Склад імунокомпетентних епітельних клітин ясен у хворих з хронічним обструктивним ураженням легень

Автор(и)

  • N.Yu. Emelyanova ДУ «Національний інститут терапії імені Л.Т. Малої НАМН України», Харків, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.30978/TB2019-1-24

Ключові слова:

хронічне обструктивне захворювання легень, ішемічна хвороба серця, пародонт, слизова оболонка порожнини рота, епітеліальні клітини, лейкоцити

Анотація

Вплив соматичної патології на захворювання порожнини рота, зокрема тканин пародонта, представляє великий інтерес для лікарів­стоматологів, що пов’язано зі складністю діагностики, частими рецидивами і відсутністю стандартів лікування. Одними з таких захворювань, що мають високий ступінь коморбідності з ураженнями пародонтального комплексу, є хронічне обструктивне захворювання легень (ХОЗЛ) і часто поєднана з нею ішемічна хвороба серця (ІХС). Ці соматичні захворювання не тільки є одними з провідних причин інвалідності у пацієнтів, але і характеризуються розвитком системної гіпоксії, яка в свою чергу гальмує регенеративні та репаративні процеси в тканинах пародонта.

Мета роботи — вивчення імунокомпетентних клітин ясен у пацієнтів з кардіопульмональною патологією.

Матеріали та методи. Обстежено 239 хворих із підтвердженим діагнозом ХОЗЛ та ІХС. Основна група складалася зі 130 хворих на ХОЗЛ з ІХС, група порівняння № 1 — з 38 хворих на ХОЗЛ та група порівняння № 2 — з 71 пацієнта з діагнозом ІХС. Окрім клінічного стоматологічного огляду, проводили зішкрібок з поверхні епітелію ясен для визначення клітинного складу (нейтрофіли, моноцити, лімфоцити). Визначали відносну кількість імунокомпетентних клітин із маркерами CD4+, CD8+, CD4+/CD8+, CD16+, CD54+, CD95+ за допомогою непрямого імуноцитохімічного пероксидазного методу.

Результати та обговорення. ХОЗЛ, ІХС та пародонтит є взаємообтяжуючими захворюваннями. Вивчення лейкоцитів ясен за рівня експресії кластерів диференціювання (маркери CD) на їх поверхні дало змогу встановити збільшений відсоток клітин CD4+ (Т-­­хелпери-­­індуктори) — 44,00 [39,00; 48,00] і CD8+­-клітин (цитотоксичні Т-­лімфоцити) — 27,00 [23,00; 31,25] у всіх дослідних групах та збільшену питому вагу природних кілерів (CD16+). Характерною особливістю хворих на ХОЗЛ і ХОЗЛ у поєднанні з ІХС є підвищений рівень лейкоцитарної інфільтрації епітелію ясен і підвищена експресія імунних клітин.

Висновки. Зміни в тканинах пародонта зсувають  співвідношення популяцій Т­клітин з переважанням Т-­кілерів.  Детальне вивчення компонентів патогенезу у цієї категорії пацієнтів дасть змогу нам розробити необхідні методи корекції і стабілізувати прогресування патологічних змін у пародонті.

Біографія автора

N.Yu. Emelyanova, ДУ «Національний інститут терапії імені Л.Т. Малої НАМН України», Харків

Ємельянова Наталія Юріївна

к. мед. н., ст. наук. співр. відділу комплексного зниження ризику, лікар-стоматолог

61039, м. Харків, просп. Л. Малої, 2А

Посилання

Devi KR, Madhavi D, Kumari K. Nuclear anomalies in exfoliated buccal cells of occupationally lead exposed population. Int J Pharma Bio Sci. 2011;2(4):710-716.

Isham Huizar, Anagha Malur, Janki Patel, et al. The role of PPARγ in carbon nanotube-elicited granulomatous lung inflammation. Respir Res. 2013;14(1):7. doi: 0.1186/1465-9921-14-7.

Global strategy for the diagnosis, management, and prevention of chronic obstructive pulmonary disease (GOLD): Updated 2016. Retrieved from: www.goldcopd.com.

Shen TC, Chang PY, Lin CL. Risk of periodontal diseases in patients with chronic obstructive pulmonary disease: a nation­wide population-based cohort study. Medicine. 2015;94(46):2047. doi:10.1097/MD.0000000000002047.

Tonetti MS, Van Dyke TE. Periodontitis and atherosclerotic cardiovascular disease: consensus report of the Joint EFP/ AAP Workshop on Periodontitis and Systemic Diseases. J Perio­dontol. 2013;84(4):24-29. doi:10.1902/jop.2013.1340019.

Van der Beil Peter. The relationship between periodontal diseases and the cardiovascular system. Problems of Dentistry. 2014;6:4-8. doi:10.18481/2077-7566-2014-0-6-4-9.

Zeng XT, Tu ML, Liu DY. Periodontal disease and risk of chronic obstructive pulmonary disease: a meta-analysis of observational studies. PLoS One. 2012;7(10):46508. doi:10.1371/journal.pone.0046508.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Оригінальні дослідження