Перспектива вищої медичної освіти в Україні в епоху реформ

Автор(и)

  • Л.Д. Тодоріко Буковинський державний медичний університет, Чернівці, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-9042-0073
  • О.В. Підвербецька Буковинський державний медичний університет, Чернівці, Ukraine
  • О.Я. Підвербецький Буковинський державний медичний університет, Чернівці, Ukraine
  • І.О. Сем’янів Буковинський державний медичний університет, Чернівці, Ukraine
  • І.В. Єременчук Буковинський державний медичний університет, Чернівці, Ukraine
  • В.І. Сливка Буковинський державний медичний університет, Чернівці, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.30978/TB2021-1-100

Ключові слова:

медицина; медична освіта; реформа

Анотація

Упровадження новітніх медичних реформ вимагає синхронізації системи підготовки та навчання здобувачів медичної освіти з реформаторськими процесами у системі охорони здоров’я.

Мета роботи — виконати аналіз перспективних напрямів розвитку та вдосконалення вищої медичної освіти в Україні та можливих шляхів її реалізації у рамках реформ практичної охорони здоров’я та медичної освіти.

Матеріали та методи. Проаналізовано принципи стратегії «Розвиток медичної освіти в Україні» та дані доступних вітчизняних та зарубіжних публікацій, що містять інформацію про ймовірні шляхи вдосконалення вищої медичної освіти.

Результати та обговорення. Згідно зі Стратегією розвитку медичної освіти в Україні пацієнти є головною цінністю медичної системи, тому повинні отримувати послуги високої якості, що досягається лише за умови досконалого відпрацювання практичних навичок майбутніми медиками. Одним з механізмів досягнення професійної техніки виконання практичних навичок може стати застосування симуляційних технологій навчання, як це було впроваджено у Буковинському державному медичному університеті, нарівні зі збільшенням кількості практичних годин для клінічних дисциплін.
Для досягнення фаховості, високого професіоналізму та етичності майбутніх медиків викладачі повин­ні навчити студентів-медиків оволодівати навичками якісного пошуку найбільш актуальної інформації та шляхів для підвищення власної професійної майстерності, формувати базу етичних принципів лікаря.
В умовах стрімкого розвитку інноваційних технологій та доказової медицини викладачам необхідно постійно моніторувати, опрацьовувати та доносити до здобувачів освіти лише новітню інформацію, а кожен майбутній лікар, зі свого боку, повинен якомога ширше цікавитись не лише вітчизняними, а й світовими новаторствами в медицині.
У зв’язку із сучасними вимогами до медичного ринку праці обґрунтованим є відбір на навчання у вищих медичних навчальних закладах лише високовмотивованих до навчання студентів, котрі відповідатимуть новітнім вимогам до атестації здобувачів освіти та сформують потужний ринок конкурентоздатних медичних знань та навичок.

Висновки. Процес реформування медичної галузі в Україні вимагає зміни багатьох підходів до організації навчального процесу та якості медичної освіти. Це складний процес, реалізація якого можлива лише за спільної участі як державних механізмів фінансування, організації та контролю навчального процесу, так і безпосередньої участі та кропіткої праці навчальних закладів, які готують фахівців медичної галузі.

Біографії авторів

Л.Д. Тодоріко, Буковинський державний медичний університет, Чернівці

Тодоріко Лілія Дмитрівна
д. мед. н., проф., зав. кафедри фтизіатрії та пульмонології
58002, м. Чернівці, пл. Театральна, 2

О.В. Підвербецька, Буковинський державний медичний університет, Чернівці

-

О.Я. Підвербецький, Буковинський державний медичний університет, Чернівці

-

І.О. Сем’янів, Буковинський державний медичний університет, Чернівці

Сем’янів Ігор Олександрович
к. мед. н., доц. кафедри фтизіатрії та пульмонології

І.В. Єременчук, Буковинський державний медичний університет, Чернівці

-

В.І. Сливка, Буковинський державний медичний університет, Чернівці

Сливка Віктор Іванович
к мед н., доц. кафедри фтизіатрії та пульмонології

Посилання

Dudіkova LV. Osoblivostі formuvannja profesіjno-etichnoї kompetentnostі majbutnіh lіkarіv u vishhih medichnih nav­chalnih zakladah. Zbіrnik naukovih prac Nacіo­nalnoї akademії Derzhavnoї prikordonnoї sluzhbi Ukraїni. Ser.: Pe­­dagogіchnі ta psihologіchnі nauki. 2014;4:144-154 (Ukr).

Metodichnі rekomendacii z pitan peretvorennja zakladіv ohoroni zdorovja bjudzhetnih ustanov u komunalnі nekomercіjnі pіdpriemstva. K. MOZ Ukrayni, 14.02.2018:84 (Ukr).

Postanova «Pro zatverdzhennja Porjadku zdіjsnennja yedinogo derzhavnogo kvalіfіkacіjnogo іspitu dlja zdobuvachіv stupenja vishhoyi osvіti magіstr za specіalnostjami galuzі znan “22 Ohorona zdorovja”» vіd 28 bereznja 2018 r. № 334, Kyiv (Ukr).

Postanova Kabіnetu mіnіstrіv Ukrayni «Pro zatverdzhennja Polozhennja pro sistemu bezperervnogo profesіjnogo rozvit­ku fahіvcіv u sferі ohoroni zdorovja» vіd 28 bereznja 2018 r. № 302, Kyiv (Ukr).

Programa medichnih garantіj: vprovadzhennja v Ukraynі. K. Aksemedіn, 2020:12.

Analіtichna dovіdka pro stan medosvіti v Ukraynі, problemi ta naprjami rozvitku, jakі nadalі realіzovuvatime MOZ Ukrayni «Strategіja rozvitku medichnoyi osvіti v Ukraynі». K. MOZ Ukrayni, 13.11.2018 r:40 (Ukr).

Boet S, Bould MD, LayatBurn C, Reeves S. Twelve tips for a successful interprofessional team-based high-fidelity simulation education session. Med Teach. 2014;36(10):853-857. doi:10.3109/0142159X.2014.923558.

Desai NR, Parikh MS, Lee HJ. Interventional Pulmono­logy: The Role of Simulation Training and Competency-Ba­­sed Evaluation. Semin Respir Crit Care Med. 2018;39(6):747-754. doi:10.1055/s-0038-1677469.

Fluit CRMG, Scherpbier AJJA, Metz JCM. Educational Training of Medical Teachers: Recent Developments in the Netherlands. Dordrecht. Springer; 1997:213-215. doi:10.1007/978-94-011-4886-3.

Grant DJ, Marriage SC. Training using medical simulation. Arch Dis Child. 2012;97(3):255-259.

Mahmood T, Scaffidi MA, Khan R, Grover SC. Virtual reality simulation in endoscopy training: Current evidence and future directions. World J Gastroenterol. 2018;24(48):5439-5445. doi:10.3748/wjg.v24.i48.5439.

Meyer W. Independent learning: a literature reviewand a new project. British Educational Research Association Annual Conference, University of Warwick, 1-4 September 2010:36.

Molokhia M, Majeed A. Current and future perspectives on the management of polypharmacy. BMC Fam Pract. 2017;18(1):70. doi:10.1186/s12875-017-0642-0.

Motola I, Devine LA, Chung HS. Simulation in healthcare education: a best evidence practical guide. AMEE Guide No 82. Med Teach. 2013;35(10):1511-1530. doi:10.3109/0142159X.2013.818632.

Pottle J. Virtual reality and thetrans formation of medical education. Future Healthc J. 2019;6(3):181-185. doi:10.7861/fhj.2019-0036.

Romeo R, Blasiole B, Chalifoux T.A. Clinical Procedures Course for Medical Students. MedEdPORTAL. 2016.— Vol. 31:10512-10524. doi: 10.15766/mep_2374-8265.10524.

Ziv Stephen D Small Paul Root Wolpe А. Patient safety and simulation-based medical education. Med. Teach. 2000;22(5):489-495. doi: 10.1080/01421590050110777.

Ten Eyck R.P. Simulation in emergency medicine training //Pediatr. Emerg. Care. 2011;27(4):333-341. doi: 10.1097/PEC.0b013e3182131fe0.

http://nbuviap.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=2855: suchasnij-stan-ta-perspektivi-rozvitku-medichnoji-osviti-v-ukrajini&catid=8&Itemid=350.

URL: https://moz.gov.ua/article/presentation/strategija-rozvitku-medichnoi-osviti.

Payal Bansal, Avinash Supe. Training of medical teachers in India: Need for change. Indian J Med Sci. 2007;61(8):478-484. doi:10.4103/0019-5359.32930.

URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/95-2019-%D1%80 #n8.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-03-23

Номер

Розділ

Проблеми медичної освіти