Особливості надання паліативної допомоги хворим на туберкульоз

Автор(и)

  • В.М. Князевич ГО «Українська ліга розвитку паліативної та хоспісної допомоги», Київ, Ukraine
  • В.І. Петренко Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, Київ, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-7801-462X
  • Я.С. Терлеєва ДУ «Центр громадського здоров’я МОЗ України», Київ, Ukraine
  • С.Б. Норейко Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, Київ, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-3139-5968
  • Л.Д. Тодоріко Буковинський державний медичний університет, Чернівці, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-0117-6513
  • О.В. Підвербецька Буковинський державний медичний університет, Чернівці, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-5216-2031
  • О.М. Разнатовська Запорізький державний медико­фармацевтичний університет, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-2252-9063
  • О.С. Шевченко Харківський національний медичний університет, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-5476-3981
  • А.В. Царенко Національний університет охорони здоров’я України імені П.Л. Шупика, Київ, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.30978/TB2024-1-5

Ключові слова:

паліативна допомога; туберкульоз; лікарсько-стійкий туберкульоз; паліативний нагляд.

Анотація

Узагальнено дані літературних джерел (електронна база даних медичних публікацій PubMed) щодо сучасних концепцій надання паліативної допомоги. Проаналізовано новітні дані офіційної статистики щодо надання паліативної допомоги хворим на туберкульоз в Україні.
Мета аналізу — визначити проблемні питання й аспекти, які потребують удосконалення, в галузі надання паліативної допомоги хворим на туберкульоз в Україні.
Проблема туберкульозу є досі актуальною. Попри значні досягнення в боротьбі з туберкульозом, ефективність лікування цього захворювання в Україні не досягає цільового показника ВООЗ. Особливе занепокоєння викликає проблема туберкульозу з лікарською стійкістю. Хворі на туберкульоз та їхні родини стикаються з низкою викликів, пов’язаних із захворюванням (фізичних, соціально-економічних, психологічних), які знижують якість їхнього життя й потребують комплексного підходу до вирішення. Згідно із сучасними концепціями важливою складовою ведення хворих на туберкульоз, особливо лікарсько-стійкий, є паліативна допомога. Концепція паліативної медицини передбачає максимально ранній початок надання паліативної допомоги пацієнтам, які мають показання, паралельно з радикальною терапією, із поступовим збільшенням обсягу застосування заходів паліативної допомоги аж до повного заміщення радикального лікування в міру прогресування захворювання. Рання інтеграція паліа­тивної допомоги у хворих на туберкульоз поліпшує якість життя пацієнтів та їхніх родин і сприяє підвищенню прихильності хворого до етіотропного лікування.
Для подальшого розвитку та вдосконалення системи паліативної допомоги при туберкульозі на державному рівні необхідно вирішити такі питання: забезпечення інтеграції послуг паліативної допомоги на всіх рівнях медичної допомоги; зміцнення та розширення кадрового потенціалу з питань паліативної допомоги; удосконалення та впровадження керівних документів із питань інтегрованої паліативної допомоги при туберкульозі на всіх рівнях допомоги; інтеграція паліативної допомоги в систему програмного управління лікарсько-стійким туберкульозом із першого дня після встановлення діагнозу; забезпечення сталого всеосяжного доступу хворих на туберкульоз до основних лікарських засобів для надання паліативної допомоги; підвищення якості надання психологічної допомоги пацієнтам та їхнім родинам.

Біографії авторів

В.М. Князевич, ГО «Українська ліга розвитку паліативної та хоспісної допомоги», Київ

-

В.І. Петренко, Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, Київ

Петренко Василь Іванович
д. мед. н., проф., зав. кафедри фтизіатрії і пульмонології

Я.С. Терлеєва, ДУ «Центр громадського здоров’я МОЗ України», Київ

-

С.Б. Норейко, Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, Київ

Норейко Сергій Борисович
д. мед. н., проф., професор кафедри фтизіатрії та пульмонології

Л.Д. Тодоріко, Буковинський державний медичний університет, Чернівці

Тодоріко Лілія Дмитрівна
д. мед. н., професор, зав. кафедри фтизіатрії та пульмонології

О.В. Підвербецька, Буковинський державний медичний університет, Чернівці

Підвербецька Олена Валеріївна
к. мед. н., асист. кафедри фтизіатрії та пульмонології

О.М. Разнатовська, Запорізький державний медико­фармацевтичний університет

Разнатовська Олена Миколаївна
д. мед. н., проф., зав. кафедри фтизіатрії і пульмонології
69035, м. Запоріжжя, просп. Маяковського, 26

О.С. Шевченко, Харківський національний медичний університет

Шевченко Ольга Станіславна
д. мед. н., проф. кафедри інфекційних хвороб та фтизіатрії

А.В. Царенко, Національний університет охорони здоров’я України імені П.Л. Шупика, Київ

-

Посилання

[Analitychno-statystychnyi dovidnyk za 2022 rik «Tuberkuloz v Ukraini»]. Kyiv: DU «Tsentr hromadskoho zdorov’ia MOZ Ukrainy»; 2023. Rezhym dostupu: https://phc.org.ua/sites/default/files/users/user90/TB_surveillance_statistical-information_2022_dovidnyk.pdf. Ukrainian.

[Dosiahnennia ta vidkryti pytannia Ukrainy u sferi paliatyvnoi ta khospisnoi dopomohy]. Kyiv: DU «Tsentr hromadskoho zdorov’ia MOZ Ukrainy»; 2023. Rezhym dostupu: https://phc.org.ua/news/dosyagnennya-ta-vidkriti-pitannya-ukraini-u-sferi-paliativnoi-ta-khospisnoi-dopomogi-fakhivci. Ukrainian.

[Nakaz MOZ Ukrainy vid 19.01.2023 r. No. 102 «Pro zatverdzhennia standartiv medychnoi dopomohy «Tuberkuloz»]. Rezhym dostupu: https://phc.org.ua/sites/default/files/users/user90/MOZ_nakaz_19.01.2023_102.pdf, https://phc.org.ua/sites/default/files/users/user90/MOZ_nakaz_19.01.2023_102_standarty.pdf https://phc.org.ua/sites/default/files/users/user90/MOZ_nakaz_19.01.2023_102_dodatky.pdf. Ukrainian.

[Nakaz MOZ Ukrainy vid 01.02.2019 No. 287 «Pro zatverdzhennia Standartu infektsiinoho kontroliu dlia zakladiv okhorony zdorov’ia, shcho nadaiut dopomohu khvorym na tuberkuloz»]. Rezhym dostupu: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0408-19#Text. Ukrainian.

[Pro skhvalennia Derzhavnoi stratehii u sferi protydii VIL-in­­fektsii/SNIDu, tuberkulozu ta virusnym hepatytam na period do 2030 roku: Rozporiadzhennia Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 27.11.2019 r. No. 1415-r]. Rezhym dostupu: https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-shvalennya-derzhavnoyi-strategi-a1415r. Ukrainian.

[Prohrama medychnykh harantii 2023. Kyiv: Natsionalna sluzhba zdorov’ia Ukrainy; 2023]. Rezhym dostupu: https://health.kyivcity.gov.ua/files/2023/4/10/pr_2023.pdf. Ukrainian.

[Rozporiadzhennia Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 27 lystopada 2019 r. No. 1414-r «Pro skhvalennia Derzhavnoi stratehii rozvytku systemy protytuberkuloznoi medychnoi dopomohy naselenniu»]. Rezhym dostupu: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1414-2019-%D1%80#Text. Ukrainian.

Shevchenko OS, Kozko VM, Todoriko LD, Petrenko VI, Merkulova NF, Pohorielova OO. [Paliatyvna dopomoha pry ko-infektsii tuberkuloz/VIL]. Tuberkuloz, lehenevi khvoroby, VIL-infektsiia (Ukraine). 2018(1):75-89. Rezhym dostupu: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tlkhvil_2018_1_15. Ukrainian.

Connor S, Foley K, Harding R, Jaramillo E. Declaration on palliative care and MDR/XDR-TB. Int J Tuberc Lung Dis. 2012 Jun;16(6):712-3. http://doi.org/10.5588/ijtld.12.0267. PMID: 22613682.

Connor S. Palliative care for tuberculosis. J Pain Symptom Manage. 2018 Feb;55(2S):S178-S180. http://doi.org/10.1016/j.jpainsymman.2017.03.019.

Govender T, Naidoo S, Padayatchi N, Gwyther L. Palliative care for drug-resistant tuberculosis: An urgent call to action. S Afr Med J. 2018 Apr 25;108(5):12290. http://doi.org/10.7196/SAMJ.2018.v108i5.13240.

Harding R, Defilippi K, Cameron D. What palliative care-related problems do patients with drug-resistant or drug-susceptible tuberculosis experience on admission to hospital? A cross-sectional self-report study. Palliat Med. 2016 Oct;30(9):862-8. http://doi.org/10.1177/0269216316637240. Epub 2016 Jul 28. PMID: 27468913; PMCID: PMC5021214.

Harding R, Snyman L, Ostgathe C, Odell S, Gwyther L. The ethical imperative to relieve suffering for people with tuberculosis by ensuring access to palliative care. Int J Tuberc Lung Dis. 2020 May 1;24(5):3-8. http://doi.org/10.5588/ijtld.18.0240. PMID: 32553036.

Hawley PH. The bow tie model of 21st century palliative care. J Pain Symptom Manage. 2014 Jan;47(1):e2-5. http://doi.org/10.1016/j.jpainsymman.2013.10.009. Epub 2013 Dec 8. PMID: 24321509.

Hughes J, Snyman L. Palliative care for drug-resistant tuber­culosis: when new drugs are not enough. Lancet Respir Med. 2018 Apr;6(4):251-2. http://doi.org/10.1016/S2213-2600(18)30066-3. Epub 2018 Feb 6. PMID: 29422260.

Krakauer EL, Dheda K, Kalsdorf B, et al. Palliative care and symptom relief for people affected by multidrug-resistant tuberculosis. Int J Tuberc Lung Dis. 2019 Aug 1;23(8):881-90. http://doi.org/10.5588/ijtld.18.0428. PMID: 31533877.

Rai DK, Sharma P. Palliative care in drug resistance tuberculosis: an overlooked component in management. Indian J Palliat Care. 2023 Oct-Dec;29(4):388-93. http://doi.org/10.25259/IJPC_141_2022. Epub 2023 Nov 11. PMID: 38058485; PMCID: PMC10696341.

Review on palliative care with focus on 18 high tuberculosis priority countries, 2020. Copenhagen: WHO Regional Office for Europe; 2021. https://www.who.int/europe/publications/i/item/9789289055413.

Sawyer JM, Asgr R, Fordham T, et al. A public health approach to palliative care in the response to drug resistant TB: an ethnographic study in Bengaluru, India. BMC Palliat Care. 2018;17:120. https://doi.org/10.1186/s12904-018-0374-5.

Stewart AG, Wright H. Initiating tuberculosis treatment at end of life - Balancing patient and infection control interests. Infect Dis Health. 2020 Nov;25(4):283-5. http://doi.org/10.1016/j.idh.2020.05.009. Epub 2020 Jul 7. PMID: 32646741.

WHO Global tuberculosis report 2022. Geneva, World Health Organization; 2023. https://iris.who.int/bitstream/handle/10665/363752/9789240061729-eng.pdf.

World Health Organization. Planning and implementing palliative care services: a guide for programme managers. Geneva: World Health Organization; 2016. https://apps.who.int/iris/handle/10665/250584.

World Health Organization. The end TB Strategy. Geneva: World Health Organization; 2015. https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331326/WHO-HTM-TB-2015.19-eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-02-29

Номер

Розділ

Передова стаття