DOI: https://doi.org/10.30978/TB2020-2-37

Порівняння ефективності лікування хворих на туберкульоз легень в умовах реорганізації фтизіатричної служби

I.D. Duzhiy, G.P. Oleshchenko

Анотація


Мета роботи — дослідити динаміку ефективності лікування хворих на туберкульоз легень з бактеріовиділенням у Сумській області за 2011—2018 рр.

Матеріали та методи. Автори проаналізували ефективність лікування двох груп хворих. До І гру­пи увійшли 2973 хворих на нові випадки туберкульозу (ВДТБ) легень з бактеріовиділенням, яке під­тверджено мікроскопією мазка харкотиння чи бактеріологічним методом. Другу групу склали 998 хво­рих з рецидивом туберкульоз легень з бактеріовиділенням, підтвердженим мікроскопією мазка харко­тиння чи бактеріологічним методом. Кожну групу розділено на підгрупу «а», до якої увійшли хворі, зареєстровані протягом 2011—2014 рр., та підгрупу «б» — хворі, зареєстровані протягом 2015—2018 рр.

Результати та обговорення. За останніх 8 років ефективність лікування хворих на бактеріальний ВДТБ знизилася з 72,3 % у 2011 р. до 58,1 % у 2018 р. Поміж хворих Іа підгрупи померли 75 (5,5 %) хворих, що менше у 1,2 разу, ніж у Іб підгрупі, — 106 (6,5 %) (р > 0,05). Невдале лікування за мазком чи посівом або клініко-рентгенологічно поміж хворих Іа та Іб підгруп було у 8,7 та 8,9 % відповідно (р > 0,05). Відсоток уперше виявлених хворих, переведених до 4-ї категорії, зріс з 6,5 % у 2011 р. до 25,7 % у 2018 р. (р < 0,05).
Поміж 432 хворих з рецидивом туберкульозу легень ІІа підгрупи ефективне лікування було зафіксовано у 169 (39,1 %) осіб. У досліджених групи ІІб ефективність лікування встановлено у 198 (35,0 %) осіб (р > 0,05). Невдале лікування (за мікробіологічними та клініко-рент­генологічними дослідженнями) поміж хворих ІІа та ІІб підгруп було зафіксовано у 9,7 та 6,7 % відповідно (р > 0,05). У ІІа підгрупі переведено до 4-ї категорії 128 (29,6 %) хворих, а вже чотирма роками пізніше у ІІб під­групі — 270 (47,7 %) (р < 0,001).

Висновки. Ефективність лікування хворих на ВДТБ легень з бактеріовиділенням у Сумській області за 8 років знизилася у 1,2 разу. Ефективність лікування хворих з рецидивом туберкульозу легень з бактеріовиділенням протягом останнього десятиліття коливається в межах 40 %. У структурі «ефективного лікування» хворих з ВДТБ та з рецидивом бактеріального туберкульозу легень щороку перева­жають результати «лікування завершено», що свідчить про переведення хворих у категорію 5.1 лише тому, що вони просто отримали усі дози препаратів. У зв’язку зі зростанням резистентності мікобак­терій туберкульозу до протитуберкульозних препаратів хворих переводять до 4-ї категорії спостере­ження в 4 рази частіше при ВДТБ, при рецидиві туберкульозу легень — у 1,9 разу частіше.
Наведене вище свідчить про зниження ефективності лікування хворих на ВДТБ та з рецидивом туберкульозу легень в останні роки.


Ключові слова


бактеріальний туберкульоз; ефективність лікування; новий випадок; рецидив

Повний текст:

PDF

Посилання


Kurpita V, Riabchenko K, Terleieva Ya, et al. Analitychno-statystychnyi dovidnyk. Tuberkuloz v Ukraini. (Ukr). K. 2019:45. https://www.phc.org.ua/sites/default/files/users/user90/TB_surveillance_statistical-information_2018_dovidnyk.pdf.

Lytvynenko NА, Pogrebna МV, Senko YuО, et al. Algorithm of use short 12 month regimens for the linezolid based for patients with multidrug-resistant tuberculosis: first encouraging results. Tuberkuloz, lehenevi khvoroby, VIL-infektsiia. 2018;3(34):16-25. doi:10.30978/TB2018-3-16.

Nakaz Ministerstva okhorony zdorovia Ukrainy vid 4 veresnia 2014 N 620 «Pro zatverdzhennia ta vprovadzhennia medyko-tekhnolohichnykh dokumentiv zi standartyzatsii medychnoi dopomohy pry tuberkulozi».

Rozporiadzhennia Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 27 lystopada 2019 N 1415-r. «Pro skhvalennia Derzhavnoi stratehii u sferi protydii VIL-infektsii/SNIDu, tuberkulozu ta virusnym hepatytam na period do 2030 roku».

Feshchenko YuI, Lytvynenko NA, Pogrebna MV, et al. Efficacy of treatment MDR and XDR tuberculosis: the main reasons for poor results. Tuberkuloz, lehenevi khvoroby, VIL-infektsiia. 2016;2(25):22-29.

Feshchenko YuI, Melnik VM, Matusevych VG, et al. The approaches to the organization of treatment of patients with pulmonary tuberculosis in modern conditions. Ukrainskyi pulmonolohichnyi zhurnal. 2010;4:5-7.

World Health Organization (WHO). Global tuberculosis report 2018. Geneva: WHO;2019. http://www.who.int/tb/publications/global_report/en/.
© Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція, 2020
© ПП «ІНПОЛ ЛТМ», 2020