DOI: https://doi.org/10.30978/TB2019-1-7

Аналіз результатів хірургічного лікування туберкульозу легень у дітей

Yu.I. Feshchenko, M.S. Opanasenko, O.V. Tereshkovych, S.M. Shalahai, O.I. Belogortseva, T.V. Kirilova, B.M. Konik, L.I. Levanda

Анотація


Туберкульоз (ТБ) у дітей є складною медико-біологічною та соціальною проблемою як міжнародного, так і національного значення для багатьох країн світу і залишається однією з головних причин смертності в світі. Хірургічне лікування дає змогу підвищити результати лікування дітей, хворих на ТБ.

Мета роботи — ознайомлення широкого кола лікарів з власним досвідом хірургічного лікування дітей та підлітків, хворих на ТБ легень.

Матеріали та методи. Проаналізовано результати хірургічного лікування 79 дітей, хворих на ТБ легень, за період 2008—2018 рр.
Результати та обговорення. Серед прооперованих пацієнтів переважали підлітки чоловічої статі. Коефіцієнт чоловіча/жіноча стать — 45 (57,0 %)/34 (43,0 %). Середній вік хворих склав 13,1 року (від 4 до 17 років). Загальна ефективність оперативного лікування за період спостереження до 10 років склала 97,5 %. Припинення бактеріовиділення, поліпшення клінічного стану, закриття порожнин розпаду і позитивна рентгенологічна динаміка — у 77 хворих (97,5 %). Післяопераційні ускладнення розвинулися у 11 (13,9 %) хворих, їх ліквідовано консервативно. Рецидиви ТБ в післяопераційний період спостерігалися у 2 (2,5 %) пацієнтів.

Висновки. Хірургічне лікування є можливим засобом підвищення ефективності лікування дітей, хворих на ТБ. Особливістю перебігу ТБ у дітей є частіше, ніж у дорослих, ураження специфічним процесом трахео-бронхіального дерева. Загальна ефективність оперативного лікування ТБ легень у дітей за період спостереження до 10 років склала 97,5 %. При хірургічному лікуванні ТБ легень у дітей перевагу слід надавати анатомічним резекціям, оптимальним варіантом операції є лобектомія. Відеоасисто­вані малоінвазивні резекції легень мають переваги над традиційними хірургічними втручаннями, дають змогу знизити травматизм операції і зменшити термін післяопераційного стаціонарного лікування. При виконанні резекцій у дітей, хворих на мультирезистентний ТБ та ТБ із розширеною резистентністю, для запобігання перерозтягнення легені слід застосовувати методи корекції об’єму гемітораксу. Наявність обмеженої деструкції у протилежній легені не є перешкодою до резекції легені.


Ключові слова


туберкульоз; хірургічне лікування; діти; мультирезистентний туберкульоз; відеоасистовані резекції

Повний текст:

PDF

Посилання


Nakaz Ministerstva okhorony zdorovia Ukrainy. Unifikovanyi kli­ni­chnyi protokol pervynnoi, vtorynnoi (spetsializovanoi) tatretynnoi (vysokospetsializovanoi) medychnoi dopomohy doroslym «Tuberkuloz» 04.09.2014 r. N 620.

Razumovsky AYu. Thorascopic lung resection in children. Vestnyk RHMU. 2009;6:23-27.

Feshchenko UI, Bilohortseva OI Tuberkuloz u ditei ta pidlitkiv v Ukraini, dynamika osnovnykh pokaznykiv za 10 rokiv. Ukr pulmonol zhurn. 2016;2:27-29.

Bai L, Hong Z, Gong C. et. al. Surgical treatment efficacy in 172 cases of tuberculosis-destroyed lungs. Eur J Cardiothorac Surg. 2012;41(2):335-340. doi: 10.1016/j.ejcts.2011.05.028.

D’Ambrosio L, Centis R, Tiberi S, et al. Delamanid and bedaquiline to treat multidrug-resistant andextensivelydrug-resistant tuberculosis in children: a systematicreview. J Thorac Dis. 2017;9(7):2093-2101. doi:10.3390-ijms18020341.

Dheda K, Gumbo T, Maartens G, еt al. Theepidemiology, pathogenesis, transmission, diagnosis, and management of multidrug-resistant, extensively drug-resistant, and incurable tuberculosis. Lancet Respir Med. 2017;17:2213-2600. doi: 10.1016/S2213-2600(17)30079-6.

Dewan RK, Pezzella AT. Surgical aspects of pulmonary tuberculosis: an update. Asian Cardiovasc Thorac Ann. 2016;8:835-846. doi: 10.1177/0218492316661958.

Galli L, Lancella L, Garazzino S, et al. Recommendations for treating children with drug-resistanttuberculosis. Italian Pediatric TB Study Group. Pharmacol Res. 2016;105:176-182.

Harausz EP, Garcia-Prats AJ, Seddon JA, et al. New and Repurposed Drugs for Pediatric Multidrug-Resistant Tuberculosis. Practice-based Recommendations. J Respir Crit Care Med. 2017;195(10):1300-1310. doi: 10.1164/rccm.201606-1227CI.

Harris RC, Khan MS, Martin LJ, et al. The effect of surgery on the outcome of treatment for multidrug-resistant tubercu­losis: a systematic review and meta-analysis. BMC Infect Dis. 2016;16:262. doi: 10.1186/s12879-016-1585-0.

Joint TB, Raviglione M. URL HIV andviralhepatitis (JTH) newsletter в 2018 г. https://www.who.int/mediacentre/news/releases/2012/tb_20120321/ru/ (дата звернення: 10.02.2019).

Kumari M, Shah I. Need for Revision of Guidelines for Management of DR-TB in Children. Indian Pediatr. 2017;54(2):164-165.

Klotz LV, Lindner M, Hatz RA Pulmonary Tuberculosis-Is Surgery still Necessary? Zentralbl Chir. 2015;1:36-42. doi: 10.1055/s-0035-1546249

Marfina GY, Vladimirov KB, Avetisian AO, et al. Bilateral cavitary multidrug- or extensively drug-resistant tuberculosis: role of surgery. J Cardiothorac Surg. 2018;53(3):618-624. doi: 10.1093/ejcts/ezx350.

Ots ON, Agkatsev TV, Perel’man MI. Surgical treatment for pulmonary tuberculosis with Mycobacterium resistance to drugs. Probl Tuberk Bolezn Legk. 2009;2:42-49.

Wang L, Xia F, Li. F, еt al. Pulmonary resection in thetreatment of multidrug-resistant tuberculosis: A caseseries. Eur J Cardio­thorac Surg. 2018;53(3):618-624 doi: 10.1097/MD.0000000000009109.
© Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція, 2019
© ПП «ІНПОЛ ЛТМ», 2019