) хворих вижили та були переведені після підтвердження діагнозу в профільні відділення, а 191 (42,4 %) помер унаслідок захворювання. Серед померлих було більше чоловіків — 66,0 % порівняно з 52,7 % (р = 0,005 FET). У 44,1 % пацієнтів ВІЛ-статус встановлено менше ніж за рік до неврологічних виявів. Здебіль­шого вони померли в лікарні — 118 (61,8 %) порівняно з 81 (31,2 %) (р < 0,001 FET) тих, що вижили. Тільки 32 (16,8 %) із 191 померлого отримували антиретровірусну терапію. 139 (30,8 %) осіб були інфіковані статевим шляхом та 184 (40,8 %) — парентеральним. У 128 (28,4 %) хворих шлях інфікування не встановлено. У 91 (20,2 %) хворого були комбіновані захворювання ЦНС, 56 (61,5 %) із них померли. Ко-інфекція ЦНС частіше була представлена поєднанням туберкульозу (ТБ) з грибковим менінгоенцефалітом  — 27 (29,7 %) випадків. Така комбінація захворювань призвела до збільшення кількості летальних випадків: померли 19 із 27 хворих (70,4 %; p = 0,006 FET). Meдіана CD4 за наявності ВІЛ-асоційованих захворювань ЦНС дорівнювала 49,0 (IQR 20,0—101,0), у померлих — 40,0 (IQR 15,0—73,0) кл./мкл порівняно з 61,0 (IQR 25,0—129,0) кл./мкл у тих, хто вижив (р < 0,001 за U-критерієм). Meдіана вірусного навантаження ВІЛ РНК дорівнювала 115 007 ВІЛ РНК коп./мл (IQR 180—521 625), з вищим рівнем у померлих — 5,65 (IQR 5,15—6,05) Lg коп./мл (р < 0,001 U). Середній рівень протеїну в спинномозковій рідині становив (0,48 ± 0,03) г/л, глюкози — (2,48 ± 0,06) ммоль/л. Встановлено різницю між середнім вмістом протеїну та глюкози у померлих та тих, хто вижив: відповідно (0,54 ± 0,05) г/л та (2,32 ± 0,09) ммоль/л порівняно з (0,42 ± 0,04) г/л та (2,63 ± 0,09) ммоль/л (р = 0,066 t та р = 0,016 t). Серед ВІЛ-асоційованих уражень ЦНС переважали ТБ нервової системи (37,3 %), церебральний токсоплазмоз (30,2 %) та грибкові ураження, зокрема мікози (16,2 %). З розвитком запального синдрому відновлення імунної системи були пов’язані 4 випадки токсоплазмозу, 2 — ТБ, 2 — ко-інфекції ТБ та токсоплазмозу, 2 — цитомегаловірусних енцефалітів та 1 — енцефаліту невизначеної етіології.

Висновки. Найпоширенішими інфекційними захворюваннями ЦНС у госпіталізованих пацієнтів у Дніпропетровському регіоні за період 2010—2017 рр. були ТБ, токсоплазмоз та мікози. У 20,2 % випадків спостерігалася комбінація захворювань ЦНС, що може значно ускладнювати ведення пацієнтів. Лабораторні дані при ВІЛ-асоційованих захворюваннях ЦНС мають суттєві розбіжності залежно від наслідків хвороби, що може бути корисним для прогнозування означеної патології.

Біографія автора

K.Yu. Lytvyn, SI «Dnipropetrovsk Medical Academy of the Ministry of Health of Ukraine», Dnipro

Литвин Катерина Юріївна

к. мед. н., лікар-інфекціоніст, доц. кафедри інфекційних хвороб

49044, м. Дніпро, вул. Володимира Вернадського, 9

Посилання

Tuberculos v Ukraini (Analitychno-statystychnui dovidnyk [Text]. Kyiv, 2016:141 (in Ukr.).

HIV-infecciya v Ukraini [Text]. Informaciyniy buleten. Kyiv; 48:39 (in Ukr.).

Berhe T, Melkamu, Y, Amare A. The pattern and predictors of mortality of HIV/AIDS patients with neurologic manifestation in Ethiopia: a retrospective study. AIDS Res Ther. 2012;9:11.

Bilgrami M, O’Keefe P. Neurologic diseases in HIV-infected patients. Clin Neurol. 2014;121:1321-1344.

Bolokadze N, Gabunia P, Ezugbaia M, et al. Neurological complications in patients with HIV/AIDS. Georgian Medical News. 2008;165:34-38.

Crum-Cianflone NF. Immune reconstitution inflammatory syndromes: what’s new? The AIDS Reader. 2006;16:216-217.

Dai L, Mahajan SD, Guo C, et al. Spectrum of central nervous system disorders in hospitalized HIV/AIDS patients (2009-2011) at a major HIV/AIDS referral center in Beijing China. J Neurological Sci. 2014;342(1-2):88-92.

Jaryal A, Raina R, Sarkar M, et al. Manifestations of tubercu­losis in HIV/AIDS patients and its relationship with CD4 count. Lung India: Official Organ of Indian Chest Society. 2011;28(4):263.

Jowi JO, Mativo PM, Musoke SS. Clinical and laboratory characteristics of hospitalised patients with neurological manifestations of HIV/AIDS at the Nairobi hospital. East African Medical Journal. 2007;84(2):67-76.

Modi M, Mochan A, Modi G. Management of HIV-associated focal brain lesions in developing countries. Qjm. 2004;97(7):413-421.

Pepper DJ, Marais S, Maartens G, et al. Neurologic mani­fes­tations of paradoxical tuberculosis-associated immune recon­stitution inflammatory syndrome: a case series. Clin Inf Dis. 2009;48(11):e96-e107.

Phypers M, Harris T, Power C. CNS tuberculosis: a longitudinal analysis of epidemiological and clinical features. Int J Tuberc Lung Dis. 2006;10(1):99-103.

Siddiqi OK, Ghebremichael M, Dang X, et al. Molecular diagnosis of central nervous system opportunistic infections in HIV-infected Zambian adults. Clin Infect Dis. 2014;58(12):1771-1777.

Vivithanaporn P, Heo G, Gamble J, et al. Neurologic disease burden in treated HIV/AIDS predicts survival A population-based study. Neurology. 2010;75(13):1150-1158.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Практика і досвід