DOI: https://doi.org/10.30978/TB2018-2-19

Предиктори розвитку ВІЛ-асоційованих неврологічних захворювань

K.Yu. Lytvyn, L.R. Shostakovych-Koretska, O.О. Volikova

Анотація


Мета роботи — вивчити вплив демографічних, епідеміологічних та генетичних факторів на перебіг ВІЛ-­інфекції та маніфестацію неврологічних захворювань.

Матеріали та методи. У дослідження залучено 70 пацієнтів із 4-­ю клінічною стадією ВІЛ-­інфекції, госпіталізованих у міську клінічну лікарню № 21 м. Дніпра і у відділення Обласного центру профілактики та боротьби зі СНІДом. Усі вони мали вік від 24 до 61 року, в середньому — (38,91 ± 0,87) року. Пацієнтів розподілено на дві групи. До першої групи увійшов 31 хворий з неврологічними захворюваннями, зокрема з церебральним токсоплазмозом, туберкульозним менінгітом, бактеріальним стафілококовим менінгітом, грибковим менінгітом та ВІЛ­енцефалопатією. Другу групу склали 39 пацієнтів із іншими захворюваннями, індикаторними для 4-­ї клінічної стадії ВІЛ, але без ураження нервової системи.

Генетичне дослідження передбачало типування алелей DRВ1 за методом полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР) — варіантом сиквенс­специфічних праймерів (PCR-­SSP). Використовували набори «HLA-­ДНК-­ТЕХ» для типування генів DRВ1 виробництва «ДНК­Технологія» (РФ). Дослідження проводили за згодою пацієнтів. Кількість Т-­лімфоцитів CD4+ та ВІЛ РНК плазми крові враховували в період маніфестації опортуністичних захворювань (дані з медичних карток).

Результати та обговорення. У більшості випадків патологію центральної нервової системи (ЦНС) виявляли у ВІЛ-­інфікованих пацієнтів на тлі глибокої імуносупресії та високого вірусного навантаження ВІЛ РНК, про що свідчать зворотний зв’язок між маніфестацією неврологічних виявів і кількістю СD4 Т-­лімфоцитів — rs = – 0,31 (p < 0,01), а також пряма кореляція з показником вірусного навантаження ВІЛ РНК у крові — rs = +0,32 (p < 0,01).

Зауважено вищі шанси щодо розвитку неврологічних захворювань у жінок, інфікованих ВІЛ, ніж у чоловіків, — OR 3,52 (95 % CI 1,28—9,73); p = 0,015 FET.

У разі статевого шляху передачі ВІЛ спостерігалася вища частота розвитку захворювань нервової системи (відповідно 61,3 і 28,2 %; р = 0,008 FET), що, імовірно, пов’язане з гендерним показником (жінки частіше заражаються ВІЛ статевим шляхом).

Встановлено тенденції щодо збільшення серед хворих з ВІЛ­асоційованими захворюваннями ЦНС порівняно з іншими опортуністичними захворюваннями носіїв алелей DRB1*01 — відповідно 38,7 і 15,4 % (р = 0,032 FET) та DRB1*16 — 32,3 і 17,9 % (р = 0,262 FET). Водночас при наявності алелей DRB1*04, DRB1*11, DRB1*13 ураження ЦНС спостерігалися рідше, ніж інша ВІЛ­асоційована патологія, що також мало характер тенденції (p > 0,05) і потребувало уточнення.

Вказані тенденції щодо збільшення ризику розвитку неврологічних захворювань у носіїв алеля DRB1*01 були вірогідними у ВІЛ­інфікованих чоловіків (53,8 %; р < 0,05), а алеля DRB1*16 — у жінок (38,9 %; р < 0,05). Виразні асоціації з опортуністичними захворюваннями іншої етіології виявлено у жінок, носіїв алелей гена DRB1*11 (72,7 %; p < 0,05) і гена DRB1*04 (36,4 %; p = 0,054 FET), а у чоловіків — з фенотипом DRB1*13 (25,0 %; p = 0,077 FET).

Висновки. Таким чином, високий ризик розвитку ВІЛ-­асоційованих неврологічних захворювань спостерігається у жінок у разі сексуальної трансмісії ВІЛ та може бути пов’язаний з алелями DRB1*01 і DRB1*16. Спостерігається тенденція до певної протекторної дії відносно розвитку неврологічної патології за наявності алелей DRB1*04, DRB1*11, DRB1*13, що потребує подальшого дослідження.


Ключові слова


ВІЛ-інфекція; ВІЛ-асоційовані неврологічні захворювання; предиктори; генотип; алелі HLA-DRВ1

Повний текст:

PDF

Посилання


VIL-infektsiya v Ukrayini [HIV infection in Ukraine]. Informatsiynyy byuleten’. 2017;48:39 (in Ukr).

Lytvyn KYu. Struktura, osnovnye epidemiologicheskie i laboratornye kharakteristiki letal’nykh sluchaev VICh-assotsiirovannykh zabolevanii tsentral’noi nervnoi sistemy v Dnepropetrovskom regione [Structure, main epidemiological and laboratory characteristics of lethal cases of HIV-associated diseases of the central nervous system in the Dnipropetrovsk region]. Klinicheskaya infektologiya i parazitologiya. 2015;4:72-77 (in Ukr).

Lytvyn KYu, Shostakovych-Koretska LR, Volikova OO. Genetychni variacii’ alelej HLA DRB1 pry cerebral’nomu toksoplazmozi u pacijentiv z VIL-infekcijeju [Genetic variations of HLA DRB1 alleles in cerebral toxoplasmosis in patients with HIV infection]. Infekcijni hvoroby. 2018;2:18-24 (in Ukr).

Shostakovych-Koretska LR, Lytvyn KYu, Volikova OO, Bilokon ОО, Mishkoy ІP, Chykarenko ZО, Kushnierova OA, Halushchenko SA. Kharakterystyka tserebralnoho toksoplazmozu v patsiientiv z VIL: retrospektyvnyy analiz 135 vypadkiv u Dnipropetrovskomu rehioni [Characteristics of cerebral toxoplasmosis in HIV patients: retrospective analysis of 135 cases in the Dnepropetrovsk region]. Visnyk naukovykh doslidzhen. 2017;4:86-90. doi:10.11603/2415-8798.2017.4.8404 (in Ukr).

Assone T, Paiva A, Fonseca LAM, Casseb J. Genetic markers of the host in persons living with HTLV-1, HIV and HCV infections. Viruses. 2016;8(2):38.

Bilgrami M, O’Keefe P. Neurologic diseases in HIV-infected patients. Clin Neurol. 2014;121:1321-1344.

Bowen LN, Smith B., Reich D, et al. HIV-associated oppor­tunistic CNS infections: pathophysiology, diagnosis and treat­ment. Nature Rev Neurolog. 2016;12(11):662.

de Sorrentino AH, López R, Motta P, et al. HLA class II involvement in HIV-associated Toxoplasmic encephalitis development. Clin Immunol. 2005;115(2):133-137.

Figueiredo JFDC, Rodrigues MDLV, Deghaide NHS, Donadi EA. HLA profile in patients with AIDS and tubercu­losis. Brazilian J Infect Dis. 2008;12(4):278-280.

Li WX, Xia JA, Zhou X, et al. Association of HLA alleles (A, B, DRB1) and HIV-1 infection in the Han population of Hubei, China. Journal of Huazhong University of Science and Tech­nology [Medical Sciences]. 2017;37(1):131-139.

Matinella A, Lanzafame M, Bonometti MA, et al. Neurological complications of HIV infection in pre-HAART and HAART era: a retrospective study. J Neurol. 2015;262(5):1317-1327.

Oriol-Tordera B, Llano A, Ganoza C, et al. Impact of Hla-drb1 allele polymorphisms on control of HIV infection in a Peruvian Msm cohort. Hla. 2017;90(4):234-237.

Ranasinghe S, Cutler S, Davis I, et al. Association of HLA-DRB1-restricted CD4+ T cell responses with HIV immune control. Nature Med. 2013;19(7):930.

Sundqvist E, Buck D, Warnke C, et al. JC polyomavirus infection is strongly controlled by human leucocyte antigen class II variants. PLoS Pathogens. 2014;10(4):e1004084.

Sveinbjornsson G, Gudbjartsson DF, Halldorsson BV, et al. HLA class II sequence variants influence tuberculosis risk in populations of European ancestry. Nature Genetics. 2016;48(3):318.
© Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція, 2019
© ПП «ІНПОЛ ЛТМ», 2019