Патоморфоз хіміорезистентного туберкульозу

Автор(и)

  • N.A. Lytvynenko ДУ «Національний інститут фтизіатрії і пульмонології імені Ф.Г. Яновського НАМН України», Київ, Ukraine
  • Yu.I. Feshchenko ДУ «Національний інститут фтизіатрії і пульмонології імені Ф.Г. Яновського НАМН України», Київ, Ukraine
  • M.V. Pohrebna ДУ «Національний інститут фтизіатрії і пульмонології імені Ф.Г. Яновського НАМН України», Київ, Ukraine
  • Yu.O. Senko ДУ «Національний інститут фтизіатрії і пульмонології імені Ф.Г. Яновського НАМН України», Київ, Ukraine
  • L.M. Protsik ДУ «Національний інститут фтизіатрії і пульмонології імені Ф.Г. Яновського НАМН України», Київ, Ukraine
  • N.V. Grankina КЗ «Дніпропетровське обласне клінічне лікувально-профілактичне об’єднання ДОР», Дніпро, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.30978/TB2020-3-48

Ключові слова:

хіміорезистентний туберкульоз, профіль резистентності, патоморфоз

Анотація

Мета роботи — вивчити профіль резистентності мікобактерій туберкульозу (МБТ) та результати лікування у хворих на туберкульоз легень із різним профілем резистентності МБТ та анамнезом попереднього лікування.

Матеріали та методи. Було проведено ретроспективне когортне дослідження. Загальну кількість хворих, залучених у дослідження, склали 1162 пацієнти з мультирезистентним туберкульозом (МРТБ)легень, включаючи пре- та розширену резистентність МБТ, що розпочали лікування на базі ДУ «Національний інститут фтизіатрії і пульмонології імені Ф.Г. Яновського НАМН України» (НІФП НАМНУ), та 9560, яких лікували на базі КЗ «Дніпропетровське обласне клінічне лікувально-профілактичне об’єднання ДОР» протягом 2006—2017 рр.

Результати та обговорення. За останніх 13 років визначилась чітка тенденція до зростання рівня первинної резистентності до фторхінолонів (зокрема й розширеної резистентності) як за даними НІФП НАМНУ, так і Дніпропетровської області: від мінімальної частоти у 2006 р. (0 %) до майже 30,0 % у 2019 р., на тлі зменшення питомої ваги хворих на МРТБ без резистентності до фторхінолонів (від 60,0 до 40,0 %), ізоніазид-резистентного туберкульозу, рифампіцин-резистентного туберкульозу та ризиків МРТБ. Несприятлива тенденція спостерігається, починаючи з 2017 р., коли кількість хворих на МРТБ та туберкульоз із розширеною резистентністю майже зрівнялась. За результатами лікування в Дніпро­петровській області, вкрай низька ефективність лікування зберігалася з 2009 до 2013 р. включно за рахунок «втрачених для подальшого спостереження» — 20,5—26,9 % та «помер від інших причин» — 9,6—20,5 %, на тлі однакової з року в рік кількості «невдач лікування» та «померлих від туберкульозу», із наступним зменшенням відривів при розширенні соціального супроводу хворих на амбулаторному етапі лікування. Імунодефіцитні стани (ко-інфекція ТБ/ВІЛ) не є основним чинником зниження ефективності: питома вага «померлих від ВІЛ» протягом останніх 10 років залишалася незмінною.

Висновки. Усі вивчені тенденції є сучасним патоморфозом туберкульозу в Україні, що свідчить про нагальну необхідність прийняття нової, відмінної від попередньої, стратегії боротьби з туберкульозом, яка повинна включати: упровадження зовсім інших режимів антимікобактеріальної терапії скороченої тривалості та в обов’язковому порядку — ужиття заходів щодо підвищення прихильності хворих до лікування.

Біографії авторів

N.A. Lytvynenko, ДУ «Національний інститут фтизіатрії і пульмонології імені Ф.Г. Яновського НАМН України», Київ

Литвиненко Наталія Анатоліївна
д. мед. н., зав. відділу хіміорезистентного туберкульозу
03038, м. Київ, вул. М. Амосова, 10

Yu.I. Feshchenko, ДУ «Національний інститут фтизіатрії і пульмонології імені Ф.Г. Яновського НАМН України», Київ

Ю.І. Фещенко

M.V. Pohrebna, ДУ «Національний інститут фтизіатрії і пульмонології імені Ф.Г. Яновського НАМН України», Київ

М.В. Погребна

Yu.O. Senko, ДУ «Національний інститут фтизіатрії і пульмонології імені Ф.Г. Яновського НАМН України», Київ

Ю.О. Сенько

L.M. Protsik, ДУ «Національний інститут фтизіатрії і пульмонології імені Ф.Г. Яновського НАМН України», Київ

Л.М. Процик

N.V. Grankina, КЗ «Дніпропетровське обласне клінічне лікувально-профілактичне об’єднання ДОР», Дніпро

Н.В. Гранкіна

Посилання

Litvinenko NA, Cheren'ko SO, Pogrebna MV, ta іn. Profіl medikamentoznoї rezistentnostі MBT do protituberkul'oznih preparatіv u hvorih na mul'tirezistentnij tuberkul'oz іz rozshirenoju rezistentnіstju MBT zalezhno vіd vipadku zahvorjuvannja. Tuberkul'oz, legenevі hvorobi, VІL-іnfekcіja. 2012;4(11):85-91 (Ukr.).

Tuberkul'oz v Ukraїnі: analіtichno-statistichnij dovіdnik / V Kurpіta ta іn.— K, 2019:45 (Ukr.).

Adam MacNeil, et al. Global Epidemiology of Tuberculosis and Progress Toward Achieving Global Targets — 2017. Centers of disease control et prevention. 2019;68(11):263-266.

Chang K, Yew W. Management ofdifficultmultidrug-resistant­tuberculosisandextensivelydrug-resistanttuberculosis: Update 2012. Respirology. 2013;18:8-21. doi:10.1111/j.1440-1843. 2012.02257.x.

Guidelines for Clinical and Operational Management of Drug-Resistant Tuberculosis / WHO. Geneva: WHO. 2013:233.

Global tuberculosis control: WHO report 2015 / WHO: Geneva: WHO, 2015:164.

Global tuberculosis control: WHO report 2016 / WHO: Geneva: WHO, 2016:214.

Global tuberculosis control: WHO report 2019 / WHO: Geneva: WHO, 2019:297.

Litvinenko N, Cherenko S. Prevalenceandtrendofofloxacin-resistanceincluding XDR-TB among MDR-TB casesin Abst­racrs of 25th ERS Annual Congress. Amsterdam, 2015:2721.

Litvinenko N, Cherenko S. Prevalence of XDR, ofloxacin- and aminoglycosid-resistance among different MDR tuberculosis cases. 45th Union world conference of lung health: tez. of rep. Spain, Barcelona. 2014;18(11):189.

Litvinenko N, Cherenko S, Barbova A. et al. Prevalence of aminoglycoside resistance among different MDR tuberculosis cases in Ukraine. Abstracrsof 23th ERS Annual Congress, (7–11 September, 2013, Barselona). Spain, Barselona, 2013:2813.

Litvinenko N, Cherenko S, Barbova A. et al. Prevalence of fluoroquinolone-resistance among different MDR tuberculosis cases inUkraine. Abstracrs of 23th ERS Annual Congress, (7-11 September, 2013, Barselona). Spain, Barselona, 2013:2819.

World Health Organization. WHO Treatment guidelines for drug-resistant tuberculosis — 2016 update / WHO: Geneva, 2016:60.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-09-03

Номер

Розділ

Оригінальні дослідження