Ефективність застосування імуноглобуліну-G у хворих на ХРТБ/ВІЛ у стані виразної імуносупресії, за даними гематологічних досліджень

Автор(и)

  • N. А. Matsegora Одеський національний медичний університет, Ukraine
  • A. V. Kaprosh Одеський національний медичний університет, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.30978/TB2018-1-41

Ключові слова:

хіміорезистентний туберкульоз, ВІЛ-інфекція, гематологічні показники

Анотація

Мета роботи — дослідити гематологічні розлади у хворих з ко­інфекцією хіміорезистентний туберкульоз/ВІЛ (ХРТБ/ВІЛ) у стані виразної імуносупресії та оцінити ефективність імуноглобулінотерапії.

Матеріали та методи. Обстежено 52 пацієнтів на ХРТБ/ВІЛ віком від 20 до 55 років з рівнем СD4­лімфоцитів до 50 кл/мкл. Хворих розподілено на дві групи: 1­ша (контрольна) — 26 хворих, які отримували стандартне лікування протитуберкульозними препаратами другого ряду з антиретровірусною терапією; 2­га (основна) — 26 хворих, які отримували додатково в комплексній терапії внутрішньовенний IgG.

Результати та обговорення. До початку протитуберкульозної терапії у пацієнтів обох груп у 3,2 разу частіше спостерігався лейкоцитоз, ніж лейкопенія (50 і 15,4 %), лімфопенія в 7,3 разу перевищувала лімфоцитоз у 1­й групі та в 9,3 разу — у 2­й. Моноцитопенія спостерігалася у (76,9 ± 1,69) %, моноцитоз — у (15,4 ± 1,44) % хворих 1­ї групи та у (73,1 ± 1,77) і (15,4 ± 1,44) % 2­ї. Тобто майже у 5 разів частіше реєстрували моноцитопенію. Еозинофілію встановлено в обох групах із частотою (15,4 ± 1,44) %. Збільшення рівня нейтрофілів зафіксовано у (69,2 ± 1,85) та (73,1 ± 1,77) % хворих 1­ї та 2­ї груп відповідно.

Анемію легкого та середнього ступеня реєстрували в однаковій кількості — у (38,5 ± 1,95) % хворих 1­ї й 2­ї груп, а анемію тяжкого ступеня — у (11,5 ± 1,28) % в 1­й групі та у (15,4 ± 1,44) % — у 2­й.

Тромбоцитопенію діагностовано у (34,6 ± 1,91) та (38,5 ± 1,95) % хворих 1­ї й 2­ї груп.

Висновки. У хворих 1­ї групи вже після 2 тиж лікування спостерігалися лейкоцитоз, нейтрофілія, лімфопенія, у хворих 2­ї завдяки приєднанню до курсу лікування внутрішньовенного IgG знизилися рівні лейкоцитів і нейтрофілів. Крім того, зменшилися вияви анемії за рахунок зниження токсичного навантаження на органи кровотворення. 

Біографії авторів

N. А. Matsegora, Одеський національний медичний університет

Мацегора Ніна Анатоліївна, д. мед. н., проф., зав. кафедри фтизіопульмонології

A. V. Kaprosh, Одеський національний медичний університет

А. В. Капрош

Посилання

Kamynskaia HO, Abdulaev RYu, Martыnova EV, et al. Syndrom systemnoho vospalytelnoho otveta pry tuberkuleze lehkykh. Tuberkulez y bolezny lehkykh. 2009;11:40-48 (in Rus).

Korzh OV, Trunova OA, Mozghovyi VV, et al. Hematolohichni ta biokhimichni rozladyu khvorykh na ko-infektsiiu tuberkuloz/VIL z riznym stanom imunitetu. Tuberkuloz, lehenevi khvoroby, VIL-infektsiia. 2013;1(12):51-56 (in Ukr).

Maiorova MO, Pianzova TV. Osobennosty hemohrammы u lyts s tuberkulezom na fone VYCh-ynfektsyy. Tuberkulez y bolezny lehkykh. 2015;4:49-54 (in Rus).

Feshchenko YuI, Melnyk VM, Zaikov SV, et al. Osoblyvosti suchasnoi sytuatsii z tuberkulozu v Ukraini. Ukr pulmonol zhurn. 2016;1:5-9 (in Ukr).

Khasanova HR, Stepanova EYu, Anokhyn VA, et al. Anemyia y VYCh-ynfektsyia. Ynfektsyonnыe bolezny. 2009;7(3) (in Rus).

Cherenko SO, Roienko HM, Pohrebna MV. Vplyv protytuberkuloznoho likuvannia na stan imunitetu khvorykh na ko-infektsiiu tuberkuloz/VIL. Zb nauk prats spivavt. NMAPO imeni PL Shupyka. 2011;20(2):207-211(in Ukr).

Haematological changes in HIV infection with correlation to CD4cellcount[internetresourse]//http://www.readperiodicals.com/201202/2634512071.html. February 22, 2012.

M’rama JI. Evaluation of full haemogram and CD4 counts in HIVinfected patients and comparison of their use in monitoringantiretroviral regimen [internet-resource] // http://172.24.15.15:8080/etd/handle/123456789/935. 2011 August 18.

Suresh Venkata Satya Attili, et al. Hematological profile of HIVpatients in relation to immune status - a hospital-based cohortfrom Varanasi, North India. Turk J Hematol. 2008;25:13-19.

Wisaksana R, et al. Anemia and iron homeostasis in a cohort ofHIV-infected patients in Indonesia [internet-resource] // BMCInfectious Diseases.2011;11. http://www.biomedcentral.com/1471—2334/11/213.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Оригінальні дослідження