Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція

Всеукраїнське спеціалізоване науково-практичне рецензоване видання для фтизіатрів, пульмонологів, терапевтів, інфекціоністів і торакальних хірургів, публікує результати фундаментальних досліджень у галузі фтизіатрії, пульмонології та інфектології, висвітлює науково-медичну і соціальну проблематику ВІЛ-інфекції/СНІД

Заснований у 2010 році

-

Журнал опубліковано завдяки підтримці американського народу, наданої Агентством США з міжнародного розвитку (USAID)

-

Головний редактор: Василь Іванович Петренко, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри фтизіатрії Національного медичного університету імені О. О. Богомольця, голова наглядової ради дитячої клінічної туберкульозної лікарні м. Києва, науковий консультант міжнародної організації «Програма оптимальних технологій в охороні здоров’я» (США).

Засновники видання: Національний медичний університет імені О. О. Богомольця (nmu.ua), Приватне підприємство «ІНПОЛ ЛТМ».

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 16607-5079Р від 05.05.2010 р.

Видавець: ПП «ІНПОЛ ЛТМ».

Мова видання: українська, англійська, російська.

Журнал включено до Переліку наукових фахових видань України з медичних наук: Додаток 9 до наказу Міністерства освіти і науки України № 241 від 09.03.2016 р.

Журнал зареєстровано в міжнародних наукометричних системах та спеціалізованих каталогах Index Copernicus, Google Scholar, Science Index, Ulrich’s Periodicals Directory, Scientific Indexing Services, ResearchBib, ICMJE, Polska Bibliografia Naukowa, CrossRef.

Журнал внесено до загальнодержавних баз даних «Україніка наукова» Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, «Наукова періодика України». Матеріали публікуються в УРЖ «Джерело».

Статті, опубліковані в журналі «Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція», отримують DOI — ідентифікатор цифрового об’єкта системи бібліографічних посилань CrossRef.

Періодичність виходу: 4 рази на рік.

ISSN: 2220-5071 (Print), 2522-1094 (Online).

DOI: 10.30978/TB.

Сайт: tubvil.com.ua

-

Редакційна колегія

Ботнару В. (Botnaru Victor) (Кишинів, Молдова)
Голубовська О. А. (Київ)
Грищук Л. А. (Тернопіль)
Гульчій О. П. (Київ)
Дзюблик І. В. (Київ)
Дужий І. Д. (Суми)
Костик О. П. (Львів)
Крижанівський Д. Г. (Дніпро)
Леймане Вайра (Leimane Vaira) (Рига, Латвія)
Ліндквіст Ларс (Lindquist Lars) (Худінге, Швеція)
Майданник В. Г. (Київ)
Макаревич О. Е. (Мінськ, Білорусь)
Мацегора Н. А. (Одеса)
Мюррей M. (Murray M.) (Бостон, США)
Островський М. М. (Івано-Франківськ)
Панасюк О. В. (Київ)
Процюк Р. Г. (Київ)
Ракішева А. С. (Алмати, Казахстан)
Свінціцький А. С. (Київ)
Сіренко І. О. (Харків)
Сорока І. М. (Київ)
Степаненко В. І. (Київ)
Тарасюк О. О. (Львів)
Тодоріко Л. Д. (Чернівці)
Фещенко Ю. І. (Київ)
Фланіган Тімоті П. (Flanigan Timothy P.) (Провіденс, США)
Хоростовська-Винімко І. (Chorostowska-Wynimko Joanna) (Варшава, Польща)
Хоффнер Свен (Hoffner Sven) (Стокгольм, Швеція)
Чаплінcкас Саулюс (Chaplinskas Saulius) (Вільнюс, Литва)
Шевченко О. С. (Харків)
Широбоков В. П. (Київ)
Яворовський О. П. (Київ)

-