Презентація та впровадження результатів власного наукового дослідження — практичний підхід

Автор(и)

  • Л.Д. Тодоріко Буковинський державний медичний університет, Чернівці, Україна https://orcid.org/0000-0001-9042-0073
  • О.В. Підвербецька Буковинський державний медичний університет, Чернівці, Україна
  • О.Я. Підвербецький Буковинський державний медичний університет, Чернівці, Україна
  • Н.І. Зорій Буковинський державний медичний університет, Чернівці, Україна https://orcid.org/0000-0002-1330-5896
  • Я.І. Тодеріка Буковинський державний медичний університет, Чернівці, Україна

DOI:

https://doi.org/10.30978/TB2021-4-21

Ключові слова:

аспірантура; презентація результатів дослідження; впровадження результатів дослідження

Анотація

Під час навчання в аспірантурі майбутні доктори філософії (PhD) повинні оволодіти широким колом навичок навчально-­методичної та дослідницької діяльності, що відповідають світовим і європейським академічним стандартам. Зокрема, здобувачі наукового ступеня «доктор філософії» повин­ні оволодіти теоретичними знаннями, достатніми для продукування нових ідей, розв’язання комплексних проблем у галузі професійної та/або дослідницько-­інноваційної діяльності, набути універсальних навичок дослідника, серед яких — навички усної та письмової презентації результатів власного наукового дослідження, застосування сучасних інформаційних технологій у науковій діяльності, організації та проведення навчальних занять, управління науковими проєктами та/або внесення пропозицій щодо фінансування наукових досліджень, реєстрації прав інтелектуальної власності.

Мета роботи — узагальнити інформацію про актуальність дисципліни «Презентація та впровад­ження результатів власного наукового дослідження» та виділити практичні підходи до її викладання.

Матеріали та методи. Аналіз та узагальнення інформації чинних документів, що регулюють освітній процес здобувачів наукового ступеня «доктор філософії» за медичними спеціальностями, та літературних джерел на тему презентації та впровадження результатів дисертаційних досліджень.

Результати та обговорення. Навчальна дисципліна «Презентація та впровадження результатів власного наукового дослідження» є важливою складовою підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії в галузі знань 22 «Охорона здоров’я». У рамках вивчення зазначеної дисципліни здобувачі освіти засвоюють поняття інноваційного процесу та інноваційної діяльності науковця, знайомляться з основами охороноспроможності результатів власного наукового дослідження та сучасними аспектами технологій патентно-інформаційного пошуку, отримують навички презентації результатів власного наукового дослідження із застосуванням різних форм новітніх інформаційних технологій та впровадження в практику охорони здоров’я і навчальний процес результатів власного наукового дослідження.

Висновки. Засвоєння теоретичного матеріалу та відпрацювання практичної частини програми дисципліни «Презентація та впровадження результатів власного наукового дослідження» забезпечують набуття аспірантами відповідних інтегральних, загальних та спеціальних компетентностей та формування інтегративних кінцевих програмних результатів навчання, необхідних для подальшої професійної діяльності майбутнього доктора філософії.

Біографії авторів

Л.Д. Тодоріко, Буковинський державний медичний університет, Чернівці

Тодоріко Лілія Дмитрівна
д. мед. н., проф., зав. кафедри фтизіатрії та пульмонології
58002, м. Чернівці, пл. Театральна, 2

О.В. Підвербецька, Буковинський державний медичний університет, Чернівці

Підвербецька Олена Валеріївна
к. мед. н., асист. кафедри фтизіатрії та пульмонології

О.Я. Підвербецький, Буковинський державний медичний університет, Чернівці

Підвербецький Олег Ярославович
асист. кафедри фтизіатрії та пульмонології

Н.І. Зорій, Буковинський державний медичний університет, Чернівці

Зорій Ніна Іванівна
к. філософських н., доц. кафедри психології та філософії, проректор  з виховної роботи

Я.І. Тодеріка, Буковинський державний медичний університет, Чернівці

Тодеріка Яна Іванівна
лікар-інтерн

Посилання

Buletsa SB. Pravo intellektualnoy sobstvennosti: uchebnik / [SB Buletsa i dr.]; pod obshch. red.: Buletsa SB, Chepis AI. Uzhgorod. God-V; 2019:482. (Ukr.).

Vazhynskyi SE, Shcherbak TI. Metodyka ta orhanizatsiia naukovykh doslidzhen: Navch. posib. Sumy: SumDPU imeni AS Makarenka;2016:260. (Ukr.).

Kashayev IO, Pugachev RO. Vnedreniye rezul’tatov nauchnykh issledovaniy v uchebnyy protsess. Nauka i tekhnika Vozdush­nykh Sil Vooruzhennykh Sil Ukrainy. 2014;15:177-179. (Rus.).

Konverskiy AYe. Osnovy metodologii i organizatsii nauchnykh issledovaniy: Ucheb. posobiye. dlya studentov, kursantov, aspirantov i adyuntiv. K.: Tsentr uchebnoy literatury;2010:352. (Rus.).

Maiboroda V, Yaroshenko O, Skyba Ya. Teoretychni zasady naukovo-doslidnytskoi diialnosti subiektiv osvitnoho protsesu universytetiv: praktychnyi posibnyk; za red. O Yaroshenko. K. Instytut vyshchoi osvity NAPN Ukrainy;2015:174. (Ukr.).

Melnik AG. Desyat sovetov budushchim soiskatelyam uchenykh stepeney [Elektronnyy resurs]. Perspektiva: informatsionno-analiticheskiy byulleten dlya molodykh uchenykh Ukrainy. 2013;3:8. (Rus.).

Natsionalna ramka kvalifikatsiy. [Elektronnyy resurs]. http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1341-2011-p. (Ukr.).

Pro opublikuvannia rezultativ dysertatsii na zdobuttia naukovykh stupeniv doktora i kandydata nauk: nakaz Ministerstva osvity i nauky Ukrainy vid 23 veresnia 2019 r. N 1220. Ofitsiinyi visnyk Ukrainy. 2019:81:2780. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1086-19. (Ukr.)

Pro okhoronu prav na vynakhody i korysni modeli: Zakon Ukrainy vid 15 hrudnia 1993 r. N 3687-XII (zi zminamy i dopovnenniamy). Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. 1994;7:32. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3687-12. (Ukr.).

Svintsitskyi AS, Vysotska OI. Aktualni pytannia shchodo vprovadzhennia medychnykh innovatsiinykh tekhnolohii u zakladakh okhorony zdorovia. Praktykuiuchyi likar. 2015;1:7-13. (Ukr.).

Suslikov LM, Studeniak IP. Prezentatsiia naukovykh rezultativ: navch. posib.; DVNZ «Uzhhorod. nats. un-t». Uzhhorod: Hoverla; 2019:298. (Ukr.).

Suslikov LM, Studeniak IP. Upravlinnia naukovymy proektamy: navch. posib.; DVNZ «Uzhhorod. nats. un-t». Uzhhorod: Hoverla; 2019:431. (Ukr.).

Best Practices for PhD Training - ORPHEUS/AMSE - 2016. http://orpheus-med.org/images/stories/documents/Best%20practices_ukr.pdf.

Goodman P, Robert RC, Johnson JE. Rigor in PhD dissertation research. Nurs Forum. 2020;55(4):611-620. doi: 10.1111/nuf.12477.

Standards for PhD Education in Biomedicine and health Sciences in Europe. ORPHEUS/AMSE/WFME. Zagreb.Medicinska naklada; 2012:18.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-12-15

Номер

Розділ

Проблеми медичної освіти