Про журнал

Всеукраїнське спеціалізоване науково-практичне рецензоване видання для фтизіатрів, пульмонологів, терапевтів, інфекціоністів і торакальних хірургів, публікує результати фундаментальних досліджень у галузі фтизіатрії, пульмонології та інфектології, висвітлює науково-медичну і соціальну проблематику ВІЛ-інфекції/СНІД

Заснований у 2010 році

-


Журнал опубліковано завдяки підтримці американського народу, наданої Агентством США з міжнародного розвитку (USAID)

-

 

Головний редактор: Василь Іванович Петренко, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри фтизіатрії Національного медичного університету імені О. О. Богомольця, голова наглядової ради дитячої клінічної туберкульозної лікарні м. Києва, науковий консультант міжнародної організації «Програма оптимальних технологій в охороні здоров’я» (США).

Засновники видання: Національний медичний університет імені О. О. Богомольця (nmuofficial.com), Приватне підприємство «ІНПОЛ ЛТМ».

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 16607-5079Р від 05.05.2010 р.

Видавець: ПП «ІНПОЛ ЛТМ».

Мова видання: українська, англійська.

Журнал включено до Переліку наукових фахових видань України з медичних наук: Наказ МОН України від 17.03.2020 № 409 (журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора наук, кандидата наук та ступеня доктора філософії. Категорія "Б").

Журнал зареєстровано в міжнародних наукометричних системах та спеціалізованих каталогах Index Copernicus, Google Scholar, Ulrich’s Periodicals Directory, Scientific Indexing Services, ResearchBib, ICMJE, Polska Bibliografia Naukowa, CrossRef, 1findr, Dimensions, Scilit, Lens, Microsoft Academic, Naver, BASE, Worldcat, EuroPub, Sciencegate, OUCI, WorldCat.

Журнал внесено до загальнодержавних баз даних «Україніка наукова» Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, «Наукова періодика України». Матеріали публікуються в УРЖ «Джерело».

Статті, опубліковані в журналі «Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція», отримують DOI — ідентифікатор цифрового об’єкта системи бібліографічних посилань CrossRef.

Періодичність виходу: 4 рази на рік.

ISSN: 2220-5071 (Print), 2522-1094 (Online).

DOI: 10.30978/TB.

Сайт: tubvil.com.ua

-

Поточний номер

№ 2 (2022)
					##issue.viewIssueIdentification##
Опубліковано: 2022-06-17

Оригінальні дослідження

Випадок з практики

Методичні рекомендації

Переглянути всі випуски