DOI: https://doi.org/10.30978/TB2019-1-46

Клінічний приклад застосування імуноглобуліну G при хіміорезистентному туберкульозі у поєднанні з ВІЛ-інфекцією в стані тяжкої імуносупресії

N.А. Matsegora, A.V. Kaprosh

Анотація


Хіміорезистентний туберкульоз (ХРТБ) у поєднанні з ВІЛ-інфекцією є однією з найскладніших ­проблем фтизіатрії. Особливу зацікавленість викликає контингент хворих на ХРТБ/ВІЛ з рівнем CD4 у плазмі крові до 50 кл/мкл, що свідчить про прогресування ВІЛ та розвиток тяжкої імунодепресії. У таких пацієнтів частіше спостерігаються тяжкі генералізовані форми з поліорганними ураженнями, позалегеневими локалізаціями туберкульозу (ТБ).
Ми представляємо клінічний випадок хворої В., 27 років. Клінічний діагноз: В-20 ВІЛ-інфекція IV клінічної стадії. А19.0 МРТБ (24.07.2015) обох легень (дисемінований) дестр + (фаза інфільтрації); туберкульоз внутрішньогрудних та внутрішньочеревних лімфатичних вузлів, туберкульоз кишечника; мбт + мг + риф + м + к + рез. 1 + (HRES) рез. 2 + (Et) гіст. 0 кат. 4 (новий випадок) ког. 2 (2015).
Ускладнення: дихальна недостатність 1-го ступеня. Вторинна анемія, тяжкий перебіг. Кахексія. Глибока імуносупресія. Поліорганна недостатність.
Супутні захворювання: ексфоліативний дерматит; тромбоцитопенічна пурпура; орофарингеальний кандидоз; первинний гіпотиреоз середньої тяжкості, декомпенсація; токсичний гепатит; хронічна нир-кова недостатність 2-го ступеня; енцефалопатія; нейроретиніт вірусного генезу (CMV, Toxo, Rub); гені-тальний герпес; аменорея.
Пацієнтка отримувала разом зі стандартним лікуванням препарат внутрішньовенного імуноглобулі-ну G (у якості патогенетичного впливу) з розрахунку 4 мл/кг внутрішньовенно крапельно у два етапи. Вводили повільно (30 кр./хв) після 17-ї години.

Висновки. Внаслідок застосування внутрішньовенного імуноглобуліну (IgG) у комбінації зі стан-дартними схемами протитуберкульозних препаратів другого ряду та антиретровірусної терапії досягнуто поліпшення клініко-лабораторних даних та зменшення виявів синдрому відновлення імунної системи.


Ключові слова


хіміорезистентний туберкульоз; ВІЛ-інфекція

Повний текст:

PDF

Посилання


Nakaz MOZ Ukrayiny vid 04.09.2014 N 620 «Pro zatverdzhennya ta vprovadzhennya medyko-tekhnolohichnykh dokumentiv zi standartyzatsiyi medychnoyi dopomohy pry tuberkulozi «Tuberkuloz. Adaptovana klinichna nastanova, zasnovana na dokazakh [Tekst]:363. http://www.dec.gov.ua/mtd/_tyberk.html (Ukr.).

Holubovska OA, Nikolayeva OD, Klymanska LA, ta in. Klinichni formy tuberkulozu u khvorykh na VIL-infektsiyu. Tuberkuloz, lehenevi khvoroby, VIL-infektsiya. 2014;4 (19):5-12 (Ukr.).

Melnyk VM, Novozhylova OI, Matusevych VH, ta in. Patomorfoz tuberkulozu lehen za klinichnym perebihom, renthenolohichnymy ta bakteriolohichnymy zminamy v umovakh epidemiyi. Ukr pulmonol zhurn. 2007;2:49-52 (Ukr.).

Feshchenko YuI, Melnyk VM, Turchynov LV. Pohlyad na problemu borotby z tuberkulozom v Ukrayini. Ukr pulmonol zhurn. 2016;3:5-10 (Ukr.).

Kamynskaya HO, Abdulaev RYu, Martynova EV, i dr. Syndrom systemnoho vospalytelnoho otveta pry tuberkuleze lehkykh. Tuberkulez y bolezny lehkykh. 2009;11:40-48 (Rus.).

Petrenko VI, Dolynska MH, Raznatovska OM. Pozalehenevyy i miliarnyy tuberkuloz u khvorykh na ko-infektsiyu tuberkuloz/VIL, chastyna 1. Tuberkuloz, lehenevi khvoroby, VIL-infektsiya. 2018;1:90-95 (Ukr.).

Petrenko VI, Protsyuk RT. Problema tuberkulozu v Ukrayini. Tuberkuloz, lehenevi khvoroby, VIL-infektsiya. 2015;2 (21):16-29 (Ukr.).

French MA. HIV/AIDS: immune reconstitution inflammatory syndrome: areappraisal. Clin Infect Dis. 2009;48:101-107.

French MA, Lenzo N, John M, et al. Immune restoration disease after the treatment of immunodeficient HIV-infected patients with HAART. HIV Med. 2000;1:107-115.

Huruy K, Mulu K., Mengistu G, et al. Immune Reconstitution syndrome in an antiretroviral treatment of tuberculosis patient. Jpn J Infect Dis. 2008;61:205-209.
© Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція, 2019
© ПП «ІНПОЛ ЛТМ», 2019