DOI: https://doi.org/10.30978/TB2018-3-16

Алгоритми призначення скорочених 12-місячних режимів лікування на основі лінезоліду для хворих на мультирезистентний туберкульоз: перші обнадійливі результати

N.А. Lytvynenko, М.V. Pogrebna, Yu.О. Senko, О.P. Chebotar, H.О. Varytska, V.V. Davudenko, L.V. Sherbacova, N.V. Grankina

Анотація


Мета роботи — сформувати чіткі алгоритми використання скорочених 12-місячних режимів на основі лінезоліду із показаннями диференціації залежно від профілю резистентності мікобактерій туберкульозу (МБТ) (мультирезистентний туберкульоз (МРТБ), туберкульоз з прерозширеною резистентністю (пре-РРТБ)), розробити чіткі критерії введення/виведення та показання до використання їх у хворих на МРТБ і туберкульоз із розширеною резистентністю (РРТБ) на підставі вивчення безпосередніх та віддалених наслідків лікування.
Матеріали та методи. У проспективне обсерваційне дослідження «випадок—контроль» введено 370 хворих на МРТБ включно з пре-РРТБ або ризиком щодо мультирезистентного туберкульозу (РМРТБ). Для лікування хворим основної групи (187 пацієнтів) до отримання тесту медикаментозної чутливості (ТМЧ) МБТ призначали 6 протитуберкульозних препаратів: лінезолід (Lzd), левофлоксацин (Lfx), капреоміцин (Cm), протіонамід (Pt), циклосерин (Cs), піразинамід (Z). У разі отримання в ТМЧ тільки мультирезистентності Cm замінювали на канаміцин (Km) і продовжували інтенсивну фазу антимікобактеріальної терапії (ІФ АМБТ) загальною тривалістю 5 міс з переходом на підтримувальну фазу антимікобактеріальної терапії (ПФ АМБТ) тривалістю 7 міс без Km. У разі резистентності до офлоксацину (Ofx) або Km/Cm заміняли Lfx на моксифлоксацин (Mfx), додавали ізоніазид у високих дозах і продовжували ІФ АМБТ 6 міс з переходом на ПФ АМБТ тривалістю 6 міс без Cm. У разі нерезультативності ТМЧ у хворих з РМРТБ продовжували скорочений режим протягом 5 міс з переходом на ПФ тривалістю 7 міс без Cm. Хворі контрольної групи (183 пацієнти) отримували індивідуалізовані режими АМБТ стандартної тривалості — 8 міс ІФ АМБТ і 12 міс ПФ АМБТ без Lzd.
Результати та обговорення. У хворих на МРТБ, яким застосовували 12-місячні скорочені режими АМБТ, підвищилася ефективність лікування на 14,8 %, передусім за рахунок зменшення «перер­ваного лікування». Рецидиви виникли тільки у 3,8 % хворих, яких лікували за стандартним режимом без Lzd. У хворих на пре-РРТБ, яким застосовували 12-місячні скорочені режими АМБТ, підвищилася ефективність лікування на 41,6 % за рахунок зменшення показника не тільки «перерване лікування», а й «невдача лікування» та «помер». Рецидиви виникли тільки у 1,8 % хворих, яких лікували за стандартним режимом без Lzd. У хворих на РМРТБ лікування як за скороченим, так і стандартним режимом без Lzd виявилося однаково ефективним. Рецидивів протягом періоду спостереження не було.
Висновки. Застосування алгоритмів призначення і вибору 12-місячних скорочених режимів на основі Lzd дає змогу поліпшити показник «ефективне лікування» у хворих на МРТБ і РМРТБ на 27,1 % за рахунок зменшення кількості показників «невдале лікування» на 8,5 % та «перерване лікування» на 16,8 % і уникнути рецидивів протягом 6—12 міс після завершення лікування.


Ключові слова


мультирезистентний туберкульоз; скорочений режим хіміотерапії; ефективність лікування

Повний текст:

PDF

Посилання


Varitskaya AA. Chastota i kharakter pobochnykh reaktsii u patsientov s mul'tirezistentnym tuberkulezom pri provedenii sokrashchennogo 12-mesyachnogo rezhima antimikobak­terial'noi terapii. East Eur Sci J. 2017;5(21):14-18 (Rus).

Litvinenko NA, Varitskaya AA, Grankina NV i dr. Ef­­fektivnost' sokrashchennogo 12-mesyachnogo rezhima khimioterapii na konets intensivnoi fazy lecheniya bol'nykh s mul'­tirezistentnym tuberkulezom legkikh. The scientific heritage. 2016;5(5):11-16 (Rus).

Litvinenko NA, Chobotar OP. Klіnіchna demonstratsіya no­­vikh vipadkіv mul'tirezistentnogo tuberkul'ozu ta tuberkul'ozu іz pre-rozshirenoyu rezistentnіstyu, klіnіchne obgruntuvannya skorochenikh skhem khіmіoterapії. Ukr pul'monol Zhurn. 2016;2:41-42 (Ukr).

Litvinenko NA, Chobotar OP, Davidenko VV. Efek­tivnіst' lіkuvannya khvorikh na tuberkul'oz legen' іz pre-rozshirenoyu rezistentnіstyu v rezul'tatі zastosuvannya skorochenogo 12-mіsyachnogo rezhimu khіmіoterapії z maksimal'noyu bakteritsidnoyu dієyu. Tuberkul'oz. Legenevі khvorobi. VІL-іnfektsіya. 2017;2(29):54-60 (Ukr).

Sposіb lіkuvannya khvorikh na tuberkul'oz legen' іz rozshirenoyu rezistentnіstyu mіkobakterіi tuberkul'ozu do protitu­berkul'oznikh preparatіv protyagom іntensivnoї fazi khіmіoterapії: pat. 96222 Ukraїna. zayavl. 17.07.2014; opubl. 26.01.2015, Byul. 2. 1 s (Ukr).

Feshchenko YuІ, Litvinenko NA, Varits'ka GO ta іn. Efek­tivnіst' skorochenogo 12-ti mіsyachnogo rezhimu antimіkobakterіal'noї terapії u khvorikh na mul'tirezistentnii tuberkul'oz. Ukr pul'monol zhurn. 2017;3:5-8 (Ukr).

Feshchenko YuІ, Litvinenko NA, Varits'ka GO, Sen'ko YuO. Vartіst' — efektivnіst' skorochenogo 12-mіsyachnogo rezhimu antimіkobakterіal'noї terapії u khvorikh na mul'tirezistentnii tuberkul'oz. Tuberkul'oz, legenevі khvorobi, VІL-іnfektsіya. 2017;2(29):11-17 (Ukr).

Cheren'ko CO, Grankіna NV, Pogrebna MV. Trivalіst' іnten­sivnoї fazi khіmіoterapії pri lіkuvannі khvorikh na mul'ti­rezistentnii tuberkul'oz. Tuberkul'oz, legenevі khvorobi, VІL-іnfektsіya. 2015;4(23):7-11 (Ukr).

Armand Van Deun et al. Shot, Highly Effective, and inexpensive standardized treatment of multidrug-resistant tuberculosis. Am J Respir Crit Care Med. 2010;182:684-692.

Chee CBE, Khin Mar KW, Sng L-H, et al. The shorter multidrug resistant tuberculosis treatment regimen in Singapore: are patients from South-East Asia eligible?. Eur Respir J. 2017;50:65-72.

Chobotar OP. Acceptability of short-term 12 months regime of chemoterapapy in treatment of patients with pre-extensively drug-resistant tuberculosis. Modern sciense. 2017;5(ІІ);90-94.

Feshchenko YI. Cost-effectiveness shorter 12- month course of treatment based on linezolid in patients with pre — extensively drug- resistant pulmonary tuberculosis. The scientific heritage. 2017;5(5);22-26.

Lytvynenko N, Gumenuk M, Varytska H, et al. The efficacy, safety and tolerability of the short 12-month MDR-TB regimen in Ukraine at the expense of using intravenous administration of anti-tuberculosis drugs during intensive phase. Abstracrs of 27th ERS Annual Congress (Italy, Milan, 9-13 september, 2017 y.).— Milan, 2017.— P. 4522.

Lytvynenko NA, et al. The efficacy, safety and tolerability of the short 12-month pre-XDR-TB regimen in Ukraine. Int J Tuberc Lung. Dis. 2017;21:143.

Lytvynenko NA, Chobotar OP, Pogrebna MV. The efficacy, safety and tolerability of the short 12-month pre-XDR-TB regimen regimen in Ukraine at the expense of using intravenous administration of anti-tuberculosis drugs during intensive phase. Abstracrs of 27th ERS Annual Congress 3-7 september. 2017:5115.

Stream clinical trial results provide vital insight into nine month treatment regimen for multidrug resistant tuberculosis. The 48 Union World conference on lung health. Mexico. 2017:271-272.

The use of molecular line probe assays for the detection of resistance to second-line anti-tuberculosis drugs. Policy guidance. Geneva: World Health Organization; 2016 (http:// www.who.int/tb/publications/lpa-mdr-diagnostics/en/, accessed 13 May 2016).

Trébucq A, et al. Treatment outcome with a short multidrug-resistant tuberculosis regimen in nine African countries. Int J Tuberc Lung Dis. 2018;22(1):17-25

Varytska H. Efficacy safety and tolerability of short 12-month chemotherapy regimen for new multidrug-resistant tuberculosis cases. Матеріали міжнародного конгресу з медичної і психологічної реабілітації (Київ, 30-31 жовт. 2017 р). К.; 2017:27-29.

World Health Organization. WHO Treatment guidelines for drug-resistant tuberculosis 2016 update. WHO: Geneva, 2016:45.
© Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція, 2019
© ПП «ІНПОЛ ЛТМ», 2019