COVID-19 та загострення міастенії гравіс у пацієнта похилого віку: повідомлення про клінічний випадок

Автор(и)

  • І.П. Кайдашев Полтавський державний медичний університет, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-4708-0859
  • А.В. Лавренко Полтавський державний медичний університет, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-7025-1612
  • Я.М. Авраменко Полтавський державний медичний університет, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-7807-3600
  • Л.П. Озарчук КП «1-­ша міська клінічна лікарня Полтавської міської ради», Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.30978/TB-2023-4-65

Ключові слова:

COVID-19; SARS‑CoV‑2; антитіла до ацетилхолінових рецепторів; м’язо­во‑специфічна тирозинкіназа; міастенія; пацієнт похилого віку; внутрішньовенна імунотерапія.

Анотація

Лікування коронавірусної хвороби-2019 (COVID-19) у літніх пацієнтів із міастенією гравіс (МГ) — автоімунним захворюванням, що характеризується підвищеною динамічною м’язовою слабкістю, пов’язане з низкою проблем, таких як хронічна імуносупресія, загострення МГ та поліморбідні стани.
Описано випадок пацієнтки похилого віку з генералізованою серопозитивною МГ, яка захворіла на COVID-19. Обтяжувальними чинниками були  вік хворої, тривалість міастенії, COVID-19 та коморбідність (хронічна ішемічна хвороба серця, дифузний кардіосклероз, фібриляція передсердь, серцева недостатність I класу за NYHA, артеріальна гіпертензія). У пацієнтки спостерігався сприятливий наслідок, незважаючи на загострення. Пацієнтка потребувала внутрішньовенних ін’єкцій імуноглобуліну (1 мг/кг) протягом 2 днів, неінвазивної вентиляційної підтримки та лікування респіраторних і урогенітальних госпітальних інфекцій (Pseudomonas aeruginosa та Klebsiella oxytoca).
COVID-19 призвів до загострення МГ, прогресування м’язової слабкості, розвитку дихальної недостатності та гіпоксії. Внутрішньовенна ін’єкція імуноглобуліну є можливим ефективним препаратом у лікуванні цієї коморбідної патології.
Під час пандемії COVID-19 пацієнти з МГ можуть мати більший ризик гірших результатів, ніж інші особи, через імунодефіцитний стан, пов’язаний з імунотерапією, і можливу респіраторну та бульбарну м’язову слабкість. Дослідження пацієнтів із міастенією та COVID-19 може виявити нові патогенетичні закономірності та змінити терапевтичну стратегію.
Знання суті захворювання, основних ланок його патогенезу, спектра сучасних терапевтичних агентів і алгоритмів їхнього застосування дають змогу поліпшити якість надання медичної допомоги пацієнтам із міастенією. Реалізація комплексного мультидисциплінарного підходу до лікування цих хворих дає змогу істотно знизити летальність, подовжити життя пацієнтів і поліпшити його якість.

Біографії авторів

І.П. Кайдашев, Полтавський державний медичний університет

Ігор Петрович Кайдашев
д. мед. н., проф. кафедри внутрішньої медицини № 3 з фтизіатрією, проректор закладу вищої освіти з наукової роботи

А.В. Лавренко, Полтавський державний медичний університет

Лавренко Анна
доц. кафедри внутрішньої медицини № 3 з фтизіатрією

Я.М. Авраменко, Полтавський державний медичний університет

Лавренко Анна 
доц. кафедри внутрішньої медицини № 3 з фтизіатрією

Л.П. Озарчук, КП «1-­ша міська клінічна лікарня Полтавської міської ради»

Озарчук Лариса 
завідувачка терапевтичним відділенням

Посилання

Cumpston M, Li T, Page MJ, Chandler J, Welch VA, Higgins JP, Thomas J. Updated guidance for trusted systematic reviews: a new edition of the Cochrane Handbook for Systematic Reviews of Interventions. Cochrane Database Syst Rev. 2019 Oct 3;10(10):ED000142. http://doi.org/10.1002/14651858.ED000142. PMID: 31643080; PMCID: PMC10284251.

Fraisse T, Labauge P, Camu W, Arlaud P, de Wazières B. Myasthénie du sujet âgé: diagnostic, comorbidité et évolution: à propos de 45 cas [Myasthenia gravis in the elderly: diagnosis, comorbidity and course: 45 cases]. Presse Med. 2007 Jan;36(1 Pt 1):9-14. French. http://doi.org/10.1016/j.lpm.2006.07.003. PMID: 17261443.

Gilhus NE. Myasthenia Gravis. N Engl J Med. 2016 Dec 29;375(26):2570-81. http://doi.org/10.1056/NEJMra1602678. PMID: 28029925.

Gilhus NE, Romi F, Hong Y, Skeie GO. Myasthenia gravis and infectious disease. J Neurol. 2018 Jun;265(6):1251-8. http://doi.org/10.1007/s00415-018-8751-9. PMID: 29372387.

Guidon AC, Amato AA. COVID-19 and neuromuscular disorders. Neurology. 2020 Jun 2;94(22):959-69. http://doi.org/10.1212/WNL.0000000000009566. PMID: 32284362.

Hellmann MA, Mosberg-Galili R, Steiner I. Myasthenia gravis in the elderly. J Neurol Sci. 2013 Feb 15;325(1-2):1-5. http://doi.org/10.1016/j.jns.2012.10.028. PMID: 23218585.

International MG/COVID-19 Working Group; Jacob S, Muppidi S, Guidon A, Guptill J, Hehir M, Howard JF Jr, Illa I, Mantegazza R, Murai H, Utsugisawa K, Vissing J, Wiendl H, Nowak RJ. Guidance for the management of myasthenia gravis (MG) and Lambert-Eaton myasthenic syndrome (LEMS) during the COVID-19 pandemic. J Neurol Sci. 2020 May 15;412:116803. http://doi.org/10.1016/j.jns.2020.116803. PMID: 32247193; PMCID: PMC7105910.

Moradimajd P, Samaee H, Sedigh-Maroufi S, Kourosh-Aami M, Mohsenzadagan M. Administration of intravenous immunoglobulin in the treatment of COVID-19: A review of available evidence. J Med Virol. 2021 May;93(5):2675-82. http://doi.org/10.1002/jmv.26727. Epub 2021 Feb 1. Erratum in: J Med Virol. 2021 Nov;93(11):6425. PMID: 33314173.

Muppidi S, Guptill JT, Jacob S, Li Y, Farrugia ME, Guidon AC, Tavee JO, Kaminski H, Howard JF Jr, Cutter G, Wiendl H, Maas MB, Illa I, Mantegazza R, Murai H, Utsugisawa K, Nowak RJ; CARE-MG Study Group. COVID-19-associated risks and effects in myasthenia gravis (CARE-MG). Lancet Neurol. 2020 Dec;19(12):970-1. http://doi.org/10.1016/S1474-4422(20)30413-0. PMID: 33212055; PMCID: PMC7837033.

Rein N, Haham N, Orenbuch-Harroch E, et al. Description of 3 patients with myasthenia gravis and COVID-19. J Neurol Sci. 2020 Oct 15;417:117053. http://doi.org/10.1016/j.jns.2020.117053. PMID: 32731059; PMCID: PMC7832365.

Singh S, Govindarajan R. COVID-19 and generalized myasthenia gravis exacerbation: A case report. Clin Neurol Neurosurg. 2020 Sep;196:106045. http://doi.org/10.1016/j.clineuro.2020.106045. Epub 2020 Jun 25. PMID: 32634699; PMCID: PMC7316067.

Solé G, Salort-Campana E, Pereon Y, Stojkovic T, Wahbi K, Cintas P, Adams D, Laforet P, Tiffreau V, Desguerre I, Pisella LI, Molon A, Attarian S; FILNEMUS COVID-19 study group. Guidance for the care of neuromuscular patients during the COVID-19 pandemic outbreak from the French Rare Health Care for Neuromuscular Diseases Network. Rev Neurol (Paris). 2020 Jun;176(6):507-15. http://doi.org/10.1016/j.neurol.2020.04.004. Epub 2020 Apr 20. PMID: 32354651; PMCID: PMC7167585.

Varan O, Kucuk H, Tufan A. Myasthenia gravis due to hydroxychloroquine. Reumatismo. 2015 Dec 30;67(3):849. http://doi.org/10.4081/reumatismo.2015.849. PMID: 26876193.

Westerberg E, Punga AR. Mortality rates and causes of death in Swedish Myasthenia Gravis patients. Neuromuscul Disord. 2020 Oct;30(10):815-24. http://doi.org/10.1016/j.nmd.2020.08.355. Epub 2020 Aug 12. PMID: 32962871.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-11-30

Номер

Розділ

Випадок з практики