Туберкульоз шкіри: сучасні клініко-епідеміологічні особливості та необхідність мультидисциплінарного підходу для вчасної діагностики і комплексної терапії (огляд літератури)

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.30978/TB-2023-3-65

Ключові слова:

Сфера громадського здоров’я; туберкульоз шкіри; складність діагностики; зміни соматичної моделі клінічного перебігу.

Анотація

Щодо розуміння людським співтовариством глобального значення такої «ново-старої» інфекції, як туберкульозна, свідчить широке обговорення цієї, на перший погляд, начебто суто медичної проблеми на засіданні Генеральної Асамблеї ООН влітку 2023 р. для публічного комунікативного сприйняття відповідної «Політичної декларації щодо туберкульозу та погодження ключових питань у сфері протидії туберкульозу». У ній наголошено, що сфера громадського здоров’я передбачає безумовне збереження людського здоров’я як головної мети соціального розвитку будь-якої країни, зокрема запобігання розвитку туберкульозу та інших інфекційних хвороб.

Мета роботи — провести аналіз фахових публікацій останніх років щодо сучасних клініко-епідеміологічних особливостей клінічного перебігу туберкульозу шкіри, визначити організаційні заходи забезпечення санітарно-епідеміологічного благополуччя сфери громадського здоров’я населення України в умовах воєнного часу і ведення активних бойових дій, а також нагадати лікарям різних спеціальностей про значну різноманітність сучасних клінічних виявів форм туберкульозу шкіри.

Матеріали та методи. Проаналізовано офіційні документи та наукові публікації щодо державної політики в галузі охорони громадського здоров’я, підходів до подолання епідемії туберкульозу, динаміки захворюваності та форм туберкульозу шкіри в Україні.

Результати та обговорення. Зміст проаналізованих фахових публікацій беззаперечно свідчить, що проблема туберкульозу вийшла за межі суто медичної галузі та набула загальнодержавного значення. Сучасний підхід до поліпшення стану громадського здоров’я потребує постійної координації зусиль різних людей, що одночасно мають широкий спектр фахових навичок у різних дисциплінах, а також здатність плідно співпрацювати в мультидисциплінарних командах для досягнення єдиної мети — подолання епідемії туберкульозу.

Висновки. Аналіз наукових публікацій останніх років з проблеми туберкульозу шкіри свідчить про нагальну потребу розглядати це захворювання в системі громадського здоров’я як загальне інфекційне захворювання цілого організму, за якого легеневі та формально позалегеневі (шкірні) ураження патогенетично пов’язані в єдиний ланцюг патологічних змін. Це потребує міждисциплінарного підходу та системної методологічної співпраці фтізіатрів, дерматовенерологів і сімейних лікарів для вчасної діагностики та комплексної терапії цієї інфекції.

Біографії авторів

О.Є. Федоренко, Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, Київ

Федоренко Олександр Євгенович
д. мед. н., проф. кафедри дерматології та венерології з курсом косметології
01023, Київ, вул. Шовковична №39\1, Олександрівська клінічна лікарня, корпус 2

В.І. Степаненко, Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, Київ

Степаненко Віктор Іванович
д. мед. н., проф., зав. кафедри дерматології та венерології з курсом косметології

С.В. Іванов, Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, Київ

Іванов Сергій Володимирович
к. мед. н., доц. кафедри дерматології та венерології з курсом косметології

Т.О. Литинська, Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, Київ

Литинська Тетяна Олександрівна
д. мед. н., доц., проф. кафедри дерматології та венерології з курсом косметології

Посилання

Vasiuk NO. [Rozvytok povnovazhen orhaniv mistsevoho samovriaduvannia u sferi okhorony hromadskoho zdorov’ia]. Der­zhavne upravlinnia: udoskonalennia ta rozvytok. 2010;2. Rezhym dostupu: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=92. Ukrainian.

Haborets YuIu, Dudina OO. [Dynamika zakhvoriuvanosti dytiachoho naselennia Ukrainy v rehionalnomu aspekti ta poshyrenosti mizh nymy khvorob]. Ukraina. Zdorov’ia natsii. 2017;4:18-28. Rezhym dostupu: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Uzn_2017_4_5. Ukrainian.

Dermatolohiia. Venerolohiia. Vidpovid. red. VI Stepanenko. Kyiv: KiM; 2012. 946 s. Ukrainian.

Dudnyk SV, Koshelia II. [Tendentsii stanu zdorov’ia naselennia Ukrainy]. Ukraina. Zdorov’ia natsii. 2016;4:27-31. Rezhym dostupu: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Uzn_2016_4_7. Ukrainian.

Duzhyi ID, Oleshchenko GP, Bondarenko LA. [Influence of outpatient treatment newly diagnosed pulmonary tuberculosis on the development of familial tuberculosis (epidemic situation)]. Tuberculosis, Lung Diseases, HIV Infection (Ukraine). 2021;4:16-20. https://doi.org/10.30978/TB2021-4-16. Ukrainian.

Zhdanova OV, Slabkyi HO, Svadeba OO. [Prychyny bezvidpovidalnoho stavlennia studentiv do osobystoho zdorov’ia ta shliakhy vyrishennia problemy. Actual trends of modern scientific research]. Abstracts of the 1st International scientific and practical conference. MDPC Publishing. Munich, Germany. 2020. 86-90 r. Rezhym dostupu: https://sci-conf.com.ua/wp-content/uploads/2020/07/ACTUAL-TRENDS-OF-MODERN-SCIENTIFIC-RESEARCH-19-21.07.20.pdf. Ukrainian.

Zahorodnii SM, Yakymets VM. [Kharakterystyka samoruinivnoi povedinky naselennia Ukrainy]. Ukraina. Zdorov’ia natsii. 2010;2:35-9. Ukrainian.

[Zastosuvannia shvydkykh testiv dlia vyznachennia antytil do mikobakterii tuberkulozu (metodychni rekomendatsii)]. Ukl. KF Chernushenko, SO Cherenko, IV Koposova, OV Dvorianets. Kyiv; 2005. 17 s. Ukrainian.

Kachur ОYu. [Tasks of the public health system to form a responsible attitude to personal health among the population]. Ukraine. Nation’s Health. 2022;1(67)37-41. http://doi.org/10.24144/2077-6594.1.1.2022.254634. Ukrainian.

[Kontseptsiia rozvytku systemy hromadskoho zdorov’ia]. Rozpo­riadzhennia Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 30 lystopada 2016 r. № 1002-r. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1002-2016-%D1%80%23Text#Text. Ukrainian.

Kornaha SI, Pyatnochka IT. [Awareness of MDR TB patients regarding tuberculosis]. Tuberculosis, Lung Diseases, HIV Infection (Ukraine). 2015;4:48-52. Ukrainian.

Kruchanytsya VV, Мironyk ІS, Slabkiy GО. [Addiction to alcohol and drugs among the population of transcarpathian region]. Wiad Lek. 2018; LXXI(6):1245-9. Ukrainian.

Lashkul ZV, Posnij VF, Kurochka VL, Avramenko VS, Odrinskij VA, Fershal YaYu. [Ocenka vliyaniya nekotoryh socialno-gigienicheskih faktorov riska na gipertonicheskuyu bolezn]. Zbirnik naukovih prac DZ «ZMAPO MOZ Ukrayini». 2012;1(2):45-48. Russian.

Lashkul ZV, Posnij VF, Avramenko VS, Shetinina LI, Troshin DA, Odrinskij VA. [Nekotorye faktory riska, vliyayushie na techenie arterialnoj gipertenzii]. Shidnoyevropejskij zhurnal gromadskogo zdorov’ya. 2011;1:171-172. Russian.

Melnyk VM, Prykhodko AM, Arefyeva LV. [Istoriya vynyknennya i rozvytku khimiorezystnoho tuberkulozu (History of the occurrence and development of drugresistant tuberculosis)]. Ukr pulmon zhurn. 2012;2:59-61. Ukrainian.

Nykolaeva OD. [Peculiarity diagnosis of tuberculosis in HIV-infected]. Tuberculosis, Lung Diseases, HIV Infection (Ukraine). 2018;2:33-7. http://tubvil.com.ua/article/view/TB2018-2-33. Ukrainian.

P’iatnochka IT, Kornaha SI, Tkhoryk NV. [Shliakhy znyzhennia rozpovsiudzhennia multyrezystentnoho tuberkulozu z po­­hliadu ftyzioepidemiolohii]. Visnyk sotsialnoi hihiieny ta orhanizatsii okhorony zdorov’ia Ukrainy. 2014;4:67-71. Ukrainian.

Petrenko VI, Dolinska MG, Raznatovska OM. [Extrapulmonary tuberculosis and miliary tuberculosis in patients with TB/HIV co-infection. Part 5]. Tuberculosis, Lung Diseases, HIV Infection (Ukraine). 2019;1:86-99. http://tubvil.com.ua/article/view/161592. Ukrainian.

Petrenko VI, Protziuk RG. [The problem of tuberculosis in Ukraine]. Tuberculosis, Lung Diseases, HIV Infection (Ukraine). 2015;2:16-29. http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tlkhvil_2015_2_6. Ukrainian.

Polishchuk DS, Polishchuk SY, Komarnitska VS. [Clinical cases of localized forms of tuberculosis cutis]. Ukrainian Journal of Dermatology, Venereology, Cosmetology. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ujdvc_2014_1_14. Ukrainian.

Polishchuk LM, Radaeva IN, Ustyanskaya OV. [Tuberculosis is a social problem in Ukraine]. Molodyi vchenyi. 2017;11:92-5. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2017_11_25. Ukrainian.

Prokopiv MM, Slabky GO. [Risk factors for the development of cerebrovascular diseases in the inhabitants of the metropolis]. Ukrainian Bulletin of Medical and Social Expertise. 2019;3-4:7-12. Ukrainian.

Protsiuk RH. [Suchasni problemy epidemii tuberkulozu v Uk­­raini: prychyny ta shliakhy yii podolannia]. Zdorov’ia Ukrainy: medychnyi portal. URL: http://health-ua.com/article/2977.html. Ukrainian.

Raznatovskaia EN, Bobrovnycha-Dvizova YuM, Dvizov OV, Fedchenko TS. [Tuberkulez kozhy: klynycheskye proiavlenyia, dyahnostyka, dyfferentsyalnaia dyahnostyka]. Tuberculosis, Lung Diseases, HIV Infection (Ukraine). 2012;1:99-105. Russian.

[Riven samohubstv u sviti. Spysok krain za rivnem samohubstv ]. [Elektronnyi dokument]. https://uk.wikipedia.org/wiki/Список_країн_за_рівнем_самогубств. Ukrainian.

Slabkyi HO, Dudnyk SV. [Medyko-sotsialna kharakterystyka smertnosti cholovikiv pratsezdatnoho viku Luhanskoi oblasti]. Visnyk sotsialnoi hihiieny ta orhanizatsii okhorony zdorov’ia Ukrainy. 2013;4(1):35-9. Ukrainian.

Slabkiy GО, Prokopiv ММ. [The results of the risk factors study for the development of cerebrovascular diseases in women in Kyiv city]. Health of Woman. 2020;5-6(151-152):54-57. http://doi.org/10.15574/HW.2020.151-152.54. Ukrainian.

Todoriko LD, Pidverbetska OV, Boiko AV. [Poshyrenist ta klinichno-imunolohichni osoblyvosti poiednannia tuberkulozu ta VIL/SNIDu na Bukovyni]. Tuberculosis, Lung Diseases, HIV Infection (Ukraine). 2012;(2):90-8. Ukrainian.

[Tuberkuloz v Ukraini (Analitychno-statystychnyi dovidnyk)]. Kyiv: DU «Tsentr hromadskoho zdorov’ia Ministerstva okhorony zdorov’ia Ukrainy»; 2019. 45 c. Ukrainian.

[Tuberkuloz v Ukraini (Analitychno-statystychnyi dovidnyk)]. Kyiv: DU «Tsentr hromadskoho zdorov’ia Ministerstva okhorony zdorov’ia Ukrainy»; 2021. 46 s. Ukrainian.

[Tuberkuloz v Ukraini (Analitychno-statystychnyi dovidnyk)]. NM Nizova, AM Shcherbinska, YaS Terleieva. Kyiv, 2016. 132 s. URL: https://www.slideshare.net/Ukraine_CDC/2014-52881494. Ukrainian.

[Tuberkuloz v Ukraini: analitychno-statystychnyi dovidnyk]. Vidpov. red. Feshchenko YuI, Holubchykov MV, Nizova NM, Sakalska OP. Kyiv; 2014. 13 s. Ukrainian.

[Tuberkuloz. Statystychni dani DZ «Tsentr medychnoi statystyky MOZ Ukrainy»]. URL: https://phc.org.ua/kontrol-zakhvoryuvan/tuberkuloz/statistika-z-tb/analitichno-statistichni-materiali-z-tb. Ukrainian.

[Ukraine v decyatsy krain-lideriv iz samogubstv]. http://www.mukachevo.net/ua/news/view/52000. Ukrainian.

[Unifikovanyi klinichnyi protokol pervynnoi, vtorynnoi (spetsializovanoi) ta tretynnoi (vysokospetsializovanoi) medychnoi dopomohy doroslym. Tuberkuloz]. Kyiv; 2014. 179 s.

Feshchenko YuI, Ilnytskyi IH, Melnyk VM, Panasiuk OV. [Tuberkuloz pozalehenevoi lokalizatsii]. Kyiv: Lohos; 1998. 376 s. Ukrainian.

Feshchenko YuI, Melnik VM. [A state and the problems of the antituberculosis healthcare service in Ukraine and the ways of its improvement]. Ukr Pulmonol J. 2004;2:6-11. Ukrainian.

Feshchenko YuI, Melnyk VM. [Ftyzioepidemiolohiia]. Kyiv: Zdorov’ia; 2004. 624 s. [Ukraina v desiattsi krain-lideriv iz samohubstv]. Ukrainian.

Feshchenko YuI, Cherenko SA. [Epidemiia tuberkulozu v Uk­­raini: istorychni aspekty ta suchasnyi stan problemy]. Nauko­vyi zhurnal MOZ Ukrainy. 20124(1):48-57. Ukrainian.

Chepelevska LА, Dziuba ОМ, Kruchanytsia VV. [Regional features of population mortality caused by liver fibrosis and cirrhosis and alcoholic liver disease]. Zdorov’ia natsii. 2016;(4):218-24. http://nbuv.gov.ua/UJRN/Uzn_2016_4%281%29__39. Ukrainian.

Shushpanov DG. [Health determinants: essence and systematization]. Demography and Social Economy. 2015;2(24):141-52. http://doi.org/10.15407/dse2015.02.141. Ukrainian.

[Shchorichna dopovid pro stan zdorov’ia naselennia Ukrainy ta sanitarno-epidemiolohichnu sytuatsiiu ta rezultaty diialnosti systemy okhorony zdorov’ia Ukrainy. 2017 rik]. Kyiv: MOZ Ukrainy, DU «UISD MOZ Ukrainy»; 2018. 458 s. https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/22919. Ukrainian.

[Shchorichna dopovid pro stan zdorov’ia naselennia, sanitarno-epidemichnu sytuatsiiu ta rezultaty diialnosti systemy okhorony zdorov’ia Ukrainy. 2016 rik]. Kyiv: MOZ Ukrainy, DU «UISD MOZ Ukrainy»; 2017. 516 s. https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/20687. Ukrainian.

Akhdari N, Zouhair K, Habibeddine S, Lakhdar H. Childhood cutaneous tuberculosis from Morocco: a study of 30 cases. Arch Pediatr. 2006;13(8):1098-101.

Rechel B, McKee M. Facets of Public Health in Europe. Open University Press; 2014. 349 p.

State Statistical Service of Ukraine. Statistical Information. 2019. http: //www.ukrstat.gov.ua (UA)

World Health Organization. Global tuberculosis report 2022. Geneva: World Health Organization; 2022. https://www.who.int/teams/global-tuberculosis-programme/tb-reports/global-tuberculosis-report-2022.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-09-20

Номер

Розділ

Огляди