Патоморфологічні особливості змін органів травлення та нирок при ізольованому ХРТБ та ко-інфекції ХРТБ/ВІЛ/СНІД

Автор(и)

  • N. A. Matsehora Одеський національний медичний університет, Ukraine
  • S. O. Poliakova Одеський національний медичний університет, Ukraine
  • M. N. Yeliseidis КУ «Одеська обласна туберкульозна клінічна лікарня», Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.30978/TB2018-1-21

Ключові слова:

патоморфологічні зміни органів травлення та нирок, хіміорезистентний туберкульоз, ко-інфекція ХРТБ/ВІЛ/СНІД, гіпо- та гіпердіагностика

Анотація

Мета роботи — на підставі ретроспективного аналізу вивчити особливості патоморфологічних змін органів травлення та нирок для поліпшення клінічної діагностики патологічних станів цих органів.

Матеріали та методи. Для дослідження використано методи ретроспективного аналізу 55 медичних карток та протоколів патолого­анатомічного дослідження хворих на хіміорезистентний туберкульоз (ХРТБ) та ХРТБ/ВІЛ/СНІД.

Результати та обговорення. Із 55 померлих у 37 (67,3 %) був тільки ХРТБ (1­ша група), у 18 (32,7 %) — ХРТБ/ВІЛ/СНІД (2­га група). Жирова дистрофія гепатоцитів виникає у 100 % хворих на ізольований ХРТБ з ко­інфекцією ХРТБ/ВІЛ/СНІД, проте генез її розвитку відрізняється: при ХРТБ/ВІЛ/СНІД стеатогепатоз формується за рахунок дифузної лімфо­плазмо­еозинофільної інфільтрації строми печінки в 55,6 % випадків, інтерстиціального набряку — в 50,0 % і міжчасточкового цирозу печінки — в 33,3 %; печінка при ХРТБ «мускатна» в 73,0 % випадків, що свідчить про те, що цей стан зумовлений гемодинамічним перевантаженням та застоєм по правому серцю. Кислотостійкі палички в печінці (22,2 %), підшлунковій залозі (5,6 %) виявляють тільки у хворих на ХРТБ/ВІЛ/СНІД, що слід трактувати як особливості перебігу поєднаної інфекції ХРТБ/ВІЛ/СНІД. Некроз окремих канальців зареєстровано у 16,2 % хворих на ізольований ХРТБ без останніх у хворих 2­ї групи (ХРТБ/ВІЛ/СНІД). Склеротичні зміни переважали у патолого­анатомічних дослідженнях 1­ї групи та досягали 51,4 %, що було значно вище від результатів 2­ї групи (33,3 %). Водночас для хворих з ко­інфекцією ХРТБ/ВІЛ/СНІД були характерними інтерстиціальні ураження у вигляді стертості структури нирок на розрізі (27,8 %), осередкового мікрокістозу канальців (38,9 %) та полікістозу нирок (5,6 %).

Висновки. Морфологічні вияви туберкульозу внутрішніх органів є відображенням динаміки імунних реакцій. У клініці спостерігається гіпердіагностика патологічних змін органів травлення і нирок у хворих на ізольований хіміорезистентний туберкульоз та гіподіагностика цих порушень у хворих з ко­інфекцією ХРТБ/ВІЛ/СНІД, що потребує вдосконалення знань лікарів­фтизіатрів про супутню соматичну патологію.

Біографії авторів

N. A. Matsehora, Одеський національний медичний університет

Мацегора Ніна Анатоліївна, д. мед. н., проф., зав. кафедри фтизіопульмонології

S. O. Poliakova, Одеський національний медичний університет

Полякова С. О.

M. N. Yeliseidis, КУ «Одеська обласна туберкульозна клінічна лікарня»

Єлісейдіс М. Н.

Посилання

Matsehora NA, Poliakova SO, Yeliseidis MN. Prevalence of HIV-іnfесtіоn, viral hepatitis С and co-infection of HIV/viral hepatitis С for patients with tuberculosis depending on the sensitiveness of mycobacteria. Tuberculosis, Lung Diseases, HIV infection. 2014;3(18):106-107 (in Ukr).

Matsehora NA, Poliakova SO, Yeliseidis MN. Pathomorphologic changes of respiratory organs and blood circulation at the isolated DRTB and the coinfections of DRТВ/HIV/АІDS promoting formation of «cor pulmonale». Herald for Maritime Medicine. 2017;3(79):132-137 (in Ukr).

Mikhailovskii АМ, Lepekha LN, Erokhin VV. Morphology of ТВ/HIV co-infection (according to the results of pathological research). Tuberculosis and Lung Diseases.2014;92(10):65-70 (in Rus).

Cherenko SO, Lytvynenko NA, Humeniuk МІ, Маnіv ОYа, Varytska HO. Functional state of liver bіосhemiсаl parameters of blood in patients with new cases of co-infection ТВ/HIV and related viral hepatitis В and/or С. Tuberculosis, Lung Diseases, HIV infection. 2016;1(24):54-58 (in Ukr).

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Оригінальні дослідження