DOI: https://doi.org/10.30978/TB2018-1-33

Стан білкового обміну у хворих на вперше діагностований туберкульоз легень залежно від клінічної форми

I. O. Galan, V. I. Petrenko, R. G. Protsyuk, S. T. Omelychuk, G. F. Marchenko

Анотація


Мета роботи — вивчити  стан білкового обміну, а саме: вміст замінних і незамінних амінокислот у сироватці крові хворих із вперше діагностованим туберкульозом легень залежно від клінічної форми.

Матеріали та методи. У обстеженні взяли участь 112 хворих із вперше діагностованим туберкульозом (основна група). Хворих поділено на три підгрупи:  1­ша — 21 хворий на вогнищевий туберкульоз (ТБ), 2­га – 67 хворих на інфільтративний ТБ, 3­тя – 24 хворих на дисемінований ТБ. 30 практично здорових осіб склали контрольну групу.

Результати та обговорення. Найменші  зміни виявлено при вогнищевому ТБ за рахунок зниження загального вмісту замінних і незамінних амінокислот, а саме: глутамінової кислоти, глутаміну, аланіну та лізину, гістидину, метіоніну. При  інфільтративному ТБ вірогідне зниження загального вмісту амінокислот, загального вмісту незамінних амінокислот (лізин, гістидин, метіонін, аргінін, фенілаланін) та загального вмісту замінних амінокислот (глутамінова кислота, глутамін). Найбільші зміни виявлено у хворих на дисемінований ТБ: вірогідне зниження загального вмісту амінокислот, загального вмісту замінних і незамінних амінокислот.

Висновки. Чітко простежується прямий зв’язок між змінами з боку білкового обміну і поширеністю туберкульозного процесу в легенях. Виявлені зміни мають як загальні для всіх форм туберкульозу особ­ливості, а саме: зниження загального вмісту амінокислот замінних (глутамінова кислота, глутамін, гліцин, аланін) та незамінних (лізин, гістидин, метіонін), так і притаманні лише окремим формам туберкульозу легень. Для дисемінованого туберкульозу характерне найбільше зниження загального вмісту амінокислот, зокрема замінних (глутамінової кислоти, глутаміну, гліцину, тирозину, серину) та незамінних (лізину, гістидину, метіоніну, лейцину, треоніну, аргініну). А для хворих на інфільтративний туберкульоз характерне зниження загального вмісту амінокислот і рівнів замінних та незамінних. У хворих на вогнищевий туберкульоз концентрація більшості амінокислот залишилася незмінною або невірогідно зниженою. Отримані  дані об’єктивно відображають стан метаболічного балансу і білкового обміну та є підґрунтям для  вибору способу корекції цих порушень з метою підвищення ефективності лікування хворих на туберкульоз.


Ключові слова


білковий обмін; незамінні амінокислоти сироватки крові; замінні амінокислоти сироватки крові; туберкульоз

Повний текст:

PDF

Посилання


Biochemical indices in norm and pathology. Reference book. Ed. Sklyarova OYa. K., Medicine; 2007:320 (in Ukr).

Vodyanik AA, Klymishyn MS, Galan IO. Peculiarities of the amino acid composition of blood in patients with the first detected pulmonary tuberculosis, Materials of the (67) international scientific and practical congress of students and young scientists «Actual problems of modern medicine». Ukrainian Scientific and Medical Youth Magazine. 2013;4(74):247 (in Ukr).

Galan IO. Dynamics of protein metabolism disturbances in patients with newly diagnosed pulmonary tuberculosis in the process of treatment, Materials of the fifth interregional scientific-practical and educational-methodical conference with international participation «Actual problems of tuberculosis», March 11, 2016. Tver:71-76 (in Ukr).

Galan IO, Varchenko YA, Donets DG. Dynamics of some indicators of protein metabolism and hepatobiliary system in patients with the first detected pulmonary tuberculosis, Materials of the third interregional scientific-practical and educational-methodical conference with international participation «Topical problems of tuberculosis», March 21, 2014.Tver:40-43 (in Ukr).

Galan IO. The content of essential amino acids in patients with tuberculosis of the respiratory organs in the process of treatment. Tuberculosis, Pulmonary Diseases, HIV-infection. 2015;2(21):68-72 (in Ukr).

Gonsky YaI, Maksymchuk TP. Human biochemistry: textbook. Ternopil. Ukrmedknokh; 2001:699 (in Ukr).

Gubsky YuI, Nizhenkovska IV, Corda MM, et al. Biological and bioorganic chemistry: textbook. Ed. YuI Gubsky, IV Nizhnekovskaya, K., All-Ukrainian specialized publishing house «Medicine»; 2016:544 (in Ukr).

Clinical biochemistry: Textbook. Ed. prof. OYa Sklyarova. K. Medicine; 2007:432 (in Ukr).

Concept of the national target social program of tuberculosis control 2017-2021 years. Tuberculosis. Pulmonary Disease. HIV-infection. 2017;1(28):5-11 in Ukr.

Korzh OV, Tlustova TV, Tsokurova OV, Lazutkina DM. State of actual nutrition and food status of patients with pulmonary tuberculosis. Bulletin of Hygiene and Epidemiology. 2009;1:178-182 (in Ukr).

Order of the Ministry of Health of Ukraine of 04.09.2014 N620 Unified clinical protocol of primary, secondary (specialized) and tertiary (highly specialized) medical care to adults Tuberculosis; 2014:197 (in Ukr).

Petrenko VI, Protsyuk RG. The problem of tuberculosis in Ukraine. Tuberculosis, Pulmonary Disease, HIV- infection. 2015;2(21):16-28 (in Ukr).

Protsyuk RG, Galan IO. The concept of nutrition for patients with tuberculosis. Tuberculosis, Pulmonary Diseases, HIV-infection. 2015;4(23):80-86 (in Ukr).

Priadun DM, Galan IO, Marchenko AF, et al. Influence of antimycobacterial therapy on the dynamics of protein metabolism disorders in patients with the first diagnosed pulmonary tuberculosis, Compilation of IV international scientific and practical conference of students and young scientists «Science and medicine: modern view of youth».Almaty, April 20-21, 2017:553-554. (in Ukr).

Tuberculosis in Ukraine. Analytical statistical guide. K. 2017 (in Ukr).

Feshchenko YuI, Melnyk VM, Turchenko LV. A fight with tuberculosis in ukraine: view on a problem. Ukr. Pulmonol. J. 2016;3:5-10. (in Ukr).

WHO. WHO report 2012: global tuberculosis control surveillance, planning, financing. WHO, Geneva; 2012:362.
© Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція, 2019
© ПП «ІНПОЛ ЛТМ», 2019