DOI: https://doi.org/10.30978/TB2019-2-10

Вплив супутньої патології цукрового діабету на результати лікування туберкульозу легень

E. Lesnic, L. Todoriko, A. Malic, O. Tafuni

Анотація


Мета роботи — оцінити вплив цукрового діабету (ЦД) на ефективність лікування у хворих на туберкульоз (ТБ) легень.

Матеріали та методи. Проведено ретроспективне, вибіркове, описове дослідження, в яке було залучено 119 дорослих з активним ТБ легень, підтвердженим мікробіологічним аналізом GeneXpert MTB/Rif, які були зареєстровані в 2014—2016 рр. у муніципальній лікарні пневмофтизіології м. Кишинева (Республіка Молдова). Пацієнтів розподілили на дві групи: дослідну — 34 пацієнти з ТБ легень і ЦД 2 типу та контрольну — 85 пацієнтів з ТБ легень, у яких ніколи не діагностували порушення метаболізму глюкози або ЦД. У 15 (44 %) пацієнтів ЦД діагностовано одночасно з ТБ, у решти — до верифікації діагнозу ТБ. Дизайн дослідження передбачав збір анамнезу, клінічне обстеження, рентгенологічні та мікробіологічні дослідження згідно із Національним клінічним протоколом. Статистичну обробку результатів проводили за допомогою програмного пакета Statistica 13 з використанням χ2-­критерію і тесту Манна—Уїтні, а також порівняльних, синтезованих та дискретних методів.

Результати та обговорення. У Республіці Молдова відзначено епідемію ТБ і діабету: 12,3 % населення страждає на ЦД або має знижену толерантність до глюкози, майже у 5 % випадків ТБ легень діагностують ЦД. Починаючи з 2018 р., пацієнтів з ЦД, які належать до групи ризику, щорічно перевіряють на ТБ, кількість виявлених таким чином пацієнтів становить 65 %. Дослідження продемонстрували, що пацієнти з ЦД, який супроводжується ускладненнями в осіб віком понад 45 років, мають підвищений ризик захворювання на ТБ. Низьку ефективність лікування (смертність — 17 %, перерване лікування — 15 % та невдача лікування — 9 % випадків) можна пояснити ускладненнями перебігу коморбідної патології.

Висновки. Чинниками ризику виникнення ТБ у хворих на ЦД є захворювання та пов’язані з ним ускладнення, а також вік понад 45 років. Найчастіше пацієнтів із ТБ та супутнім діабетом виявляють за допомогою активного скринінгу. Відзначено низьку ефективність лікування і несприятливий прогноз перебігу туберкульозу при коморбідності з цукровим діабетом.


Ключові слова


туберкульоз; чинники ризику; цукровий діабет

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Alisjahbana B, Sahiratmadja E, Nelwan E J, et al. The effect of type 2 diabetes mellitus on the presentation and treatment response of pulmonary tuberculosis. Clin Infect Dis. 2007;45(4):428-35.

Alisjahbana B, van Crevel R, Sahiratmadja E, den Heijer M, Maya A. Diabetes mellitus is strongly associated with tuberculosis in Indonesia. Int J Tuberc Lung Dis. 2006;10(6):696-700.

Baghaei P, Marjani M, Javanmard P, et al. Diabetes mellitus and tuberculosis facts and controversies. J Diabetes MetabDisord. 2013;12(1):58. doi: 10.1186/2251-6581-12-58.

Baker MA, Harries AD, Jeon CY, et al. The impact of diabetes on tuberculosis treatment outcomes: a systematic review. BMC Medcine. 2011;9:81. doi: 10.1186/1741-7015-9-81.

National Center forHealth Management. Preliminary indices on the health of the population and activity of the medical sanitary institutions for 2016—2017].— Chisinau.

Chang J-T, Dou H-Y, Yen C-L, et al. Effect of type 2 diabetes mellitus on the clinical severity and treatment outcome in patients with pulmonary tuberculosis: a potential role in the emergence of multidrugresistance. J Formos Med Assoc. 2011;110(6):372-81. doi: 10.1016/s0929-6646(11)60055-7.

Todoriko LD, Semianiv IO, Slyvka VI, Vakariuk MM, Suliatytska JV. Diabetes mellitus and tuberculosis: the problem of the syntopey of comorbid pathology. Int J Endocrinol. 2018;14(4):392-4. doi: 22141/2224-0721.14.4.2018.140195.

United Nations. Sustainable Development Goals. Available on https://www.un.org/sustainabledevelopment/wp-content/uploads/2019/01/SDG_Guidelines_January_2019.pdf.
© Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція, 2020
© ПП «ІНПОЛ ЛТМ», 2020