Особливості впливу хронічного обструктивного захворювання легень на структурно-функціональні параметри серця і судин: можливості їхньої корекції

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.30978/TB-2023-3-11

Ключові слова:

артеріальна гіпертензія; хронічне обструктивне захворювання легень; аргінін; фармакотерапія; ендотеліальна дисфункція.

Анотація

Наявність супутньої серцевої патології обтяжує перебіг хронічного обструктивного захворювання легень і погіршує прогноз обох захворювань.

Мета роботи — корекція порушень структурно-функціонального стану серця і судин, системної запальної відповіді у хворих на артеріальну гіпертензію, асоційовану з хронічним обструктивним захворюванням легень, зокрема в рамках комплексної терапії з L-аргініном.

Матеріали та методи. Проведено клінічне обстеження 140 хворих, з них 82 хворих на артеріальну гіпертензію, поєднану з хронічним обструктивним захворюванням легень, та 58 хворих на ізольовану гіпертензію. Обидві групи розділили на підгрупи відповідно до лікування (базова терапія та базова терапія в комбінації з L-аргініном).

Результати та обговорення. У пацієнтів із поєднаною патологією перебіг захворювань був гіршим. Гостра медикаментозна проба з аргініном показала зниження тиску в малому й великому колах кровообігу та зміну функції ендотелію. Через 3 міс після комплексного лікування L-аргініном у пацієнтів з артеріальною гіпертензією та хронічною обструктивною хворобою легень зареєстрували зниження тиску в малому колі кровообігу, структурно-функціональні зміни обох шлуночків, зменшення виявів діастолічної дисфункції серця, збільшення фізичної активності та ендотелійзалежну вазодилатацію, зменшення активності протизапальних цитокінів. Додавання L-аргініну як коректора функції ендотелію до базисної терапії хворих на артеріальну гіпертензію та хронічне обструктивне захворювання легень сприяє поліпшенню клінічного стану пацієнтів, нормалізації артеріального тиску та його добового профілю, а отже, підвищує якість життя.

Висновки. L-аргінін, як патогенетично детермінований донатор оксиду азоту, разом із базовою терапією есенціальної гіпертензії та хронічного обструктивного захворювання легень поліпшує стан серця та судин. Його слід використовувати для лікування обох захворювань.

Біографії авторів

М.М. Островський, Івано­-Франківський національний медичний університет

Островський Микола Миколайович
д. мед. н., проф., зав. кафедри фтизіатрії і пульмонології з курсом професійних

І.Г. Купновицька, Івано­-Франківський національний медичний університет

Купновицька Ірина Г.
д. мед. н., проф., зав. кафедри клінічної фармакології та клінічної фармації

Л.А. Дронь, Івано-­Франківський національний медичний університет

Дронь Любов А.
к. мед. н., асист. кафедри клінічної фармакології та клінічної фармації

І.П. Фітковська, Івано-­Франківський національний медичний університет

Фітковська Ірина К.
доц. кафедри клінічної фармакології та клінічної фармації
76018, м. Івано-Франківськ, вул. Галицька, 2

Н.В. Губіна, Івано-­Франківський національний медичний університет

Губіна Наталія В.
к. мед. н., доц. кафедри клінічної фармакології та клінічної фармації

M.O. Кулинич–­Міськів, Івано­-Франківський національний медичний університет

Кулинич–Міськів Мар’яна О.
к. мед. н., доц. кафедри фтизіатрії і пульмонології з курсом професійних хворіб

С.М. Калугіна, Івано­-Франківський національний медичний університет

Калугіна Світлана М.
к. мед. н., доц. кафедри клінічної фармакології та клінічної фармації

В.І. Клименко , Івано­-Франківський національний медичний університет

Клименко Віра І.
к. мед. н., доц. кафедри клінічної фармакології та клінічної фармації

Посилання

[Adaptovana klinichna nastanova, zasnovana na dokazakh «Khronichne obstruktyvne zakhvoriuvannia lehen» (Adapted evidence-based clinical guideline «Chronic obstructive pulmonary disease»), NAMN Ukrainy, Kyiv. 2020]. http://www.ifp.kiev.ua/ftp1/metoddoc/nastanova_hozl_2020.pdf?fbclid=IwAR2UE1kIKszXZfEMa9pUn2HPtZSaQo8vZtpUZr__SM-5ZdFQLvZJGpq3SBg. Ukrainian.

Zharinov OI, Kuts VO. [Osnovy elektrokardiohrafii]. Chetverte vydannia, pereroblene i dopovnene. Kyiv: Chetverta khvylia; 2020. 248 s. Ukrainian.

Potabashniy VA. [New going near determination of geometry of the left ventricle at achronic heart failure for patients with Hypertension and ishemic heart trouble in combination with СОРD]. Medical prospects. 2016;21(2):39-46. Ukrainian.

Sokolova LK, Pushkarev VM. [Role arginina v physyologichnyh prozesah v normy pry patologij]. Health-ua. Medychma gazeta «Zdorovya Ukrainy 21 storichchya»; 11-12 (432-433), cherven 2018 r. https://health-ua.com/newspaper/med_gaz_zu/37729-medichna-gazeta-zdorovya-ukrani-21-storchchya--1112-432433-cherven-2018-r. Russian.

Shynetova LE, Omar A. [Zytokiny i arteryalna hypertensia]. Vysnyk KazNMU. 2017;(1):264-8. Russian.

Agustí A, Barber JA, Wouters EF. Lungs, bone marrow, and adipose tissue. A network approach to the pathobiology of chronic obstructive pulmonary disease. Am J Respir Crit Care Med. 2013;188(12):1396-406. http://doi.org/10.1164/rccm.201308-1404PP.

American Lung Association. COPD Trends Brief: Prevalence. https://www.lung.org/research/trends-in-lung-disease/copd-trends-brief/copd-prevalence.

Barnes PJ. Inflammatory endotypes in COPD. Allergy. 2019;174:1240-54. http://doi.org/10.1111/all.13760.

Baty F, Putora PM, Isenring B. Comorbidities and burden of COPD: A population based case-control. J Am Coll Cardiol. 2013; 8(5):e63285. http://doi.org/10.1371/journal.pone.0063285.

Beijk MAM, de Winter RJ. Predicting the outcomes of pulmonary hypertension is a breathtaking task. Neth Heart J 2020 Dec;28(12):623-4. http://doi.org/10.1007/s12471-020-01512-z.

Boriak VP, Shut SV, Trybrat TA, et al. Сondition of hemody­namics in the pulmonary circulation of patients with chronic obstructive pulmonary disease (COPD) concurrent with metabo­lic syndrome with hypertrophy and atrophy of the myocardium. Wiad Lek. 2019;72(8):1491-3. PMID: 32003202.

Burmak YuG, Kazakov YuM, Treumova SI, et al. Changes of some immune and metabolic indices as burdening criterion of chronic systemic inflammation in essential hypertension comorbidity. New Armenian Med J. 2017;2(11):20-6.

Burmak YuG, Petrov YeYe, Treumova SI. The changes of the functional indices of endothelium state and clinicofunctional parallels in patients with chronic obstructive pulmonary disease and in conditions of its comorbidity with essential hypertension. General Medicine. 2018;2(ХХ):3-8. http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/8193.

Celermajer DS, Sorensen KE, Gooch VM. Noninvasive detec­tion of endothelial dysfunction in children and adults at risk atherosclerosis. Lancet. 1992;340:1111-5.

de Oliveira Caram LM, Ferrari R, Naves CR, et al. Risk factors for cardiovascular disease in patients with COPD: mild-to-moderate COPD versus severe-to-very severe COPD. J Bras Pneumol. 2016 May-Jun;42(3):179-84. http://doi.org/10.1590/S1806-37562015000000121.

Divo M, Celli BR, Multimorbidity in patients with chronic obstructive pulmonary disease. Clin. Chest Med. 2020;41:405-19. http://doi.org/10.1016/j.ccm.2020.06.002.

Dubó S, Gallegos D, Cabrera L, et al. Cardiovascular action of insulin in health and disease: endothelial L-Arginine transport and cardiac voltage-dependent potassium channels. Front Physiol. 2016;7:74-6. http://doi.org/10.3389/fphys.2016.00074.

Engin A. Endothelial dysfunction in obesity. Adv Exp Med Biol. 2017;960:345-79. http://doi.org/10.1007/978-3-319-48382-5_15.

Giuseppe A, Patrizia R, Maria Grazia Sabbadini, Angelo A Manfredi. Parietal and intravascular innate mechanisms of vascular inflammation. Arthritis Res Ther. 2015;17(1):16. PMID: 25889488 PMCID: PMC4308901.

Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease. Global Strategy for the Diagnosis, Management, and Prevention of Chronic Obstructive Pulmonary Disease. NHLBI/WHO work­shop report. National Heart, Lung, and Blood Institute. 2023. https://goldcopd.org/2023-gold-report-2/www.goldcopd.com.

Hoeper MM, Bogaar HJ, Condliffe R. Definitions and diagnosis of pulmonary hypertension. J Am Coll Cardiol. 2013;62 (25 Suppl):D42-50. http://doi.org/10.1016/j.jacc.2013.10.032.

Jhoseline Medina-Leyte D, Zepeda-Garcia O, Dominguez-Perez M. Endothelial Dysfunction, Inflammation and Coronary Artery Disease: Potential Biomarkers and Promising Therapeutical Approaches. Int. J Mol. Sci. 2021; 22(8):38-50. https://doi.org/10.3390/ijms22083850.

Ismaeel A, Brumberg RS, Kirk JS, et al. Oxidative stress and arterial dysfunction in peripheral artery disease. Antioxidants (Basel). 2018;(7):145. http://doi.org/10.3390/antiox7100145.

Kupnovytska ІG, Dron LA. Hypertension of both circles and vasodilatator properties of L-arginine (sharp medicamental test). Galychina Medical Announcer. 2015;22 (3):7-9.

Li J, Liu S, Cao G, et al. Nicotine induces endothelial dysfunction and promotes atherosclerosis via GTPCH1. J Cell Mol Med. 2018;(22):5406-17. http://doi.org/10.1111/jcmm.13812.

Liu X, Zhu T, Manojlovich M. Racial/ethnic disparity in the associations of smoking status with uncontrolled hypertension subtypes among hypertensive subjects. Eur Respir J. 2017;12(8):74-8. http://doi.org/10.1371/journal.pone.0182807.

Maselli DJ, Bhatt SP, Anzueto A, et al. Clinical epidemiology of COPD: insights from 10 years of the COPD Gene study. Chest. 2019;156:228-38. http://doi.org/10.1016/j.chest.2019.04.135.

McRae MP. Therapeutic benefits of L-arginine: an umbrella review of meta-analyses. J Chiropr Med. 2016 Sep;15(3):184-9. http://doi.org/10.1016/j.jcm.2016.06.002.

Miravilles M, Sliwinski P, Chin Kook Rhee, Richard W. Costello, Victoria Carter, Predictive value of control of COPD for risk of exacerbations: An international, prospective study. Respirology. 2020; Vol 25:1105-1216.

Miravitlles M, Price D, Rabe KF. Comorbidities of patients in tiotropium clinical trials: comparison with observational studies of patients with chronic obstructive pulmonary disease. Int J Chron Obstruct Pulmon Dis. 2015;10:549-64. http://doi.org/10.2147/COPD.S71913.

Morris SM. Arginine metabolism revisited. J Nutr. 2016 Dec;146(12):2579S-2586S. http://doi.org/10.3945/jn.115.226621.

Nici L, Mammen MJ, Charbek E. Pharmacologic Management of Chronic Obstructive Pulmonary Disease. An Official American Thoracic Society Clinical Practice Guideline. Am J Respir Crit Care Med. 2020 May 1;201(9):e56-e69. https://www.atsjournals.org/doi/10.1164/rccm.202003-0625ST.

Ostrovskyy M, Korzh N. Evaluation of the quality of life in chronic obstructive pulmonary disease in overweight patients. Wiad Lek. 2020;73(8):1668-70. http://doi.org/10.36740/WLek202008115.

Polverino F, Celli BR, Owen CA. COPD as an endothelial disorder: endothelial injury linking lesions in the lungs and other organs? (2017 Grover Conference Series). Pulm Circ. 2018;(8):2045894018758528. http://doi.org/10.1177/2045894018758528.

Rajapakse NW, Head GA, Kaye DM. Say NO to obesity-related hypertension: role of the L-arginine-nitric oxide pathway. Hypertension. 2016;67(5):813-9. http://doi.org/10.1161/HYPERTENSIONAHA.116.06778.

Singh D, Agusti A, Anzueto A, et al. Global Strategy for the Diagnosis, Management, and Prevention of Chronic Obstructive Lung Disease: the GOLD science committee report 2019. Eur Respir J. 2019 May;53(5). https://doi.org/10.1183/13993003.00164-2019.

Stasyuk N, Gayda G, Demkiv O. Amperometric Biosensors for L-Arginine Determination Based on L-Arginine Oxidase and Peroxidase-Like Nanozymes. Appl Sci. 2021;11(15):7024. https://doi.org/10.3390/app11157024.

Treumova SI, Redchyts IV, Trybrat TA, et al. Evaluation of indicators of endothelial dysfunction and intracardiac hemodynamics of the left ventricle in patients with chronic pulmonary heart bronchopulmonary genesis of comorbidity with essential arterial hypertension. Wiad Lek. 2019;72,12cz I:2288-92.

Verma N, Singh AK, Singh M. L-arginine biosensors: A comprehensive review. Biochem Biophys Rep. 2017;12:228-39. http://doi.org/10.1016/j.bbrep.2017.10.006.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-09-20

Номер

Розділ

Оригінальні дослідження