DOI: https://doi.org/10.30978/TB2018-4-66

Поліпшення ендотеліальної функції та функції зовнішнього дихання у пацієнтів з коморбідністю (артеріальна гіпертензія та хронічне обструктивне захворювання легень ІІІ ступеня) шляхом застосування донатора азоту оксиду — L-аргініну

L.A. Dron, I.H. Kupnovytska

Анотація


Мета роботи — підвищити ефективність фармакотерапії у пацієнтів з хронічним обструктивним захворюванням легень (ХОЗЛ) ІІІ стадії бронхообструкції, групи С шляхом корекції ендотеліальної функції, легеневої вентиляції та відповідно — якості життя пацієнтів за допомогою екзогенного донатора азоту оксиду — L­-аргініну.

Матеріали та методи. Об’єктом дослідження були 102 хворих з артеріальною гіпертензією (АГ) ІІ стадії 2—3-­го ступеня віком (65,5 ± 4,12) року. Серед них було 82 пацієнти з АГ, поєднаною з ХОЗЛ ІІІ стадії, групи С, та 20 хворих з АГ (есенціальною) аналогічної стадії та ступеня без ХОЗЛ. Відповідно до лікування пацієнтів з АГ і ХОЗЛ розподілили на дві групи, статистично однорідні за віком, статтю, тривалістю АГ і ХОЗЛ. Перша, контрольна, група складалася з 40 пацієнтів, котрі приймали лише базову терапію, основна — 42 особи — додатково отримувала препарат L-­аргініну. Аналогічно розподілено і групи хворих з АГ.

Результати та обговорення. Виявлено взаємообтяжливий вплив обох захворювань, оскільки встановлено погіршення досліджуваних показників кардіореспіраторної системи. За даними спірограми, об’єм форсованого видиху за 1 с (ОФВ1) у хворих з поєднаною патологією становив (38,28 ± ± 1,11) % порівняно з ОФВ1 у пацієнтів з АГ ((67 ± 2,84) %; р < 0,01), що мало помірної щільності зворотний кореляційний зв’язок з рівнем ендотеліну‑1 (ЕТ‑1) (r = –0,45; р < 0,05). Отже, суттєве погіршення бронхіальної прохідності у хворих на АГ з ХОЗЛ пов’язане з підвищенням рівня маркера вазоконстрикції ЕТ‑1 та з розвитком ендотеліальної дисфункції. Після 3 міс фармакотерапії, у комплекс якої входив L-­аргінін, встановлено його позитивні ефекти на перебіг коморбідної патології серцево-­судинної та дихальної систем: зниження рівня ЕТ‑1 у плазмі крові (p < 0,05), поліпшення функції ендотелію під впливом лікування в обох групах, збільшення показників вентиляції й газообміну, на що вказує підвищення індексу Тіффно. Водночас у КГ значних змін вентиляційних показників не помічено.

Висновки. Використання у комплексному лікуванні хворих з АГ, поєднаною з ХОЗЛ, L-­аргініну сприяло поліпшенню бронхіальної прохідності, ендотеліальної функції та відповідно — якості життя пацієнтів.

 


Ключові слова


хронічне обструктивне захворювання легень; артеріальна гіпертензія; L-аргінін

Повний текст:

PDF

Посилання


Mostovyi YuM, Rasputina LV. Chronic obstructive pulmonary disease andarterial hypertension: peculiarities of clinical course, treatment strategy (Ukr). Ukrainskyi Pulmonolohichnyi Zhurnal [Ukrainian Pulmonology Journal] (Ukr). 2010;1:23-25.

Nakaz MOZ Ukrainy N 555 vid. 27.06.2013 «Pro zatverdzhennia ta vprovadzhennia medyko-tekhnolohichnykh dokumentiv zi standartyzatsii medychnoi dopomohy pry khronichnomu obstruktyvnomu zakhvoriuvanni» lehen.http://www.moz.gov.ua/ua/ portal/dn_20130627_0555.html.

Nakaz MOZ Ukrainy N 384 vid. 24.05.2012 «Pro zatverdzhennia ta vprovadzhennia medyko-tekhnolohichnykh dokumentiv zi standartyzatsii medychnoi dopomohy pry arterialnii hipertenzii»

Pertseva TA, Hashynova EYu. New possibilities in therapy for obstructivepulmonary disease (Ukr). Ukrainskyi Pulmonolohichnyi Zhurnal [UkrainianPulmonology Journal] (Ukr). 2010;2: 12-17.

Feldman GJ. Improving the quality of life in patients with chronic obstructive pulmonary disease. Int J COPD. 2013;8:89-96.

Gall H, Sommer, Milger K, et al. Survival with sildenafil and inhaled iloprost in a cohort with pulmonary hypertension: an observational study. BMC Pulm Med. 2016;16(5):1-9.

Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease. Workshop report, global strategy for diagnosis, management, and pre vention of COPD. Update. 2013. Bethesda, National Institutes of Health, National Heart, Lung and Blood Institute; 2013.

Miravitlles M, PriceD, Rabe KF. Comorbidities of patients in tiotropium clinical trials: comparison with observational studies of patients with chronic obstructive pulmonary disease. Int J Chron Obstruct Pulmon Dis. 2015;10:549-564.

Morris SM. Arginine metabolism revisited. J Nutr. 2016;146(12):2579-2586.

Názara Otero CA, Baloira Villar A. The continuum of COPD and cardiovascular risk: A global scenario of disease. Clin Investig Arterioscler. 2015;27(3):144-147.
© Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція, 2019
© ПП «ІНПОЛ ЛТМ», 2019