Вплив коронавірусної інфекції на результати черезшкірного коронарного втручання в пацієнтів з ішемічною хворобою серця

Автор(и)

  • Г.Б. Маньковський ДУ «Науково­-практичний медичний центр дитячої кардіології та кардіохірургії» МОЗ України, Клініка для дорослих, Київ, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-4980-4571
  • М.В. Кучерява ДУ «Науково-­практичний медичний центр дитячої кардіології та кардіохірургії» МОЗ України, Клініка для дорослих, Київ, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-4256-6312

DOI:

https://doi.org/10.30978/TB2024-1-67

Ключові слова:

COVID-19; черезшкірне коронарне втручання; стентування коронарних артерій; атеросклероз коронарних артерій.

Анотація

Мета роботи — визначити вплив захворюваності на коронавірусну інфекцію (КВІ) на стан пацієнтів після черезшкірного коронарного втручання (ЧКВ).

Матеріали та методи. Одноцентрове дослідження проведено на базі Науково-практичного медичного центру дитячої кардіології та кардіохірургії МОЗ України в період з 1 червня 2020 р. до 31 грудня 2021 р. У нього було залучено 158 пацієнтів (з них 78 хворіли на COVID-19, 80 — не хворіли) зі стабільною обструктивною ішемічною хворобою серця (ІХС). Серед пацієнтів було 100 чоловіків та 58 жінок. Усім пацієнтам проведено ЧКВ. Проаналізовано результати через 6 міс після ЧКВ. Кінцевою точкою дослідження була повторна реваскуляризація міокарда: звуження стентованого просвіту > 70 % або гострий тромбоз стента. Оцінено частоту прогресування ІХС (утворення або прогресування атеросклеротичних бляшок порівняно з первинною коронаровентрикулографією (КВГ)).

Результати та обговорення. Частота повторного проведення КВГ у перших 6 міс після ЧКВ унаслідок стенокардії напруження або гострого коронарного синдрому становила 12,8 % (10 із 78) у пацієнтів з перенесеною КВІ та 3,8 % (3 із 80) у групі пацієнтів без КВІ (р < 0,05). Пацієнти, які хворіли на КВІ, мали тенденцію до швидшого досягнення кінцевих точок протягом 6 міс спостереження, на відміну від пацієнтів, які не мали COVID-19 у цей період. Частота повторного ЧКВ протягом 6 міс після первинної КВГ у групі пацієнтів із перенесеною КВІ була вищою (8 випадків із 78), ніж у групі осіб, які не хворіли на КВІ у перших 6 міс після ЧКВ (2 випадки з 80; c2 = 4,0; р = 0,045).

Висновки. Пацієнтам із легким і середньотяжким перебігом КВІ та стабільною ІХС з атеросклеротичним ураженням коронарних артерій частіше проводили повторне ЧКВ протягом 6 міс після процедури. Найчастішими причинами повторного ЧКВ у пацієнтів із перенесеною КВІ були тромбоз і рестеноз стента, а також прогресування стенозу не в місці проведення ЧКВ.

Біографії авторів

Г.Б. Маньковський, ДУ «Науково­-практичний медичний центр дитячої кардіології та кардіохірургії» МОЗ України, Клініка для дорослих, Київ

Маньковський Георгій Борисович
к. мед. н., лікар-кардіолог, медичний директор

М.В. Кучерява, ДУ «Науково-­практичний медичний центр дитячої кардіології та кардіохірургії» МОЗ України, Клініка для дорослих, Київ

Кучерява Марія В’ячеславівна
мол. наук. співр. відділення екстреної рентгенхірургічної допомоги

Посилання

Ambrose JA, Singh M. Pathophysiology of coronary artery disease leading to acute coronary syndromes. f1000Prime Reports. 2015;7:08. http://doi.org/10.12703/p7-08.

Christodoulidis G, Vittorio TJ, Fudi M, Lerakis S, Kosmas CE. Inflammation in coronary artery disease. Cardiol Rev. 2014; 22(6):279-88. http://doi.org/10.1097/crd.0000000000000006.

Guo T, Fan Y, Chen M, et al. Cardiovascular implications of fatal outcomes of patients with coronavirus disease 2019 (COVID-19). JAMA Cardiol. 2020;5(7):811-8. http://doi.org/10.1001/jamacardio.2020.1017.

Madjid M, Safavi-Naeini P, Solomon SD, Varden O. Potential effects of coronaviruses on the cardiovascular system: a review. JAMA Cardiol. 2020;5(7):831-4. http://doi.org/10.1001/jamacardio.2020.1286.

Nishiga M, Wan DW, Ha Y, Lewis DB, Wu JC. COVID-19 and cardiovascular disease: from basic mechanisms to clinical perspectives. Nat Rev Cardiol. 2020;17(9):543-58. http://doi.org/10.1038/s41569-020-0413-9.

Shaobo Shi, Mu Qin, Bo Shen, et al. Association of cardiac injury with mortality in hospitalized patients with COVID-19 in Wuhan, China. JAMA Cardiol. 2020;5(7):802-10. http://doi.org/10.1001/jamacardio.2020.0950.

Thomas H, Diamond J, Vieco A, et al. Global atlas of cardiovascular disease. Glob Heart. 2018;13(3):143-63. http://doi.org/10.1016/j.gheart.2018.09.511.

World Health Organization. Who COVID-19 dashboard. https://covid19.who.int/.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-02-29

Номер

Розділ

Оригінальні дослідження