DOI: https://doi.org/10.30978/TB2018-1-8

Cучасні методи діагностики туберкульозу

A. I. Barbova, O. O. Zhurylo, P. S. Trofimova, S. V. Myronchenko

Анотація


У статті йдеться про сучасні методи бактеріологічної та молекулярно­генетичної діагностики туберкульозу, їхню результативність та роль у верифікації діагнозу «Туберкульоз». Доведено ефективність їх комплексного використання для поліпшення якості досліджень і швидкого виявлення хворих, що виділяють M. tuberculosis.


Ключові слова


туберкульоз; мікобактерія туберкульозу; методи бактеріологічної діагностики; молекулярно-генетичні технології

Повний текст:

PDF

Посилання


Алгоритм лабораторной диагностики и мониторинга лечения туберкулеза легких и туберкулеза с лекарственной устойчивостью на основе применения современных быст­рых молекулярных методов. ​Женева. ВОЗ; 2017:29.

Барбова АІ. та ін. Застосування автоматизованої системи MGIT для діагностики туберкульозу легень і визначення медикаментозної стійкості мікобактерій: метод. реком. ​К. ІФП;2007:24.

Глобальна доповідь щодо боротьби з туберкульозом. ​Женева.ВООЗ; 2015:87.

Журило ОА. та ін. Стандарти бактеріологічної діагностики туберкульозу в лабораторіях протитуберкульозних закладів України. ​Кіровоград; 2012:190.

Кричевская НА. Роль молекулярно-генетических методов исследования лекарственной устойчивости возбудителя туберкулеза в лечении больных деструктивным специфическим процессом легких. Современные проблемы науки и образования. 2014;2:290-291.

Молекулярные методы (гибридизация с ДНК зондами) для ускоренного скрининга пациентов с повышенным риском развития мультирезистентного туберкулеза. ​Женева. ВООЗ; 2015:87.

Руководство по внедрению диагностического теста XpertMTB/Rif. Технические и операционные рекомендации. Вопросы практического применения. ​Женева. ВООЗ; 2014:48.

Руководство по работе с системой ВАСТЕС MGIT 960/FAIND; 2006:17.

Уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги «Туберкульоз»: наказ МОЗ України від 04.09.2014 року N 620. ​К.; 2014:181.

Фещенко ЮІ. та ін. Туберкульоз із розширеною резистентністю: епідеміологічні аспекти, проблеми діагностики і лікування. Укр пульмонол журн. 2013;3(додаток):31-33.

Global tuberculosis report / WHO. Geneva: WHO; 2017:249.

Ritteretal C. Evaluation of the AID TB Resistance Line Probe Assay for Rapid Detection of Genetic Alterations Associated with Drug ResistanceinMycobacterium tuberculosis Strains J Clin Microbiol. 2014;52:940-946.
© Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція, 2019
© ПП «ІНПОЛ ЛТМ», 2019