Складнощі діагностики раку підшлункової залози при ВІЛ-інфекції з генералізованою лімфаденопатією: туберкульоз, нетуберкульозна мікобактеріальна інфекція чи метастази (клінічний випадок)

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.30978/TB2024-1-78

Ключові слова:

рак підшлункової залози; ВІЛ-інфекція; лімфаденопатія; туберкульоз; нетубер­кульозна мікобактеріальна інфекція; метастази.

Анотація

Представлено власне спостереження складнощів діагностики в пацієнта із раком підшлункової залози при ВІЛ-інфекції з генералізованою лімфаденопатією. ВІЛ-інфекція у пацієнта діагностована за 8 міс до описаного випадку, антиретровірусну терапію не отримував. До лікаря перед госпіталіза­цією звернувся вже в тяжкому стані, коли спостерігалися тяжкий інтоксикаційний синдром, втрата маси тіла, біль у животі з іррадіацією в поперек і діарея. Госпіталізований в тяжкому стані до стаціонару, де перебував 42 доби. На момент госпіталізації мала місце тяжка імуносупресія (кількість CD4-лімфоцитів — 20 клітин при вірусному навантаженні понад 3 тис. РНК-копій/мл). Раніше на туберкульоз не хворів. З урахуванням тяжкої імуносупресії та сумнівного результату тесту LF-LAM неможливо було заперечити туберкульозну етіологію лімфаденопатії. Мікобактерії туберкульозу ні в мокротинні, ні в плевральній рідині не виявлено, але виявлено нетуберкульозну мікобактерію в мокротинні. Хворому двічі проводили комп’ютерну томографію органів черевної порожнини з контрастуванням. Діагностовано генералізовану лімфаденопатію, яка наростала, та гепатоспленомегалію, ознак неопластичного ураження підшлункової залози не виявлено. Тому діагноз онкопатології підтверджено лише патогістологічно. Під час стаціонарного лікування, незважаючи на масивну комплексну терапію, загальний стан прогресивно погіршувався, наростали інтоксикацій­ний синдром, поліорганна недостатність і полісерозит. Причиною смерті стало прогресування поліорганної недостатності на тлі хвороби, зумовленої ВІЛ, з виявами злоякісних новоутворень (недиференційований рак підшлункової залози з вогнищами некрозу та розпаду пухлинної тканини, метастазами в лімфовузли та печінку). Мала місце нетуберкульозна мікобактеріальна інфекція з ураженням внутрішньогрудних лімфатичних вузлів. Таким чином, у ВІЛ-інфікованого пацієнта з генералізованою лімфаденопатією на тлі тяжкої імуносупресії прижиттєва вчасна діагностика раку підшлункової залози може спричинити складнощі через відсутність комп’ютерно-томографічних ознак та інших виявів раку. Тяжка імуносупресія та сумнівний результат тесту LF-LAM не дали змоги заперечити туберкульозну етіологію лімфаденопатії. При цьому генералізована лімфадено­патія була виявом метастазів і нетуберкульозної міко­бакте­ріальної інфекції.

Біографії авторів

О.М. Разнатовська, Запорізький державний медико­-фармацевтичний університет

Разнатовська Олена Миколаївна
д. мед. н., проф., зав. кафедри фтизіатрії і пульмонології
69035, м. Запоріжжя, просп. Маяковського, 26

В.І. Петренко, Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, Київ

Петренко Василь Іванович
д. мед. н., професор, зав. кафедри фтизіатрії і пульмонології

О.С. Шальмін, Запорізький державний медико­-фармацевтичний університет

Шальмін Олександр Самуїлович
д. мед. н., проф. кафедри фтизіатрії і пульмонології

Р.М. Ясінський, Запорізький державний медико-­фармацевтичний університет

Ясінський Роман Миколайович
к. мед. н., доц. кафедри фтизіатрії і пульмонології

А.В. Федорець, Запорізький державний медико-­фармацевтичний університет

Федорець А.В.
асистент кафедри фтизіатрії та пульмонології

А.О. Світлицький, Запорізький державний медико-­фармацевтичний університет

Світлицький А.О.
к. мед. н., доц. кафедри анатомії, гістології, ембріології та топографічної анатомії

О.А. Світлицька, Запорізький державний медико-­фармацевтичний університет

Світлицька О.А.
к. мед. н., зав. відділення мультимодальної патології

Посилання

Barrionuevo-Cornejo C, Dueñas-Hancco D. Lymphadenopa­thies in human immunodeficiency virus infection. Semin Diagn Pathol. 2018 Jan;35(1):84-91. http://doi.org/10.1053/j.semdp.2017.12.001.

Darvishian M, Butt ZA, Wong S, et al. Elevated risk of colorectal, liver, and pancreatic cancers among HCV, HBV and/or HIV (co)infected individuals in a population based cohort in Canada. Ther Adv Med Oncol. 2021 Feb 11;13: 1758835921992987. http://doi.org/10.1177/1758835921992987.

Glushko T, He L, McNamee W, Babu AS, Simpson SA. HIV Lymphadenopathy: Differential Diagnosis and Important Imaging Features. AJR Am J Roentgenol. 2021 Feb;216(2):526-33. http://doi.org/10.2214/AJR.19.22334.

Hadadi A, Jafari S, Jebeli ZH, Hamidian R. Frequncy and etiology of lymphadenopathy in Iranian HIV/AIDS patients. Asian Pac J Trop Biomed. 2014 May;4(Suppl 1):S171-6. http://doi.org/10.12980/APJTB.4.2014C1253.

Hernández-Solís A, González-Villa M, Ramírez-González E, et al. Micobacterias no tuberculosas en linfadenopatías cervicales de adultos VIH positivos y VIH negativos [Nontuberculous mycobacteria in cervical lymphadenopathies of HIV positive and HIV-negative adults]. Rev Med Inst Mex Seguro Soc. 2019 Jan 28;56(5):456-61. Spanish.

Ji Y, Lu H. Malignancies in HIV-Infected and AIDS Patients. Adv Exp Med Biol. 2017;1018:167-79. http://doi.org/10.1007/978-981-10-5765-6_10.

Neves B, Raimundo P, Farinha P. Fever and generalised lympha­denopathy in an HIV-positive patient: a diagnostic challenge. BMJ Case Rep. 2017 Aug 16;2017:bcr2017220740. http://doi.org/10.1136/bcr-2017-220740.

New-Aaron M, Ganesan M, Dagur RS, Kharbanda KK, Poluek­tova LY, Osna NA. Pancreatogenic diabetes: triggering effects of alcohol and HIV. Biology (Basel). 2021 Feb 3;10(2):108. http://doi.org/10.3390/biology10020108.

Oka S, Ogata M, Takano M, et al. Cancer Screening in Hemo­philiac/HIV Patient Study Group. Non-AIDS-defining malig­nancies in Japanese hemophiliacs with HIV-1 infection. Glob Health Med. 2019 Oct 31;1(1):49-54. http://doi.org/10.35772/ghm.2019.01015.

Plotkin D, Gafarov U, Reshetnikov M, Sterlikov S, Bogorods­kaya E. Etiology and severity features of acute pancreatitis in HIV-positive patients with different immune status. Turk J Surg. 2023 Mar 3;39(1):76-82. http://doi.org/10.47717/turkjsurg.2023.5939.

Pumpalova YS, Segall L, Felli R, Bhatkhande G, Jacobson JS, Neugut AI. The Impact of HIV on Non-AIDS defining gastrointestinal malignancies: A review. Semin Oncol. 2021 Jun;48(3):226-35. http://doi.org/10.1053/j.seminoncol.2021.09.001.

Serraino D, Dal Maso L, De Paoli A, et al. On changes in cancer mortality among HIV-infected patients: is there an excess risk of death from pancreatic cancer? Clin Infect Dis. 2009 Aug 1;49(3):481-2. http://doi.org/10.1086/600823.

Wannakrairot P, Leong TY, Leong AS. The morphological spectrum of lymphadenopathy in HIV infected patients. Patho­logy. 2007 Apr;39(2):223-7. http://doi.org/10.1080/00313020701230674.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-02-29

Номер

Розділ

Випадок з практики