Ефективність застосування імуноглобуліну G у хворих на лікарсько-­стійкий туберкульоз у поєднанні з ВІЛ з рівнем СD4+­-лімфоцитів від 200 до 50 кл/мкл за даними біохімічних досліджень

Автор(и)

  • Н.А. Мацегора Одеський національний медичний університет МОЗ України, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-1317-6190
  • А.В. Капрош Одеський національний медичний університет МОЗ України, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.30978/TB2021-3-43

Ключові слова:

туберкульоз; ВІЛ; туберкульоз із лікарською стійкістю

Анотація

Мета роботи — вивчити ефективність проведення імуноглобулінотерапії у хворих на ко-інфекцію туберкульоз з лікарською стійкістю (ЛС-ТБ)/ВІЛ при рівні СD4+-лімфоцитів від 200 до 50 кл/мкл на підставі дослідження динаміки біохімічних показників.

Матеріали та методи. У дослідженні брали участь 52 пацієнти віком від 20 до 55 років, середній вік склав (37,2 ± 7,8) року. Усі хворі були ВІЛ-позитивними з лабораторно підтвердженим ЛС-ТБ зі стійкістю мікобактерії до препаратів першого та другого ряду. Хворих на ЛС-ТБ/ВІЛ було розпо­ділено на: групу 1 (контрольна) — 26 хворих на ЛС-ТБ/ВІЛ, що отримували стандартне лікування антимікобактеріальними препаратами (АМБП) другого ряду та антиретровірусну терапію (АРВТ); групу 2 (основна) — 26 хворих на ЛС-ТБ/ВІЛ, що отримували також стандартне лікування АМБП другого ряду та АРВТ, доповнені комплексною терапією внутрішньовенним імуно­глобуліном G (IgG).

Результати та обговорення. На тлі проведеного лікування динаміка змін біохімічних показників була такою: у пацієнтів контрольної групи, уже після перших 2 тиж приймання АМБП, відбувалося збільшення інтоксикаційного навантаження на органи гепатобіліарної та сечовидільної систем, що призводило, з одного боку, до дисфункції печінки з гіпербілірубінемією, підвищення активності транс­аміназ, реакції тимолового помутніння, а з іншого — до розвитку ниркової недостатності з гіперкреати­нінемією, гіперурикемією, азотемією й олігурією. Унаслідок цього своєчасне призначення АРВТ (через 2 тиж після АМБП) у 19 (73,1 %) хворих було неможливим та здійснювалося набагато пізніше бажаних термінів (через 2—3 міс).
Лікування хворих на коморбідну патологію ЛС-ТБ/ВІЛ, яке на тлі комплексної терапії містило внутрішньовенний IgG, супроводжувалося позитивною клінічною та лабораторною динамікою, що створювало умови для залучення АРВТ вже після 2-го тижня комплексної терапії згідно з розробленим методом лікування.

Висновки. Використання імунологічно спрямованого лікування внутрішньовенним IgG дало мож­ливість успішно призначати АРВТ хворим основної групи вже через 2 тиж від початку приймання АМБТ, що є вельми доцільним для запобігання побічним реакціям, підвищення ефективності лікування та зменшення показників летальності у хворих на коморбідну патологію ЛС-ТБ/ВІЛ у стані глибокої імуносупресії.

Біографії авторів

Н.А. Мацегора, Одеський національний медичний університет МОЗ України

Мацегора Ніна Анатоліївна
д. мед. н., проф., зав. кафедри фтизіопульмонології

А.В. Капрош, Одеський національний медичний університет МОЗ України

Капрош Антоніна Вікторівна
асист. кафедри фтизіопульмонології
65003, Одеса, Французький бульв., 40

Посилання

Zozulyak VI, Zozulyak NV, Pylypenko II. Osoblyvosti porushennya biokhimichnykh pokaznykiv funktsiyi pechinky u khvorykh na destruktyvnyy tuberkuloz lehen ta yikhnya korektsiya [Peculiarities of Violation of Biochemical Indicators of Liver Function in Patients with Destructive Pulmonary Tuberculosis and Their Correction]. Tuberkuloz, lehenevi khvoroby, VIL-infektsiya. 2015;2(21):85-89. http://tubvil.vitapol.com.ua/svizhij_nomer.php?nid=21 [Ukrainian].

Maltsev DV. Immunohlobulinoterаpiya sepsysa [Immunoglobulinoterаpіya sepsis]. Khirurhiya Ukrayiny. Surgery of Ukraine. 2016;2:120-127. http://www.vitapol.com.ua/user_files/pdfs/hirurg/hir58i23isu2i16 [Ukrainian].

Matviyenko Yu O, Panasyukova O R. Hiperchutlyvist do protytuberkuloznykh preparativ u khvorykh na tuberkuloz lehen [Hypersensitivity to antituberculosis drugs in patients with pulmonary tuberculosis]. Astma ta alerhiya. 2018;2:12-19. doi.org/10.31655/2307-3373-2018-2-12-19 [Ukrainian].

Nakaz MOZ Ukrayiny vid 25.02.2020 N 530 «Pro zatverdzhennya standartiv okhorony zdorovya pry tuberkulozi» [Order of the Ministry of Health of Ukraine dated 25.02.2020 N 530 «On approval of health care standards for tuberculosis»], [Ukrainian].

Okusok OM, Hryshchuk LA. Vplyv toksychnoho urazhennya pechinky na efektyvnist likuvannya khimiorezystentnoho tuberkulozu lehen [The effect of toxic liver damage on the effectiveness of the treatment of chemoresistant pulmonary tuberculosis]. Infektsiyni khvoroby. 2016;4:77-81. doi:10.11603/1681-2727.2016.4.7220 [Ukrainian].

Salina TYu, Morozova TI. Klinicheskiye proyavleniya i effektivnost’ lecheniya bol’nykh koinfektsiyey tuberkulez/vich-infektsiya i gepatitom [Clinical manifestations and treatment effectiveness of patients with tuberculosis / HIV infection and hepatitis co-infection]. Tuberkulez i bolezni legkikh. 2017;95(9):25-29. doi:10.21292/2075-1230-2017-95-9-25-29 [Russian].

Feshchenko YuI, Lytvynenko NA, Pohrebna MV ta in. Likuvannya khvorykh na multyrezystentnyy tuberkuloz ta tuberkuloz iz rozshyrenoyu rezystentnistyu mikobakteriy tuberkulozu do protytuberkuloznykh preparativ: osnovni prychyny nyzkykh rezultativ [Treatment of patients with multidrug-resistant tuberculosis and tuberculosis with advanced mycobacterium tuberculosis resistance to anti-tuberculosis drugs: main causes of low results]. Tuberkuloz, lehenevi khvoroby, VIL-infektsiya. 2016;2(25):22-29. http://www.vitapol.com.ua/user_files/pdfs/tubvil/tub25iTubi2i2016-3. [Ukrainian].

Feshchenko YuI, Lytvynenko NA, Protsyk LM, Pohrebna MV ta in. Vedennya pobichnykh reaktsiy pid chas likuvannya khvorykh na tuberkuloz ta ko-infektsiyu (tuberkuloz/VIL-infektsiya/SNID) [Management of adverse reactions in the treatment of patients with tuberculosis and co-infection (tuberculosis / HIV / AIDS)]. Tuberkuloz, lehenevi khvoroby, VIL-infektsiya. 2017;4(31):21-28. http://www.vitapol.com.ua/user_files/pdfs/tubvil/tub31itub-4-17-05. [Ukrainian].

Shalmin OS, Yasinskyy RM, Rastvorov OA ta spivavt. Chynnyky ryzyku prohresuvannya ta kryteriyi otsinky perebihu VIL/SNID-asotsiyovanoho tuberkulozu lehen [Progression risk factors and criteria for assessing the course of HIV/AIDS-associated pulmonary tuberculosis]. Tuberkuloz, lehenevi khvoroby, VIL-infektsiya. 2014;4:58-63. http://tubvil.vitapol.com.ua/svizhij_nomer.php?nid=19 [Ukrainian].

Gomez HG, Gonzalez SM, Londoño JM, Hoyos NA, Niño CD, Leon AL, Velilla PA, Rugeles MT, Jaimes FA. Immunological characterization of compensatory anti-inflammatory response syndrome in patients with severe sepsis: a longitudinal study. Crit Care Med. 2014;42(4):771-80. doi:10.1097/ccm.0000000000000100.

James CM, Brust N, Sarita Shah, Koleka Mlisana. Improved Survival and Cure Rates With Concurrent Treatment for Multidrug-Resistant Tuberculosis–Human Immunodeficiency Virus Coinfection in South Africa. Clin Infect Dis. 2018:66(15):1246-1253. doi:10.1093/cid/cix1125.

Lee SS, Lee CM, Kim TH, et al. Frequency and risk factors of drug-induced liver injury during treatment of multidrug-resistant tuberculosis. Int J Tuberc Lung Dis. 2016;20(6):800-805. doi:10.5588/ijtld.15.0668.

WHO. Global tuberculosis Control report. WHO report [Text]. WHO. Geneva, Switzerland; 2018:273. https://www.who.int/ru/news-room/fact-sheets/detail/tuberculosis.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-10-01

Номер

Розділ

Оригінальні дослідження