Вивчення інформативності гістологічного дослідження біопсійного матеріалу для встановлення етіології легеневої дисемінації

Автор(и)

 • M.S. Opanasenko ДУ «Національний інститут фтизіатрії і пульмонології імені Ф.Г. Яновського НАМН України», Ukraine
 • O.V. Tereshkovich ДУ «Національний інститут фтизіатрії і пульмонології імені Ф.Г. Яновського НАМН України», Київ, Ukraine
 • I.V. Lisskina ДУ «Національний інститут фтизіатрії і пульмонології імені Ф.Г. Яновського НАМН України», Київ, Ukraine
 • L.M. Zagaba ДУ «Національний інститут фтизіатрії і пульмонології імені Ф.Г. Яновського НАМН України», Київ, Ukraine
 • B.M. Konik ДУ «Національний інститут фтизіатрії і пульмонології імені Ф.Г. Яновського НАМН України», Київ, Ukraine
 • M.I. Kalenichenko ДУ «Національний інститут фтизіатрії і пульмонології імені Ф.Г. Яновського НАМН України», Київ, Ukraine
 • O.E. Kshanovsky ДУ «Національний інститут фтизіатрії і пульмонології імені Ф.Г. Яновського НАМН України», Київ, Ukraine
 • S.M. Shalagay ДУ «Національний інститут фтизіатрії і пульмонології імені Ф.Г. Яновського НАМН України», Київ, Ukraine
 • V.I. Lysenko ДУ «Національний інститут фтизіатрії і пульмонології імені Ф.Г. Яновського НАМН України», Київ, Ukraine
 • L.I. Levanda ДУ «Національний інститут фтизіатрії і пульмонології імені Ф.Г. Яновського НАМН України», Київ, Ukraine
 • M.Yu. Shamray ДУ «Національний інститут фтизіатрії і пульмонології імені Ф.Г. Яновського НАМН України», Київ, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.30978/TB2018-3-36

Ключові слова:

дисемінація, гістологічне дослідження, інформативність, специфічність

Анотація

Мета роботи — визначити діагностичні стандарти за такими критеріями: чутливість (інформативність), специфічність (діагностична цінність) та точність (результативність) гістологічного методу діаг­ностики для верифікації етіології дисемінованих процесів легень залежно від типу оперативного втручання.

Матеріали та методи. Проаналізовано результати власних досліджень 216 випадків біопсій легень у 210 пацієнтів. Пацієнтів розділено на групи залежно від способу забору біопсійного матеріалу: І — 105 (48,6 %) хворих, у яких біопсійний матеріал отримано шляхом виконання відеоторакоскопії (ВТС); ІІ — 38 (17,6 %) пацієнтів, у яких біопсійний матеріал отримано під час відеоасистованої торакоскопії (ВАТС) з мініторакотомією; ІІІ — 9 (4,17 %) пацієнтів, у яких біопсійний матеріал отримано шляхом відкритої біопсії (ВБ) легень; ІV — 64 (29,6 %) хворі, у яких біопсійний матеріал отримано за допомогою трансбронхіальної біопсії легень (ТББЛ).

Результати та обговорення. Високу точність методів ВТС, ВАТС та ВБ легень встановлено під час гістологічного дослідження у 100,0 % випадків. У разі ТББЛ точність та специфічність методу становила 66,7 і 80,0 % відповідно, а результативність — 57,0 %, що пов’язано з помилково негативними, помилково позитивними та неінформативними результатами біопсії (50,0 %). У разі ВТС, ВАТС та ВБ легень при туберкульозному ураженні легень результативність становила 100 %, а ТББЛ — 43 %. У разі ВБ легені результативність сягала 100 % при метастатичному ураженні легень, ВАТС становила 75 %. За мікотичного ураження легень та неспецифічних захворювань органів дихання усі методи біопсії легеневої тканини показали 100,0 %. Серед загального контингенту госпіталізованих переважали хворі з діагнозом: «дисемінований процес у легенях невстановленої етіології» — 121 ((57,6 ± 3,4) %) хворий; «ди­­семінований процес у легенях у поєднанні з синдромом внутрішньогрудної лімфаденопатії» — 41 ((19,5 ± 2,7) %). Після біопсії з гістологічним дослідженням найчастіше виявляли саркоїдоз — 81 ((37,5 ± 3,3) %) та метастатичне ураження легень — 36 ((16,7 ± 2,5) %). Засвідчено високу чутливість та специфічність гістологічного дослідження в разі ВТС та ВАТС у визначенні етіології дисемінованого процесу в легенях невстановленої етіології — діапазон 75,0—100,0 %. Показники загальної точності гістологічного методу в разі ВТС та ВАТС були приблизно однакові — 94,7 та 95,2 % відповідно. За допомогою ВБ легень 100,0 % верифікації досягнуто при діагнозі: «дисемінований процес у легенях невстановленої етіології», але цей метод є досить складним та небезпечним, передусім для пацієнта. Метод ТББЛ для діагностики дисемінації в легенях вважають найбезпечнішим, проте й найменш результативним, показник точності дорівнював 65,6 %.

Висновки. Найбільшу частину хворих госпіталізують до нашої клініки з діагнозами: «дисемінований процес у легенях невстановленої етіології» та «дисемінований процес у легенях у поєднанні з синдромом внутрішньогрудної лімфаденопатії». Після гістологічного дослідження найчастіше виявляли саркоїдоз та метастатичні ураження легень. У разі відеоторакоскопії та відеоасистованої торакоcкопії засвідчено високу чутливість та специфічність гістологічного дослідження — діапазон 75,0—100,0 %. Відкрита біопсія легень дала змогу забезпечити 100,0 % верифікацію при діагнозі: ­«дисемінований процес у легенях невстановленої етіології». Метод трансбронхіальної біопсії в разі дисемінації вважають найбезпечнішим, але найменш інформативним (показник точності дорівнював 65,6 %).

Біографії авторів

M.S. Opanasenko, ДУ «Національний інститут фтизіатрії і пульмонології імені Ф.Г. Яновського НАМН України»

Опанасенко Микола Степанович

д. мед. н., проф., зав. відділення торакальної хірургії і інвазивних методів діагностики

03038, м. Київ, вул. М. Амосова, 10

O.V. Tereshkovich, ДУ «Національний інститут фтизіатрії і пульмонології імені Ф.Г. Яновського НАМН України», Київ

Терешкович Олександр Володимирович

к. мед. н., ст. наук. співр. відділення торакальної хірургії і інвазивних методів діагностики

I.V. Lisskina, ДУ «Національний інститут фтизіатрії і пульмонології імені Ф.Г. Яновського НАМН України», Київ

Ліскіна Ірина Валентинівна

д. мед. н., зав. лабораторії патоморфології  

L.M. Zagaba, ДУ «Національний інститут фтизіатрії і пульмонології імені Ф.Г. Яновського НАМН України», Київ

Загаба Людмила Михайлівна

к. мед. н., наук. співр. лабораторії патоморфології  

B.M. Konik, ДУ «Національний інститут фтизіатрії і пульмонології імені Ф.Г. Яновського НАМН України», Київ

Конік Богдан Миколайович

к. мед. н., зав. відділення хірургічного лікування туберкульозу і неспецифічних захворювань легень, ускладнених гнійно-септичними інфекціями

M.I. Kalenichenko, ДУ «Національний інститут фтизіатрії і пульмонології імені Ф.Г. Яновського НАМН України», Київ

Калениченко Максим Іванович

к. мед. н., наук. співр. відділення торакальної хірургії і інвазивних методів діагностики 

O.E. Kshanovsky, ДУ «Національний інститут фтизіатрії і пульмонології імені Ф.Г. Яновського НАМН України», Київ

Кшановський Олексій Едуардович

наук. співр. відділення торакальної хірургії і інвазивних методів діагностики 

S.M. Shalagay, ДУ «Національний інститут фтизіатрії і пульмонології імені Ф.Г. Яновського НАМН України», Київ

Шалагай Сергій Михайлович

мол. наук. співр. відділення торакальної хірургії і інвазивних методів діагностики 

V.I. Lysenko, ДУ «Національний інститут фтизіатрії і пульмонології імені Ф.Г. Яновського НАМН України», Київ

Лисенко Володимир Ігорович

лікар-хірург відділення хірургічного лікування туберкульозу і неспецифічних захворювань легень, ускладнених гнійно-септичними інфекціями

L.I. Levanda, ДУ «Національний інститут фтизіатрії і пульмонології імені Ф.Г. Яновського НАМН України», Київ

Леванда Лариса Іванівна

зав. відділення анестезіології 

M.Yu. Shamray, ДУ «Національний інститут фтизіатрії і пульмонології імені Ф.Г. Яновського НАМН України», Київ

Шамрай Максим Юрійович

лікар-анестезіолог відділення анестезіології 

Посилання

Liskina IV, and others. Efficiency of transbronchial biopsy of lungs in diagnostics of respiratory diseases (Ukr). Ukrainian Journal of Minimally Invasive and Endoscopic Surgery. 2014;1(18):13-18.

Ovchinnikov AA. Diagnostic and therapeutic possibilities of modern bronchoscopy (Rus). Russian Med J. 2000;12:515-522.

Ovchinnikov AA. Diagnostic value of tracheobronchoscopy in bronchopulmonary diseases (Rus). Atmosphere Pulmonology and allergology. 2005;3:28-31.

Ponomareva EYu, et al. Difficulties of diagnosis in disseminated processes in the lungs (Rus). Clin Med. 2013;7:61-66.

Sakharchuk II, et al. Clinical pulmonology (Rus). K. The Book Plus; 2003:368.

Blackhall V, et al. The role of surgical lung biopsy in the management of interstitial lung disease: experience from a single institution in the UK. Interact Cardiovasc Thorac Surg. 2013;17(2):253-257.

Fibla JJ, et al. Video-assisted thoracoscopic lung biopsy in the diagnosis of interstitial lung disease: a prospective, multi-center study in 224 patients. Arch Bronconeumol. 2012;48(3):81-85.

Kayatta MO, et al. Surgical biopsy of suspected interstitial lung disease is superior to radiographic diagnosis. Ann Thorac Surg. 2013;96(2):399-401.

Lettieri C, et al. Outcomes and safety of surgical lung biopsy for interstitial lung disease. Chest. 2005;127(5):1600-1605.

Shim HS, Park MS, Park IK. Histopathologic findings of transbronchialbiopsy in usualinterstitial pneumonia. Pathol Int. 2010;5(60):373-377.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Практика і досвід