Диференційований підхід до лабораторної діагностики алергійних і токсико-алергійних реакцій на лікарські препарати у хворих на туберкульоз легень

Автор(и)

  • Ю.О. Матвієнко ДУ «Національний інститут фтизіатрії і пульмонології імені Ф.Г. Яновського НАМН України», Київ, Україна https://orcid.org/0000-0002-8539-8999
  • О.М. Рекалова ДУ «Національний інститут фтизіатрії і пульмонології імені Ф.Г. Яновського НАМН України», Київ, Україна https://orcid.org/0000-0001-5803-2986
  • О.Р. Панасюкова ДУ «Національний інститут фтизіатрії і пульмонології імені Ф.Г. Яновського НАМН України», Київ, Україна https://orcid.org/0000-0003-2947-9871
  • В.М. Жадан ДУ «Національний інститут фтизіатрії і пульмонології імені Ф.Г. Яновського НАМН України», Київ, Україна https://orcid.org/0000-0001-9790-9103
  • C.Г. Ясирь ДУ «Національний інститут фтизіатрії і пульмонології імені Ф.Г. Яновського НАМН України», Київ, Україна https://orcid.org/0000-0002-9758-174X

DOI:

https://doi.org/10.30978/TB-2023-3-38

Ключові слова:

лабораторна діагностика; алергійні реакції; токсико-алергійні реакції на лікарські препарати; туберкульоз легень.

Анотація

Установлення імунологічних особливостей алергійних і токсико-алергійних реакцій на лікарські препарати у хворих на туберкульоз легень з урахуванням специфічних реакцій клітин імунної системи до препаратів допоможе розробити нові методи їхньої діагностики з визначенням лабораторних маркерів.

Мета роботи — виявити лабораторні маркери алергійних і токсико-алергійних реакцій на лікарські препарати у хворих на туберкульоз легень для прогнозування їхнього розвитку шляхом комп’ютерної обробки результатів імунологічних та біохімічних досліджень.

Матеріали та методи. Проаналізовано результати клініко-лабораторного обстеження 68 хворих залежно від наявності/відсутності клінічних ознак алергійних реакцій на протитуберкульозні препарати на основі комплексного імунологічного обстеження з наступною комп’ютерною обробкою даних. Вік хворих — від 19 до 76 років, середній вік — (38,2 ± 1,8) року. Серед обстежених було 30 (45 %) жінок та 38 (55 %) чоловіків. Згідно з уніфікованим клінічним протоколом хворим призначали стандартну 4-компонентну схему лікування (ізоніазид, рифампіцин, піразинамід, етамбутол).

Результати та обговорення. Розраховано співвідношення імунологічних показників для використання їх як маркерів активності реакцій гіперчутливості організму до протитуберкульозних препаратів. Усі показники за точкою найбільшої інформативності умовно розподілили на «лімфоцитарно-алергійні» (коефіцієнт гіперчутливості (КГ), лімфоцитарно-алергійний коефіцієнт) і «токсико-алергійні» (коефіцієнт з використанням реакції седиментації еритроцитів до протитуберкульозних препаратів (ТАКРСЕ) та коефіцієнт з використанням КГ (ТАККГ), які розраховували з використанням показників функції печінки (аспартатамінотрансферази, аланінамінотрансферази, γ-глутамілтранспептидази) коефіцієнти.

Висновки. Підвищення ТАКРСЕ > 1,6 у. о. або ТАККГ > 0,4 у. о. можна використовувати як маркер токсико-алергійної реакції у хворих на туберкульоз.

Біографії авторів

Ю.О. Матвієнко, ДУ «Національний інститут фтизіатрії і пульмонології імені Ф.Г. Яновського НАМН України», Київ

Матвієнко Юлія Олександрівна
к. біол. н., ст. наук. співр. лабораторії клінічної імунології
03038, м. Київ, вул. Амосова, 10

О.М. Рекалова, ДУ «Національний інститут фтизіатрії і пульмонології імені Ф.Г. Яновського НАМН України», Київ

Рекалова Олена Михайлівна
д. мед. н.

О.Р. Панасюкова, ДУ «Національний інститут фтизіатрії і пульмонології імені Ф.Г. Яновського НАМН України», Київ

Панасюкова Оксана Романівна
к. мед. н., ст. наук. співр. лабораторії клінічної імунології

В.М. Жадан, ДУ «Національний інститут фтизіатрії і пульмонології імені Ф.Г. Яновського НАМН України», Київ

Жадан Вікторія Миколаївна
к. біол. н., ст. наук. співр. лабораторії клінічної імунології

C.Г. Ясирь, ДУ «Національний інститут фтизіатрії і пульмонології імені Ф.Г. Яновського НАМН України», Київ

Ясирь Світлана Григорівна
мол. наук. співр. лабораторії клінічної імунології

Посилання

Babazhan VD, Kuznetsova LV, Kravchun PG, Ryndina NG. [Laboratory diagnosis of drug allergy. Part 1. Methods of determining specific immunoglobulins to drugs, mediators and cytokines ]. Asthma and allergy (Ukraine). 2013;3: 21-27. http://nbuv.gov.ua/UJRN/astm_2013_3_4. Ukrainian.

Drannyk GN. [Clinical immunology and allergology: a manual for students, intern doctors, immunologists, allergists, doctors in the medical field of all specialties]. 4 ed. add.; Kyiv; 2010. 552 p. Ukrainian.

Zhadan VM, Rekalova OM, Matvienko YuO, Panasyukova OR. [The frequency of positive reactions of the potassium ion release test by blood leukocytes in patients with pulmonary tuberculosis with manifestations of hypersensitivity to antituberculosis drugs]. Tuberculosis. Lung diseases. HIV infection (Ukraine). 2020;2(41):83. http://doi.org/10.30978/TB2020-2-79. Russian.

Ivanova DA, Borisov SE. [The spectrum and risk factors of adverse side effects in the treatment of newly diagnosed patients with tuberculosis ]. Tuberculosis and lung diseases. (Ukraine). 2017;95(6):22-29. https://www.researchgate.net/publication/318438305_Profile_and_risk_factors_of_adverse_reactions_in_new_tuberculosis_cases_receiving_treatment. Russian.

Kaganovych DY, Anisichkina ZF. [Erythrograms as a method of detecting small concentrations of chemical substances on the body of teenagers]. Hygiene and occupational diseases. 1972:131-134. Russian.

Kaidashev IP. [Hypersensitivity to drugs: guide for doctors]. Kyiv: Medbook; 2016. 288 p. Russian.

Kovalchuk LV. Immunology: workshop: textbook. M.: GEOTAR-Media; 2010. 176 p. Russian.

Kuzhko MM, Melnyk VM, Humenyuk MI, Tlustova TV, Sprinsyan TA. [Adverse reactions to antituberculosis drugs and ways to eliminate them]. Infusion & Chemotherapy (Ukraine). 2020;4:13-16. http://doi.org/10.32902/2663-0338-2020-4-13-16. Ukrainian.

Lebedyuk MM, Prokofieva NB, Levitska KV, Ashanina IV. [Skin adverse reactions and their correction in patients taking antituberculosis drugs (literature review)]. Dermatovenerology. Cosmetology. Sexopathology. (Ukraine). 2015;3-4:82-88. http://repo.dma.dp.ua/id/eprint/3105. Ukrainian.

[Processing of the results of multilevel experiments] [Internet]. Available from: https://stud.com.ua/79045/psihologiya/obrobka_rezultativ_bagatorivnevih_eksperimentiv. Ukrainian.

Okusok OM, Grischuk LO, Kravets NO, Vakulenko DV. [Functional disorders of the liver in patients with newly diagnosed pulmonary tuberculosis]. Infection diseases. 2017;4(90):23-29. Ukrainian.

Panasyukova OR, Matvienko YuО, Rekalova ОM, Grabchenko NI, Yasir SG, Tlustova TV, Taranenko AV, et al. [The use of laboratory methods for the determination of hypersensitivity to antituberculosis drugs in patients with pulmonary tuberculosis]. Tuberkulosis, Lung Diseases, HIV Infektsion (Ukraine). 2019;4(32):9-14. http://doi.org/10.30978/TB2019-4-9. Ukrainian.

Pinegin BV. [The use of flow cytometry to assess the functional activity of the human immune system: a manual for laboratory doctors]. Moscow: GNSIMMRF; 2001;53:13. Russian.

Prosvetov YuV. [Side effects of antituberculosis drugs of an allergic nature in patients with pulmonary tuberculosis (hormonal-metabolic and immune aspects of pathogenesis, prevention and treatment): author’s review [master’s thesis]]. Kyiv: SI «National Institute of Phthisiatry and Pulmonology named after FG Yanovsky NAMS of Ukraine»; 2009. 31 p. Ukrainian.

[Unified clinical protocol of primary, secondary (specialized) and tertiary (highly specialized) medical care «Tuberculosis»: order of the Ministry of Health of Ukraine dated September 4, 2014 No. 620 / Ministry of Health of Ukraine.vid 04.09.2014 r. No. 620; MOZ Ukrainy. Kyiv. 2014; 128 s. Ukrainian.

Feshchenko YuI, Lytvynenko NA, Protsyk LM, Pogrebna MV, Senko YuO, Varytska GO, Gamazina KO, Matveeva OV. [Management of adverse reactions during the treatment of patients with tuberculosis and co-infection (tuberculosis/HIV infection/AIDS)]. Tuberkulosis, Lung Diseases, HIV Infektsion (Ukraine). 2017;4:13-24. Ukrainian.

Feshchenko YuI, Cherenko CO, Krasilnikova NP, Maltsev VI, Viktorov OP, Matveeva OV, Logvina IO, et al. [Registration of adverse reactions of antituberculosis drugs in the treatment of tuberculosis patients]. Ukrainian pulmonology journal (Ukraine). 2008;4:8-13. http://www.ifp.kiev.ua/doc/journals/upj/08/pdf08-4/8.pdf. Ukrainian.

Yanchenko VV, Novikov DK. [Application of the potassium ion release test for diagnosis and prevention of allergic complications of drug therapy]. Immunopathology, Allergology, Infectology. 1999;1:67-70. Russian.

Jordakieva G, Jensen-Jarolim E. The impact of allergen exposure and specific immunotherapy on circulating blood cells in allergic rhinitis.. World Allergy Organ J. 2018;15;11(1);1-13. http://doi.org/10.1186/s40413-018-0197-0.

Marraccini P, et al. Basophil Activation Test Application in Drug Hypersensitivity Diagnosis : An Empirical Approach. Arch Allergy Immunol. 2018;177(2):160-166. http://doi.org/10.1159/000490116.

Zaikov S, Bogomolov A, Grishilo A. Hypersensitivity to antitu­berculosis drugs in patients with pulmonary tuberculosis. Allergy. 2019;74:749-749.

Zaikov S, Bogomolov A, Gryshylo A. Hypersensitive reactions to antituberculosis drugs. Allergy. 2018;73:211-212.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-09-20

Номер

Розділ

Оригінальні дослідження