Визначення ризику розвитку ВЕБ-асоційованих лімфом у ВІЛ-інфікованих пацієнтів

Автор(и)

  • О.А. Кушнєрова Дніпровський державний медичний університет, Ukraine
  • Л.Р. Шостакович­–Корецька Дніпровський державний медичний університет, Ukraine
  • К.Ю. Литвин Дніпровський державний медичний університет, Ukraine
  • О.В. Шевельова Дніпровський державний медичний університет, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.30978/TB2022-2-12

Ключові слова:

ВІЛ-інфекція; Епштейна—Барр вірусна інфекція; ВЕБ-асоційовані лімфоми

Анотація

Мета роботи — підвищити ефективність прогнозування розвитку ВЕБ-асоційованих лімфом у пацієнтів з ВІЛ-інфекцією.

Матеріали та методи. З метою покращення прогнозування розвитку Епштейна—Барр-асоційова­них лімфом у ВІЛ-інфікованих пацієнтів був проведений порівняльний аналіз різних показників (клініко-епідеміологічних, лабораторних, серологічних тощо) у 57 хворих на ВІЛ, які мали клініко-лабораторні підтвердження наявності коінфікування вірусом Епштейна—Барр.
Із 57 пацієнтів вияви первинної лімфоми центральної нервової системи було зареєстровано у 7 хворих (12,3 %), ще у 1 пацієнта діагностовано В-клітинну крупноклітинну лімфому фронтальної пазухи, центробластний варіант (1,8, %), у 1 пацієнта — лімфому Беркітта з ураженням шийних лімфатичних вузлів (1,8 %). Для з’ясування основних тенденцій розвитку лімфом у пацієнтів з коінфекцією ВІЛ та ВЕБ нами проведений докладний аналіз в двох групах: основну групу склали 9 пацієнтів з лімфомами, інші 48 хворих без виявлених новоутворень склали групу порівняння.

Результати та обговорення. Для підвищення ефективності прогнозу були побудовані багатофакторні логістичні регресії, що враховують не тільки незалежний, але і сумісний вплив розглянутих факторів ризику. Для цього обчислювали суму балів для кожного спостереження, використовуючи відповідну вагову кваліфікацію прогностичних коефіцієнтів, створену за допомогою аналізу Вальда.
На основі багатофакторної прогностичної моделі, був створений алгоритм визначення ризику розвит­ку ВЕБ- асоційованих лімфом у пацієнтів з коінфікуванням ВЕБ та ВІЛ.

Висновки. Створений алгоритм визначення ризику розвитку ВЕБ-асоційованих лімфом у пацієнтів з ВІЛ дає змогу виявити хворих з різним ризиком розвитку лімфом за умов коінфікування ВЕБ та ВІЛ, що в подальшому створює можливість для прогнозування несприятливого перебігу ВІЛ-інфекції.
Запропонований алгоритм має високий показник прогностичної ефективності, що дає можливість визначати ризик на індивідуальному рівні та закладає основи оптимізації діагностики Епштейна—Бар вірусної інфекції у ВІЛ-інфікованих пацієнтів.

Біографії авторів

О.А. Кушнєрова, Дніпровський державний медичний університет

Кушнєрова Олена Анатоліївна
к. мед. н.,
49044, м. Дніпро, вул. Володимира Вернадського, 9

Л.Р. Шостакович­–Корецька, Дніпровський державний медичний університет

Шостакович–Корецецька Людмила Романівна
д. мед. наук, проф.

К.Ю. Литвин, Дніпровський державний медичний університет

Литвин Катерина Юріївна
д. мед. наук, доцент

О.В. Шевельова, Дніпровський державний медичний університет

Шевельова Олена Володимирівна
к. мед. н.

Посилання

Tsentr hromadskoho zdorovia MOZ Ukrainy. VIL infektsiia v Ukraini. Inform. biul. K. 2021;52:16. (Ukr.)

Shostakovych-Koretskaia LR, Lytvyn EIu, Kushnerova EA, Belokon AA, Lesnychaia AO, Marhytych YN. Techenye assotsyyrovannykh s vyrusom Epshteina—Barr nekhodzhkynskykh lymfom u patsyentov s VYCh pry raznukh varyantakh terapevtycheskoi taktyky: klynycheskye sluchay. Klin infektol i parazitol. 2018;4:508-517. (Rus.)

Choi CK, Ho DN, Hui KF, et al. Identification of novel small organic compounds with diverse structures for the induction of Epstein-Barr Virus (EBV) lytic cycle in EBV-positive epithelial malignancies. PLoSOne. 2015;12(10):e0145994. doi:10.1371/journal.pone.0145994.

Cuellar LE, Anampa-Guzmán A, Holguín AM, et al. Prognostic factors in HIV-positive patients with non-Hodgkin lymphoma: a Peruvian experience. Infect Agent Cancer. 2018;13:27. doi:10.1186/s13027-018-0200-y.

Olszewski AJ, Jakobsen LH, Collins GP, et al. Burkitt Lymphoma International Prognostic Index. J Clin Oncol. 2021;39(10):1129-1138. doi:10.1200/JCO.20.03288.

Shostakovych-Koretskaya LR, Lytvyn KY, Gubar IO, et al. Main characteristics and prognosis of development of HIV epidemic in Dnipropetrovsk region. Medicni perspektivi. 2020;25(1):166-174. doi:10.11603/1681-2727.2014.4.3420.

Teras LR, Rollison DE, Pawlita M, et al. Epstein-Barr virus and risk of non-Hodgkin lymphoma in the cancer prevention study-II and a meta-analysis of serologic studies. Int J Cancer. 2015;1:108-116. doi:10.1002/ijc.28971.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-06-17

Номер

Розділ

Оригінальні дослідження