DOI: https://doi.org/10.30978/TB2020-1-49

Ексудативний плеврит туберкульозного генезу в структурі позалегеневого туберкульозу та загальної кількості ексудативних плевритів

O.A. Nezghoda, L.M. Rak, A.A. Nezghoda, J.I. Furghana, R.G. Protsiuk

Анотація


Мета роботи — виявити співвідношення між туберкульозними ексудативними плевритами (ТЕП) та плевральними випотами (ПВ) іншого генезу, установити кореляцію з іншими формами позалегеневого туберкульозу (ПЛТ).

Матеріали та методи. Проведено аналіз результатів обстеження 1382 пацієнтів з ПВ, які проходили лікування у Львівському центрі легеневого здоров’я у 2015—2018 рр. При цьому визначали частоту ТЕП, співвідношення з ПВ іншого генезу, проводили визначення частки ТЕП стосовно інших форм ПЛТ, визначали генез ексудативних плевритів (ЕП), відсоткове співвідношення між ними. Усім пацієнтам проводили загальноклінічний комплекс лабораторних, рентгенологічних та інструментальних обстежень. Виконували мікроскопію мазка мокротиння на кислотостійкі бактерії, посів на живильні середовища для виявлення мікобактерій туберкульозу, молекулярно-генетичне дослід­ження на тесті Xpert/MBT/RIFAssay. Застосовували метод ультразвукового дослідження для виявлення залишкової рідини в плевральній порожнині після плевральної пункції. Для диференційної діагностики ПВ проводили торакоскопію та відеоторакоскопію.

Результати та обговорення. У 2015 р. виявлено 50 випадків ТЕП, у 2016 р. — 59, у 2017 р. — 55, у 2018 р. — 34. Кількість випадків ЕП як ускладнень легеневого туберкульозу за вказані роки відповідно становила: у 2015 р. — 61, у 2016 р. — 65, у 2017 р. — 98, у 2018 р. — 120. Отже, зберігаються стабільно високі показники ускладненої форми легеневого туберкульозу (ТЕП), причому з тенденцією до зростання. Загальна кількість випадків усіх видів ПВ (нетуберкульозні ексудативні плеврити, онкоплеврити, транссудати тощо) за вказаний період склала: у 2015 р. — 284, у 2016 р. — 315, у 2017 р. — 386, у 2018 р. — 397 випадків. Встановлено стабільність показників ЕП різного генезу за період з 2015 до 2018 р. У відсотковому значенні частка ТЕП (первинних та ускладнених форм) стосовно всіх ЕП (первинних та ускладнених форм) відповідно склала: у 2015 р. — 39,1 %, у 2016 р. — 39,4 %, у 2017 р. — 39,6 %, у 2018 р. — 38,8 %. Виявлено високий домінуючий відсоток ТЕП порівняно з ЕП іншого генезу.
У Львівському центрі легеневого здоров’я за 2015 р. ПЛТ органів дихання (ПЛТОД) у структурі ПЛТ склав 54,3 %, а ТЕП в обсязі ПЛТОД — 98 %. У 2016 р. ПЛТОД у масі ПЛТ становив 57,7 %, а ТЕП у структурі ПЛТОД — 78,7 %. За 2017 р. констатовано ПЛТОД у структурі ПЛТ — 53,4 %. ТЕП склав 100 % стосовно ПЛТОД. У 2018 р. ТЕП порівняно з ПЛТОД становив 97,1 %. Отже, спостерігають стабільно високі значення кількості ТЕП в обсязі туберкульозу органів дихання.

Висновки. ТЕП є найпоширенішою формою за етіологічним чинником серед ЕП різного генезу. ТЕП є найпоширенішою нозологією серед різних форм патологій ПЛТ. На ТЕП припадає від 78,8 до 98 % випадків туберкульозу органів дихання. Враховуючи домінуючі показники ТЕП, вважаємо за доцільне враховувати та подавати їх у звітних та аналітичних формах.


Ключові слова


туберкульозний ексудативний плеврит; плевральні випоти; позалегеневий туберкульоз; співвідношення

Повний текст:

PDF

Посилання


Nakaz MOZ Ukrayiny N 620 vid 04.09.2014 r. «Pro zatverdzhen­nya ta vprovadzhennya medyko-tekhnolohichnykh dokumentiv zi standartyzatsiyi medychnoyi dopomohy pry tuberkulozi« Unifikovaniy klinichnyy protokol pervynnoyi, vtorynnoyi (spetsializovanoyi) ta tretinnoyi (visokospetsializovanoyi) medychnoyi dopomohy doroslomu. Tuberkuloz. htpp://mtd.dec.gov.ua> dodatki> 2014_UKRMD.TB.

Nezgoda OA. Torakoskopichna diahnostyka eksudatyvnoho plevritiv. Lvivskyy medychnyy chasopis. 2010;16(3):24-27.

Nezgoda OA. Diferentsiyuvannya pukhlinopodibnikh utvoriv lehen metodom transtorakalnoyi biopsiyi pid kontrolem komp'yuternoyi tomohrafiyi. Klinichna farmatsiya, farmakoterapiya ta medychna standartizatsiya. 2015;34:55-60.

Nizova NM, ta spivavt. Tuberkuloz v Ukrayini. Analitychno-statystychnyy dovidnyk / DU «Ukrayinskyy tsentr kontrolyu za sotsialʹo nebezpechna khvoroba Ministerstva okhorony zdorov'ya Ukrayiny». K. Blank-Pres; 2015:139.

Nizova NM, ta spivavt. Tuberkuloz v Ukrayini. Analitychno-statystychnyy dovidnyk / DU «Tsentr hromadskoho zdorovya MOZ Ukrayiny. K. TOV«Ahent·stvo «Ukrayina»; 2017:42-43.

Anevlavis S, Varga C, Nam TH, et al. Is the reany role for thoracoscopy in the diagnosis of benign pleural effusions. Clin Respir J. 2019;13(2):73—81. doi: 10.1111/crj.12983.

Jacobaeus HC. Überdie Möglichkeit die Zystoskopie bei Untersuchung seröser Höhlungen anzuwenden. Münch Med Woch. 1910;57:2090-2092.

Jacobaeus HC. Endopleural operations by means of a thora­co­scope. Beitr Klin Tuberk. 1915;35:1-9.

Kan Zhai, Yong Lu, Huan-Zhong Shi. Tuberculous pleural effusion. J Thorac Dis. 2016;8(7):486-494. doi: 10.21037/jtd.2016.05.87.

Moon Jun Na. Diagnostic Toolsof Pleural Effusion. Tuber­culosis Respiratory Disseases (Seoul). 2014;76(5):199-210. doi: 10.4046/trd.2014.76.5.199.

Maturu VN, Dhooria S, Bal A, Singh N, et al. Role of medical thoracoscopy and closed-blind pleural biopsy in undiagnosed exudative pleural effusions: a single-center experience of 348 patients. J Bronchology Interv Pulmonol. 2015;22(2):121-129. doi: 10.1097/LBR.0000000000000145.

Muhammad Sajawal Ali, Richard W. Light, Fabien Maldonado.Pleuroscopy or video-assisted thoracoscopic surgery for exudativ epleural effusion: a comparative overview. J Thorac Dis. 2019;11(7):3207-3216. doi: 10.21037/jtd.2019.03.86.

Prina E, Torres А, Carvalho CRR. Lung ultrasound in the evaluation of pleural effusion. J Bras Pneumol. 2014;40(1):1-5. doi: 10.1590/S1806-37132014000100001.

Sayyed Gholam Reza Mortazavi-Moghaddam, Gholam Reza Sharifzadeh, Mohammad Reza Rezvani. Status of Exudative Pleural Effusionin Adults of South Khorasan Province, NortheastIran: Pleural Tuberculosis Tendingtoward Elderly. Iran J Med Sci. 2016;41(4):322-327.

Samira Shojaee, Hans J. Lee. Thoracoscopy: medical versus surgical in the management of pleural diseases. J Thorac Dis. 2015;7(4):339-351.

Zhao T, Xu Y, Song Q, et al. Medical thoracoscopy for tuberculous pleurisy: A retrospective analysis of 575 cases. Ann Thorac Med. 2019;14(2):134-140. doi: 10.4103/atm.ATM_359_18.
© Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція, 2020
© ПП «ІНПОЛ ЛТМ», 2020