Алгоритми призначення скорочених 12-місячних режимів лікування на основі лінезоліду для хворих на мультирезистентний туберкульоз: перші обнадійливі результати

Автор(и)

  • N.А. Lytvynenko ДУ «Національний інститут фтизіатрії і пульмонології імені Ф.Г. Яновського НАМН України», Ukraine
  • М.V. Pogrebna ДУ «Національний інститут фтизіатрії і пульмонології імені Ф.Г. Яновського НАМН України», Ukraine
  • Yu.О. Senko ДУ «Національний інститут фтизіатрії і пульмонології імені Ф.Г. Яновського НАМН України», Ukraine
  • О.P. Chebotar ДУ «Національний інститут фтизіатрії і пульмонології імені Ф.Г. Яновського НАМН України», Ukraine
  • H.О. Varytska ДУ «Національний інститут фтизіатрії і пульмонології імені Ф.Г. Яновського НАМН України», Ukraine
  • V.V. Davudenko ДУ «Національний інститут фтизіатрії і пульмонології імені Ф.Г. Яновського НАМН України», Ukraine
  • L.V. Sherbacova ДУ «Національний інститут фтизіатрії і пульмонології імені Ф.Г. Яновського НАМН України», Ukraine
  • N.V. Grankina КЗ «Дніпропетровське обласне клінічне лікувально-профілактичне об’єднання», Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.30978/TB2018-3-16

Ключові слова:

мультирезистентний туберкульоз, скорочений режим хіміотерапії, ефективність лікування

Анотація

Мета роботи — сформувати чіткі алгоритми використання скорочених 12-місячних режимів на основі лінезоліду із показаннями диференціації залежно від профілю резистентності мікобактерій туберкульозу (МБТ) (мультирезистентний туберкульоз (МРТБ), туберкульоз з прерозширеною резистентністю (пре-РРТБ)), розробити чіткі критерії введення/виведення та показання до використання їх у хворих на МРТБ і туберкульоз із розширеною резистентністю (РРТБ) на підставі вивчення безпосередніх та віддалених наслідків лікування.
Матеріали та методи. У проспективне обсерваційне дослідження «випадок—контроль» введено 370 хворих на МРТБ включно з пре-РРТБ або ризиком щодо мультирезистентного туберкульозу (РМРТБ). Для лікування хворим основної групи (187 пацієнтів) до отримання тесту медикаментозної чутливості (ТМЧ) МБТ призначали 6 протитуберкульозних препаратів: лінезолід (Lzd), левофлоксацин (Lfx), капреоміцин (Cm), протіонамід (Pt), циклосерин (Cs), піразинамід (Z). У разі отримання в ТМЧ тільки мультирезистентності Cm замінювали на канаміцин (Km) і продовжували інтенсивну фазу антимікобактеріальної терапії (ІФ АМБТ) загальною тривалістю 5 міс з переходом на підтримувальну фазу антимікобактеріальної терапії (ПФ АМБТ) тривалістю 7 міс без Km. У разі резистентності до офлоксацину (Ofx) або Km/Cm заміняли Lfx на моксифлоксацин (Mfx), додавали ізоніазид у високих дозах і продовжували ІФ АМБТ 6 міс з переходом на ПФ АМБТ тривалістю 6 міс без Cm. У разі нерезультативності ТМЧ у хворих з РМРТБ продовжували скорочений режим протягом 5 міс з переходом на ПФ тривалістю 7 міс без Cm. Хворі контрольної групи (183 пацієнти) отримували індивідуалізовані режими АМБТ стандартної тривалості — 8 міс ІФ АМБТ і 12 міс ПФ АМБТ без Lzd.
Результати та обговорення. У хворих на МРТБ, яким застосовували 12-місячні скорочені режими АМБТ, підвищилася ефективність лікування на 14,8 %, передусім за рахунок зменшення «перер­ваного лікування». Рецидиви виникли тільки у 3,8 % хворих, яких лікували за стандартним режимом без Lzd. У хворих на пре-РРТБ, яким застосовували 12-місячні скорочені режими АМБТ, підвищилася ефективність лікування на 41,6 % за рахунок зменшення показника не тільки «перерване лікування», а й «невдача лікування» та «помер». Рецидиви виникли тільки у 1,8 % хворих, яких лікували за стандартним режимом без Lzd. У хворих на РМРТБ лікування як за скороченим, так і стандартним режимом без Lzd виявилося однаково ефективним. Рецидивів протягом періоду спостереження не було.
Висновки. Застосування алгоритмів призначення і вибору 12-місячних скорочених режимів на основі Lzd дає змогу поліпшити показник «ефективне лікування» у хворих на МРТБ і РМРТБ на 27,1 % за рахунок зменшення кількості показників «невдале лікування» на 8,5 % та «перерване лікування» на 16,8 % і уникнути рецидивів протягом 6—12 міс після завершення лікування.

Біографії авторів

N.А. Lytvynenko, ДУ «Національний інститут фтизіатрії і пульмонології імені Ф.Г. Яновського НАМН України»

Н.А. Литвиненко

М.V. Pogrebna, ДУ «Національний інститут фтизіатрії і пульмонології імені Ф.Г. Яновського НАМН України»

Погребна Марина Віталіївна

к. мед. н., ст. наук. співр. відділу хіміорезистентного туберкульозу

03038, м. Київ, вул. М. Амосова, 10

Yu.О. Senko, ДУ «Національний інститут фтизіатрії і пульмонології імені Ф.Г. Яновського НАМН України»

Ю.О. Сенько

О.P. Chebotar, ДУ «Національний інститут фтизіатрії і пульмонології імені Ф.Г. Яновського НАМН України»

О.П. Чоботар

H.О. Varytska, ДУ «Національний інститут фтизіатрії і пульмонології імені Ф.Г. Яновського НАМН України»

Г.О. Варицька

V.V. Davudenko, ДУ «Національний інститут фтизіатрії і пульмонології імені Ф.Г. Яновського НАМН України»

В.В. Давиденко

L.V. Sherbacova, ДУ «Національний інститут фтизіатрії і пульмонології імені Ф.Г. Яновського НАМН України»

Л.В. Щербакова

N.V. Grankina, КЗ «Дніпропетровське обласне клінічне лікувально-профілактичне об’єднання»

Н.В. Гранкіна

Посилання

Varitskaya AA. Chastota i kharakter pobochnykh reaktsii u patsientov s mul'tirezistentnym tuberkulezom pri provedenii sokrashchennogo 12-mesyachnogo rezhima antimikobak­terial'noi terapii. East Eur Sci J. 2017;5(21):14-18 (Rus).

Litvinenko NA, Varitskaya AA, Grankina NV i dr. Ef­­fektivnost' sokrashchennogo 12-mesyachnogo rezhima khimioterapii na konets intensivnoi fazy lecheniya bol'nykh s mul'­tirezistentnym tuberkulezom legkikh. The scientific heritage. 2016;5(5):11-16 (Rus).

Litvinenko NA, Chobotar OP. Klіnіchna demonstratsіya no­­vikh vipadkіv mul'tirezistentnogo tuberkul'ozu ta tuberkul'ozu іz pre-rozshirenoyu rezistentnіstyu, klіnіchne obgruntuvannya skorochenikh skhem khіmіoterapії. Ukr pul'monol Zhurn. 2016;2:41-42 (Ukr).

Litvinenko NA, Chobotar OP, Davidenko VV. Efek­tivnіst' lіkuvannya khvorikh na tuberkul'oz legen' іz pre-rozshirenoyu rezistentnіstyu v rezul'tatі zastosuvannya skorochenogo 12-mіsyachnogo rezhimu khіmіoterapії z maksimal'noyu bakteritsidnoyu dієyu. Tuberkul'oz. Legenevі khvorobi. VІL-іnfektsіya. 2017;2(29):54-60 (Ukr).

Sposіb lіkuvannya khvorikh na tuberkul'oz legen' іz rozshirenoyu rezistentnіstyu mіkobakterіi tuberkul'ozu do protitu­berkul'oznikh preparatіv protyagom іntensivnoї fazi khіmіoterapії: pat. 96222 Ukraїna. zayavl. 17.07.2014; opubl. 26.01.2015, Byul. 2. 1 s (Ukr).

Feshchenko YuІ, Litvinenko NA, Varits'ka GO ta іn. Efek­tivnіst' skorochenogo 12-ti mіsyachnogo rezhimu antimіkobakterіal'noї terapії u khvorikh na mul'tirezistentnii tuberkul'oz. Ukr pul'monol zhurn. 2017;3:5-8 (Ukr).

Feshchenko YuІ, Litvinenko NA, Varits'ka GO, Sen'ko YuO. Vartіst' — efektivnіst' skorochenogo 12-mіsyachnogo rezhimu antimіkobakterіal'noї terapії u khvorikh na mul'tirezistentnii tuberkul'oz. Tuberkul'oz, legenevі khvorobi, VІL-іnfektsіya. 2017;2(29):11-17 (Ukr).

Cheren'ko CO, Grankіna NV, Pogrebna MV. Trivalіst' іnten­sivnoї fazi khіmіoterapії pri lіkuvannі khvorikh na mul'ti­rezistentnii tuberkul'oz. Tuberkul'oz, legenevі khvorobi, VІL-іnfektsіya. 2015;4(23):7-11 (Ukr).

Armand Van Deun et al. Shot, Highly Effective, and inexpensive standardized treatment of multidrug-resistant tuberculosis. Am J Respir Crit Care Med. 2010;182:684-692.

Chee CBE, Khin Mar KW, Sng L-H, et al. The shorter multidrug resistant tuberculosis treatment regimen in Singapore: are patients from South-East Asia eligible?. Eur Respir J. 2017;50:65-72.

Chobotar OP. Acceptability of short-term 12 months regime of chemoterapapy in treatment of patients with pre-extensively drug-resistant tuberculosis. Modern sciense. 2017;5(ІІ);90-94.

Feshchenko YI. Cost-effectiveness shorter 12- month course of treatment based on linezolid in patients with pre — extensively drug- resistant pulmonary tuberculosis. The scientific heritage. 2017;5(5);22-26.

Lytvynenko N, Gumenuk M, Varytska H, et al. The efficacy, safety and tolerability of the short 12-month MDR-TB regimen in Ukraine at the expense of using intravenous administration of anti-tuberculosis drugs during intensive phase. Abstracrs of 27th ERS Annual Congress (Italy, Milan, 9-13 september, 2017 y.).— Milan, 2017.— P. 4522.

Lytvynenko NA, et al. The efficacy, safety and tolerability of the short 12-month pre-XDR-TB regimen in Ukraine. Int J Tuberc Lung. Dis. 2017;21:143.

Lytvynenko NA, Chobotar OP, Pogrebna MV. The efficacy, safety and tolerability of the short 12-month pre-XDR-TB regimen regimen in Ukraine at the expense of using intravenous administration of anti-tuberculosis drugs during intensive phase. Abstracrs of 27th ERS Annual Congress 3-7 september. 2017:5115.

Stream clinical trial results provide vital insight into nine month treatment regimen for multidrug resistant tuberculosis. The 48 Union World conference on lung health. Mexico. 2017:271-272.

The use of molecular line probe assays for the detection of resistance to second-line anti-tuberculosis drugs. Policy guidance. Geneva: World Health Organization; 2016 (http:// www.who.int/tb/publications/lpa-mdr-diagnostics/en/, accessed 13 May 2016).

Trébucq A, et al. Treatment outcome with a short multidrug-resistant tuberculosis regimen in nine African countries. Int J Tuberc Lung Dis. 2018;22(1):17-25

Varytska H. Efficacy safety and tolerability of short 12-month chemotherapy regimen for new multidrug-resistant tuberculosis cases. Матеріали міжнародного конгресу з медичної і психологічної реабілітації (Київ, 30-31 жовт. 2017 р). К.; 2017:27-29.

World Health Organization. WHO Treatment guidelines for drug-resistant tuberculosis 2016 update. WHO: Geneva, 2016:45.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Оригінальні дослідження