DOI: https://doi.org/10.30978/TB2018-1-64

Помилки під час променевого дослідження у хворих із синдромом плеврального випоту

I. D. Duzhyi, G. P. Oleshchenko, I. Ya. Gresko, V. O. Oleshchenko

Анотація


Мета роботи — довести до широкого медичного загалу основні причини діагностичних помилок під час вибору методу первинного променевого дослідження в процесі діагностики випоту в плевральній порожнині.

Матеріали та методи. Узагальнено досвід використання традиційної рентгенографії та ультрасоноскопії під час встановлення синдрому плеврального випоту з акцентом на його основні рентгеноморфологічні типи.

Результати та обговорення. Під час первинного обстеження 329 хворих із синдромом плеврального випоту у 133 (40,4 %) було встановлено діагноз «пневмонія». Всіх обстежено рентгенологічно. Під час УЗД подібних помилок не було. Туберкульозний плеврит верифіковано у 178 (54,1 %) хворих, онкологічний процес — у 54 (16,4 %), кардіальний — у 14 (4,3 %), неспецифічний плеврит — у 55 (16,7 %).

Висновки. Під час встановлення діагнозу синдрому плеврального випоту найчастіше помилково констатують «пневмонію». Для уникнення таких помилок потрібно як метод первинного променевого дослідження використовувати ультрасоноскопію, за неможливості — рентгенографію у прямій та бічній проекціях. Після ліквідації згаданого синдрому обов’язкове стандартне рентгенологічне дослідження.


Ключові слова


променеві дослідження; синдром плеврального випоту; помилки

Повний текст:

PDF

Посилання


Duzhyi ID, Blyznyuk MD, Yurchenko AV. Systema diahnostyky zakhvoryuvan’ plevry ta syndromu plevral’noho vypotu: navchal’nyy posibnyk (Ukr). Sumy: Vydavnytstvo SumDU; 2010:38.

Duzhyi ID. Trudnoshchi diahnostyky zakhvoryuvan’ plevry [Difficulty of diagnosing of pleural diseases] (Ukr). Sumy: «Mriya‑1» TOV; 2008:560.

Ilnitskiy RI, Sakharchuk II, Dudka PF. Pleural effusion syndrome: differential diagnosis and treatment tactics (Ukr). Ukrayinskyy pulmonolohichnyy zhurnal (Ukr). 2004;3:64-68.

Putov NV. Plevryty (Rus). Moskwa: Medytsyna; 1984:414-430.

Sokolov VA, Savelev AV, Krasnoborova SYu. Dyfferentsyal’naya dyahnostyka plevral’nykh vypotov (Rus). Promeneva diahnostyka i promeneva terapiya (Ukr). 2001;3:24-28.
© Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція, 2018
© ПП «ІНПОЛ ЛТМ», 2018