№ 2 (2020)

Зміст

Передова стаття

COVID-19 — нова вірусна інфекція: патогенез, діагностика, лікування PDF
О.M. Rekalova 7-20

Оригінальні дослідження

Лабораторна діагностика імуноопосередкованих реакцій гіперчутливості до препаратів у хворих на туберкульоз легень PDF
О.M. Rekalova, Yu.О. Matvienko, O.R. Panasyukova, N.I. Grabchenko, S.G. Yasir, T.V. Tlustova, А.V. Taranenko 21-28

Випадок з практики

Особливості клінічного перебігу, діагностики та лікування пневмонії, спричиненої SARS-CoV-2 PDF
V.I. Petrenko, S.B. Noreiko, T.V. Mostepan, H.V. Aksiutin, L.I. Popova, Yu.O. Patiuk, M.V. Gamachek, Yu.O. Hrechaniuk, Ya.V. Bondarenko 29-36

Практика і досвід

Порівняння ефективності лікування хворих на туберкульоз легень в умовах реорганізації фтизіатричної служби PDF
I.D. Duzhiy, G.P. Oleshchenko 37-44

Огляди

Психологічні та психічні розлади у хворих на туберкульоз PDF
O.S. Shevchenko, V.I. Petrenko, V.P. Kiba, O.O. Pohorielova 45-52

Методичні рекомендації

Про затвердження стандартів охорони здоров’я при туберкульозі PDF
Order N 530, 25.02.2020, Kyiv, Ministry of Health of Ukraine 53-74
Ліпоарабіноманнановий тест бокового зсуву (тест сечі LF-LAM) для діагностики туберкульозу в осіб, що живуть з вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ). Оновлення політики (2019). Додатки PDF
World Health Organization 75-77

З’їзди, конгреси, конференції

9-й Регіональний симпозіум з питань лікування туберкульозу в країнах Східної Європи та Центральної Азії PDF
  78

Тези

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні питання фтизіатрії та пульмонології», присвячена 95-річчю від дня заснування кафедри фтизіатрії та пульмонології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця. Київ, 2020 PDF
  79-101