Функція зовнішнього дихання, маркери запалення та якість життя залежно від об’єму туберкульозного ураження легень

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.30978/TB-2023-3-5

Ключові слова:

туберкульоз; спірометрія; якість життя; β-дефензин-1; феритин; інтерлейкін-6.

Анотація

Туберкульоз — поширена хвороба у багатьох країнах, тому розуміння його впливу на якість життя та функцію дихання, а також зв’язок цих показників з біохімічними маркерами перебігу й ефективності лікування туберкульозу має важливе значення для оцінки нових методів лікування та профілактики.

Мета роботи — дослідити зв’язок між функцією зовнішнього дихання, рівнем β-дефензину-1, феритину, інтерлейкіну-6, якістю життя та об’ємом туберкульозного ураження легень.

Матеріали та методи. У дослідження було залучено 100 пацієнтів із туберкульозом легень. Па­­цієнтів розподілили на дві групи відповідно до об’єму туберкульозного ураження: група 1 (n = 36) — ураження в межах однієї легені, група 2 (n = 64) — ураження обох легень. Обстеження пацієнтів проводили згідно зі стандартами надання медичної допомоги хворим на туберкульоз. Додатково методом імуноферментного аналізу визначали рівень феритину, інтерлейкіну (ІЛ)-6 та β-дефен­зину-1 у крові натще, проводили спірографію для визначення показників функції зовнішнього дихання, а також анкетування за опитувальником SF-36 із визначенням основних показників якості життя на початку лікування та через 60 днів. Статистичну обробку даних проводили за допомогою програмного середовища Statistica 8.0.

Результати та обговорення. Порівняння спірометричних показників між групами очікувано показало статистично значущо нижчі параметри функції зовнішнього дихання у пацієнтів з двобічним туберкульозним ураженням порівняно із пацієнтами з однобічним ураженням. Зниження показників функції зовнішнього дихання супроводжувалося відповідним зниженням якості життя, більш вираженим у групі 2. Зміни відбувалися на тлі статистично значущого підвищення досліджуваних біохімічних маркерів у групі 2 порівняно з групою 1: рівень β-дефензину-1 у групі 1 становив у середньому (8,11 ± 1,78) пг/мл, у групі 2 — (30,14 ± 3,89) пг/мл (p < 0,05), феритину — відповідно (94,19 ± 1,18) і (113,45 ± 4,77) нг/мл (p < 0,05), ІЛ-6 — (81,43 ± 1,14) та (103,34 ± 3,46) пг/мл (p < 0,05). При дослідженні кореляційних зв’язків між рівнями β-дефензину-1, феритину, ІЛ-6 та показниками якості життя за опитувальником SF-36 установлено статистично значущі обернено пропорційні зв’язки між усіма показниками якості життя і рівнями β-дефензину-1 та феритину. Дослідження кореляційних зв’язків між рівнями β-дефензину-1, феритину, ІЛ-6 та показниками функції зовнішнього дихання виявило, що β-дефензин-1 має статистично значущі обернено пропорційні зв’язки як з об’ємними, так і зі швидкісними показниками (– 0,24… – 0,32), ІЛ-6 — лише із форсованою життєвою ємністю легень (rs = – 0,42) та об’ємом форсованого видиху за першу секунду (rs = – 0,41), але ці кореляційні зв’язки є сильнішими порівняно з β-дефензином-1.

Висновки. Збільшення об’єму туберкульозного ураження легень призводить до виразнішого порушення функції зовнішнього дихання і, як наслідок, — до зниження якості життя пацієнтів. Ці зміни супроводжуються підвищенням рівня β-дефензину-1, феритину та ІЛ-6, тому зазначені біомаркери є перспективними предикторами погіршення функції зовнішнього дихання та якості життя. Сильніші кореляції з показниками якості життя продемонстрували β-дефензин-1 та феритин. Досліджувані маркери мають обернено пропорційні зв’язки із показниками як рестриктивних, так і обструктивних вентиляційних порушень.

Біографії авторів

О.С. Шевченко, Харківський національний медичний університет

Шевченко Ольга Станіславна
д. мед. н., проф., зав. кафедри фтизіатрії та пульмонології

Л.Д. Тодоріко, Буковинський державний медичний університет, Чернівці

Тодоріко Лілія Дмитрівна
д. мед. н., проф., зав. кафедри фтизіатрії та пульмонології

С.Л. Матвєєва, Харківський національний медичний університет

Матвєєва Світлана Леонідівна
к. мед. н., доц. кафедри фтизіатрії та пульмонології

І.А. Овчаренко, Харківський національний медичний університет

Овчаренко Ірина Анатоліївна
к. мед. н., асист. кафедри фтизіатрії та пульмонології

О.М. Швець, Харківський національний медичний університет

Швець Ольга Миколаївна
д. філ., асист. кафедри фтизіатрії та пульмонології

О.О. Погорєлова, Харківський національний медичний університет

Погорєлова Ольга Олександрівна
д. філ., асист. кафедри фтизіатрії та пульмонології
61062, Харків, просп. Науки, 4

Посилання

Amaral AFS, Coton S, Kato B, Tan WC, Studnicka M, Janson C, BOLD Collaborative Research Group. Tuberculosis associates with both airflow obstruction and low lung function: BOLD results. European Respiratory Journal. 2015;46(4):1104-12. http://doi.org/10.1183/13993003.02325-2014.

Bauer M, Ahmed S, Benedetti A, et al. Health-related quality of life and tuberculosis: a longitudinal cohort study. Health and Quality of Life Outcomes. 2015;13:65. http://doi.org/10.1186/s12955-015-0250-4.

Bauer M, Leavens A, Schwartzman K. A systematic review and meta-analysis of the impact of tuberculosis on health-related quality of life. Quality of Life Research. 2013;22(8):2213-35. http://doi.org/10.1007/s11136-012-0329-x.

Brown J, Capocci S, Smith C, Morris S, Abubakar I, Lipman M. Health status and quality of life in tuberculosis. Int J Infect Dis. 2015;32:68-75. http://doi.org/10.1016/j.ijid.2014.12.045.

Byrne AL, Marais BJ, Mitnick CD, Lecca L, Marks GB. Tuberculosis and chronic respiratory disease: a systematic revi­ew. Int J Infect Dis. 2015;32:138-46. http://doi.org/10.1016/j.ijid.2014.12.016.

Datta S, Gilman RH, Montoya R, et al. Quality of life, tuberculosis and treatment outcome; a case-control and nested cohort study. Eur Resp J. 2020;56(2):19900495. http://doi.org/10.1183/13993003.00495-2019.

Dias AA, de Oliveira DM, Turato ER, de Figuiredo RM. Life experiences of patients who have completed tuberculosis treat­ment: a qualitative investigation in southeast Brazil. BMC Public Health. 2013;13:595. http://doi.org/10.1186/1471-2458-13-595.

Hunter RL. Pathology of post primary tuberculosis of the lung: an illustrated critical review. Tuberculosis. 2011;91(6):497-509. http://doi.org/10.1016/j.tube.2011.03.007.

Kastien-Hilka T, Abulfathi A, Rosenkranz B, Bennett B, Schwenkglenks M, Sinanovic E. Health-related quality of life and its association with medication adherence in active pulmonary tuberculosis - a systematic review of global literature with focus on South Africa. Health and Quality of Life Outcomes. 2016;14:42. http://doi.org/10.1186/s12955-016-0442-6.

O’Garra A, Redford PS, McNab FW, Bloom CI, Wilkinson RJ, Berry MPR. The immune response in tuberculosis. Annual Review of Immunology. 2013;31:475-527. http://doi.org/10.1146/annurev-immunol-032712-095939.

Pasipanodya JG, Thaddeus LM, Vecino M, et al.Using the St. George respiratory questionnaire to ascertain health quality in persons with treated pulmonary tuberculosis. Chest. 2007;132(5):1591-8. http://doi.org/10.1378/chest.07-0755.

Ralph AP, Kenangalem E, Waramori G, et al. High morbidity during treatment and residual pulmonary disability in pulmonary tuberculosis: under-recognized phenomena. PLoS One. 2013;8(11):e80302. http://doi.org/10.1371/journal.pone.0080302.

Ravimohan S, Kornfeld H, Weissman D, Bisson GP. Tuberculosis and lung damage: from epidemiology to pathophysiology. Eur Resp Rev. 2018;27(147):170077. http://doi.org/10.1183/16000617.0077-2017.

Rekha VVB, Ramachandran R, Rao KVK, et al. Assessment of long-term status of sputum positive pulmonary TB patients successfully treated with short course chemotherapy. Indian J Tuber. 2009.56(3):132-40.

Shevchenko OS, Todoriko LD, Matvieieva SL, Ovcharenko IA, Pohorielova OO, Shvets OM. Study of MMP-9, TIMP-1 levels and their ratio during treatment in patients with pulmonary tuberculosis with different susceptibility of the pathogen. Bul­letin of the South Kazakhstan Medical Academy. 2022;(4):14-20.

Shevchenko OS, Todoriko LD, Matvyeyeva SL, Ovcharenko IA, Shvets OM, Pohorielova OO. Ferritin, IL-6 and human-beta-defensin-1 as prognostic markers of the course severity and treatment effectiveness of pulmonary tuberculosis. Tuberculosis, lung diseases, HIV infection (Ukraine). 2023;(2):43-50. http://doi.org/10.30978/TB-2023-2-7.

Stek C, Allwood B, Walker NF, Wilkinson RJ, Lynen L, Meintjes G. The immune mechanisms of lung parenchymal damage in tuberculosis and the role of host-directed therapy. Frontiers in Microbiology. 2018;9:2603. http://doi.org/10.3389/fmicb.2018.02603.

WHO consolidated guidelines on tuberculosis. Module 4: treatment - drug-resistant tuberculosis treatment. Geneva: World Health Organization; 2020.

World Health Organization (WHO) 2017 www.who.int/tb/publications/2017/dstb_guidance_2017/en/ Treatment. of Tuberculosis: Guidelines for Treatment of Drug-Susceptible Tuberculosis and Patient Care.

World Health Organization. Global Tuberculosis Report 2022. Geneva, WHO, 2022.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-09-20

Номер

Розділ

Оригінальні дослідження