Віддалені результати перебігу негоспітальної вірусної пневмонії COVID-19 за даними комп’ютерної томографії

Автор(и)

  • О.К. Яковенко Волинська обласна клінічна лікарня, Луцьк, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-9865-4314
  • М.І. Линник Національний інститут фтизіатрії і пульмонології імені Ф.Г. Яновського НАМН України, Київ, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-0011-7482
  • В.І. Ігнатьєва Національний інститут фтизіатрії і пульмонології імені Ф.Г. Яновського НАМН України, Київ, Ukraine http://orcid.org/0000-0003-0604-4349
  • Г.Л. Гуменюк Національний університет охорони здоров’я України імені П.Л. Шупика, Київ, Ukraine http://orcid.org/0000-0001-8160-7856
  • О.Р. Тарасенко ДУ «Національний інститут фтизіатрії і пульмонології імені Ф.Г. Яновського НАМН України», Київ, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-6382-0554
  • В.А. Святненко Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Київ, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-0518-1045

DOI:

https://doi.org/10.30978/TB-2022-2-18

Ключові слова:

COVID-19; комп’ютерна томографія; синдром «легені; що зникає»; денситометрія; легеневий післязапальний фіброз

Анотація

Мета роботи — вивчити в динаміці зміни структури легень у хворих з ускладненим перебігом негоспітальної вірусної пневмонії COVID-19 шляхом програмної обробки даних комп’ютерної томографії органів грудної клітки (КТ ОГК) та визначити особливості змін для прогнозування її протікання.

Матеріали та методи. Проаналізовано динаміку даних КТ ОГК 70 пацієнтів на негоспітальну пневмонію вірусної етіології (COVID-19).
Діагноз COVID-19 встановлювався відповідно до чинних протоколів лікування коронавірусної хвороби. КТ ОГК проводили на сканері Aquilion TSX-101A Tochiba (Японія) із записом результатів на цифрові носії з подальшою їхньою програмною обробкою.

Результати та обговорення. Із 70 пацієнтів на негоспітальну пневмонію вірусної етіології (COVID-19) у 21 пацієнта (15 чоловіків та 6 жінок) встановлено діагноз «синдром зникаючих легень», що становило 30 % від усіх обстежених. Випадків формування масивних фіброзних післязапальних змін не виявлено.
Проведено програмне опрацювання даних КТ ОГК пацієнтів у динаміці протягом 6—12 міс. У середньому контрольні КТ ОГК проводили кожних 2—3 міс. При цьому визначали особливості динаміки денситометричних показників, за якими можна прогнозувати перебіг негоспітальної пневмонії вірусної етіології (COVID-19).

Висновки. Враховуючи великий відсоток діагностики «легені, що зникає», зумовленого автоімунним процесом у пацієнтів з ускладненим перебігом негоспітальної вірусної пневмонії COVID-19, необхідна розробка методів лікування. З метою діагностики ускладнень, їхньої профілактики та прогнозування перебігу тяжких форм пневмонії COVID-19 необхідно провести КТ ОГК у динаміці з проведенням денситометричних досліджень легеневої паренхіми.

Біографії авторів

О.К. Яковенко, Волинська обласна клінічна лікарня, Луцьк

Яковенко Олег Констянтинович
 к. мед. н., зав. відділення пульмонології

М.І. Линник, Національний інститут фтизіатрії і пульмонології імені Ф.Г. Яновського НАМН України, Київ

Линник Микола Іванович
д. мед. н., завю відділу епідеміологічних та організаційних проблем фтизіопульмонології

В.І. Ігнатьєва, Національний інститут фтизіатрії і пульмонології імені Ф.Г. Яновського НАМН України, Київ

Ігнатьєва Вікторія Ігорівна
к. мед. н., cт. наук. співр. відділення діагностики, терапії і клінічної фармакології захворювань легень
03038, м. Київ, вул. Амосова, 10

Г.Л. Гуменюк, Національний університет охорони здоров’я України імені П.Л. Шупика, Київ

Гуменюк Галина Львівна
д. мед. н., проф. кафедри фтизіатрії і пульмонології

 

О.Р. Тарасенко, ДУ «Національний інститут фтизіатрії і пульмонології імені Ф.Г. Яновського НАМН України», Київ

Тарасенко Олена Ростиславівна
к. мед. н., ст. наук. співр. відділу епідеміологічних та організаційних проблем фтизіопульмонології 

В.А. Святненко, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Київ

Святненко Вадим Анатолійович
ст. викладач  кафедри теоретичної електротехніки

Посилання

Havrysiuk VK. KT-semyotyka porazhenyi lehkykh pry koronavyrusnoi bolezny (COVID-19). Ukr pulmon zhurn. 2020;2:13-18. (Rus.)

Humeniuk MI, Ihnatieva V. I, Lynnyk MI, ta in. Metody vizualizatsii v diahnostytsi nehospitalnoi pnevmonii virusnoi etiolohii (COVID-19). Infusion & Chemotherapy. 2020;2:11-20. doi:10.32902/2663-0338-2020-2-11-20. (Ukr.)

Zaikov SV. Terapiia patsiientiv iz COVID-19: klinichni doslidzhennia ta rekomendatsii v riznykh krainakh. Infusion & Chemotherapy. 2020;4:5-12. doi:10.32902/2663-0338-2020-4-5-12. (Ukr.)

Lynnyk MI, Ihnatieva VI, Humeniuk HL, ta in. Diahnostyka uskladnenoho perebihu nehospitalnoi pnevmonii virusnoi etiolohii (COVID-19) z vykorystanniam kompiuternoi tomohrafii orhaniv hrudnoi klitky. Infusion & Chemotherapy. 2021;2:11-18. doi:10.32902/2663-0338-2021-2-11-18. (Ukr.)

Lynnyk MI, Ihnatieva V. I, Humeniuk HL, ta in. Otsinka efektyvnosti likuvannia khvorykh na nehospitalnu pnevmoniiu virusnoi etiolohii (COVID-19) iz zastosuvanniam syndromno-patohenetychnoi maloobiemnoi infuziinoi terapii za danymy kompiu­ternoi tomohrafii. Infusion & Chemotherapy. 2021;2:31-38. doi:10.32902/2663-0338-2021-2-31-38. (Ukr.)

Lynnyk NY, Lyskyna YV, Humeniuk NY. i dr. Dyahnostyka porazhenyi parenkhymatoznykh orhanov pry COVID-19 s prymenenyem tsyfrovoi prohrammnoi obrabotky yzobrazhenyi kom­­piuternoi tomohrafyy. Infusion & Chemotherapy. 2021;4:16-24. doi:10.32902/2663-0338-2021-4-16-24. (Rus.)

Ai T, Yang Z, Hou H, et al. Correlation of chest CT and RT-PCR testing for Coronavirus Disease 2019(COVID-19) in China: A report of 1014 cases. Radiology. 2020;296(2):E32-E40.

Antonio GE, Wong KT, Hui D.S.C. et al. Thin-section CT in patients with severe acute respiratory syndrome following hospital discharge: preliminary experience. Radiology. 2003;228:810-815. doi:10.1148/radiol.2283030726.

Balbi M, Conti C, Imeri G, et al. Post-discharge chest CT fndings and pulmonary function tests in severe COVID-19 patients. Eur J Radiol. 2021;38:109676. doi:10.1016/j.ejrad. 2021.109676.

Chan KS, Zheng JP, Mok YW, et al. SARS: prognosis, outcome and sequelae. Respirology. 2003;8(Suppl):S36-40. doi:10.1046/j.1440-1843.2003.00522.x

Das KM, Lee EY, Singh R, et al. Follow-up chest radiographic fndings in patients with MERS-CoV after recovery. Indian J Radiol Imaging. 2017;27:342-349. doi:10.4103/ ijri.IJRI_469_16.

Froidure A, Mahsouli A, Liistro G, et al. Integrative respiratory follow-up of severe COVID-19 reveals common functional and lung imaging sequelae. Respir Med. 2021;181:106383. doi:10.1016/j.rmed.2021.106383.

González J, Benítez ID, Carmona P. et al. Pulmonary function and radiologic features in survivors of criti.cal COVID19: a 3-month prospective cohort. Chest. 2021;160(1):187-198. doi:10. 1016/j.chest.2021.02.062.

Hope MD, Raptis CA, Shah A, Hammer MM, Henry TS. A role for CT in COVID-19? What data really tell us so far. Lancet. 2020;395(10231):1189-1190.

Huang Y, Cheng W, Zhao N, Qu H, Tian J. CT screening for early diagnosis of SARS-CoV-2 infection. Lancet Infect Dis. 2020;20(9):1010-1011.

Kim J, Choe P, Oh Y, et al. The first case of 2019 novel coronavirus pneumonia imported into Korea from Wuhan, China: implication for infection prevention and control measures. J Korean Med Sci. 2020;35(5):e61.

Lerum TV, Aalоkken TM, Brønstad E, et al. Dyspnoea, lung function and CT fndings three months after hospital admission for COVID-19. Eur. Respir. J. 2021;57(4):2003448. doi: 10.1183/13993003. 03448-2020.

Martini K, Larici AR, Revel MP, et al. COVID-19 pneumonia imaging follow up: when and how? A proposition from ESTI and ESR European Society of Radiology. Eur Radiol. 2022;32(4):2639-2649. doi:10.1007/s00330-021-08317-7

Revel MP, Parkar AP, Prosch H, et al. COVID-19 patients and the radiology department — advice from the European Society of Radiology (ESR) and the European Society of Thoracic Imaging (ESTI). Eur Radiol. 2020;30(9):4903-4909.

Van den Borst B, Peters JB, Brink M, et al. Comprehensive health assessment three months after recovery from acute COVID-19. Clin Infect Dis. 2021;73(5):e1089-e1098. doi:10.1093/cid/ciaa1 750.

Zhao YM, Shang YM, Song WB, et al. Follow-up study of the pulmonary function and related physiological characteristics of COVID-19 survivors three months after recovery. EClinicalMedicine. 2020;25:100463. doi:10.1016/j.eclinm. 2020.100463.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-06-17

Номер

Розділ

Оригінальні дослідження