DOI: https://doi.org/10.30978/TB2018-4-73

Демієлінізуюче захворювання, яке може приховувати ВІЛ-інфекцію. Клінічний випадок

P.A. Dyachenko

Анотація


У значної частини пацієнтів з ВІЛ/СНІДом пошкоджується нервова система. Спостерігаються також випадки, коли опортуністичні інфекції нервової системи, особливо герпесвірусного походження, можуть приховувати основне захворювання, що ускладнює діагностику.
Ми повідомляємо про випадок захворювання 41-річної жінки, яка поступила до Центру інфекційних уражень нервової системи (Київ, Україна) в серпні 2018 р. після розвитку гострої лихоманки, що супроводжувалася лівостороннім геміпарезом, порушенням координації, з підозрою на демієлінізуюче захворювання. Туберкульоз і ВІЛ не виявлено. Фізикальне обстеження показало тремтіння в руках під час проби Барре. Координаторні тести виконувала з інтенцією, хиткість у позі Ромберга. При МРТ виявлено невелике вогнище. Антитіла до HSV1/2, CMV, Tox. gondii були виявлені в лікворі і крові. При дослідженні крові були виявлені ДНК EBV і РНК HCV. Експрес-тест на ВІЛ виявився негативним. Повторний аналіз крові, проведений через 10 днів, показав низький рівень CD4+ Т-клітин (36 клітин/1 мкл) і РНК ВІЛ (850 104 коп/мл). Також були виявлені антитіла до ВІЛ. В результаті пацієнтка була переведена в спеціалізоване відділення для подальшого лікування.

Висновки. З огляду на високий клінічний поліморфізм ВІЛ/СНІДу лікарі всіх спеціальностей повинні бути уважні до можливих неврологічних виявів цього захворювання для своєчасної діагностики та лікувуання пацієнтів.


Ключові слова


ВІЛ-інфекція; демієлінізуюче захворювання; герпесвіруси

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


HIV-infection in Ukraine. Public Health Center. Inf. bull. N 49. К.; 2018 (Ukr).

Dyachenko P, Smiianova O, Kurhanskaya V, Oleshko A, Dyachenko A. Epstein-Barr virus-associated encephalitis in a case-series of more than 40 patients. Wiad Lek. 2018;71(6):1224-1230.

Dyachenko PA, Dyachenko AG. The Spectrum of Herpesvirus Infections of the Nervous System in Adult Patients in Ukraine: A Prospective Single Center Study. Int Neuropsych Dis J. 2017;9(4):1-10.

Shah D, Flanigan T, Lally E. Routine screening for HIV in rheu- matology practice. J Clin Rheumatol. 2011;17(3):154-156.
© Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція, 2019
© ПП «ІНПОЛ ЛТМ», 2019