Оцінка рівня сироваткового інтерлейкіну-10 залежно від демографічних та загальних клініко-лабораторних характеристик коронавірусної хвороби-19 у госпіталізованих пацієнтів

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.30978/TB2024-1-21

Ключові слова:

коронавірусна хвороба-2019 (COVID-19); інтерлейкін-10; чинники ризику; клініко-лабораторні характеристики; коморбідність.

Анотація

Мета роботи — визначити в госпіталізованих пацієнтів із коронавірусною хворобою-2019 (COVID-19) вміст інтерлейкіну-10 (ІЛ-10) та його зв’язок із демографічними та клініко-лабораторними показниками в гостру фазу хвороби.

Матеріали та методи. Обстежено 77 пацієнтів із COVID-19 віком від 29 до 87 років (середній вік — (59,3 ± 12,4) року). Серед пацієнтів було 43 (55,8 %) чоловіки та 34 (44,2 %) жінки. Обстеження проводили наступного дня після госпіталізації. Термін від початку захворювання становив у середньому (9,2 ± 3,5) доби. Середній рівень ІЛ-10 у пацієнтів із COVID-19 у 2,5 разу перевищував аналогічний показник у відносно здорових осіб: 10,7 (6,2; 50,5) і 4,3 (3,8; 4,7) пг/л (p < 0,001). Статистичну обробку результатів дослідження проводили з використанням пакета прикладних програм Statistica v. 6.1.

Результати та обговорення. Установлено, що стать та вік не впливали на рівень ІЛ-10 у сироватці крові госпіталізованих пацієнтів із COVID-19. Зареєстровано значне підвищення вмісту ІЛ-10 у пацієнтів із тяжким перебігом (rs = 0,242; p = 0,035) та летальним наслідком хвороби (rs = 0,270; p = 0,018), що свідчить про прозапальну активність зазначеного цитокіну. Показник ІЛ-10 зростає за наявності супутніх захворювань в анамнезі (rs = 0,271; p = 0,018), з яких найбільш значущими є кардити (rs = 0,226; p = 0,049), і певних станів, зокрема коагулопатії, що супроводжується підвищенням рівня фібриногену (rs = 0,249; p = 0,030). Спостерігається тенденція до збільшення рівня ІЛ-10 при цукровому діабеті (rs = 0,154; p = 0,183) та вмісту аланінамінотрансферази (rs = 0,193; p = 0,094). Відзначено тенденцію до підвищення рівня ІЛ-10 у хворих із наявністю таких респіраторних ознак, як кашель (rs = 0,169; p = 0,145), задишка (rs = 0,195; p = 0,091), збільшення частоти дихальних рухів (rs = 0,189; p = 0,102), зниження сатурації (rs = – 0,268; р = 0,019), які свідчать про розвиток респіраторної недостатності та відображують тяжкість хвороби. Установлено прямо пропорційний зв’язок між вмістом ІЛ-10 та систолічним артеріальним тиском (rs = 0,245; p = 0,033) переважно в осіб, які не мали гіпертонічної хвороби в анамнезі, а також між рівнями ІЛ-10 та фібриногену (rs = 0,268; p = 0,019), що можна використовувати як маркери для раннього визначення ризику розвитку тромботичних ускладнень. Виявлено обернено пропорційний зв’язок із показниками сатурації крові (rs = – 0,268; p = 0,019).

Висновки. Збільшення рівня ІЛ-10, яке спостерігається у пацієнтів із COVID-19 у гостру фазу захворювання, відображує тяжкість хвороби, ризик летального наслідку і може бути пов’язане з низкою супутньої патології, клінічних станів і змінами загальних лабораторних показників. Це обґрунтовує потребу в подальшому вивченні ІЛ-10 як одного з маркерів прогнозування перебігу COVID-19.

Біографії авторів

О.О. Білоконь, Дніпровський державний медичний університет, Дніпро

Білоконь Олександр Олександрович
асист. кафедри інфекційних хвороб

К.Ю. Литвин, Дніпровський державний медичний університет, Дніпро

Литвин Катерина Юріївна
д. мед. н., проф., зав кафедри інфекційних хвороб
49044, м. Дніпро, вул. Володимира Вернадського, 9

Посилання

Antomonov MIu. [Matematychna obrobka ta analiz medyko-biolohichnykh danykh]. 2-e vydannia. K.: MITs «Medinform»; 2018. 579 s. Ukrainian.

Berry PA, Antoniades CG, Hussain MJ, et al. Admission levels and early changes in serum interleukin-10 are predictive of poor out­come in acute liver failure and decompensated cirrhosis. Liver Int. 2010 May; 30(5):733-40. http://doi.org/10.1111/j.1478-3231.2010.02219.x.

Blackburn SD, Wherry EJ. IL-10, T cell exhaustion and viral persistence. Trends Microbiol. 2007 Apr;15(4):143-6. http://doi.org/10.1016/j.tim.2007.02.006.

Chen L, Liu HG, Liu W, et al. Analysis of clinical features of 29 patients with 2019 novel coronavirus pneumonia. Zhonghua jie he he hu xi za zhi= Zhonghua jiehe he huxi zazhi= Chinese journal of tuberculosis and respiratory diseases. 2020;43: E005-E005.

Couper KN, Blount DG, Riley EM. IL-10: the master regulator of immunity to infection. J Immunol. 2008 May 1;180(9):5771-7. http://doi.org/10.4049/jimmunol.180.9.5771.

Cush SS, Reynoso GV, Kamenyeva O, Bennink JR et al. Locally Produced IL-10 Limits Cutaneous Vaccinia Virus Spread. PLoS Pathog. 2016 Mar 18;12(3):e1005493. http://doi.org/10.1371/journal.ppat.1005493.

de Freitas RA, Lima VV, Bomfim GF, Giachini FRC. Inter­leukin-10 in the Vasculature: Pathophysiological Implications. Curr Vasc Pharmacol. 2022;20(3):230-243. http://doi.org/10.2174/1570161120666211227143459.

Diao B, Wang C, Tan Y, et al. Reduction and Functional Exhaustion of T Cells in Patients With Coronavirus Disease 2019 (COVID-19). Front Immunol. 2020 May 1:11:827. http://doi.org/10.3389/fimmu.2020.00827.

Fayad L, Keating MJ, Reuben JM, et al. Interleukin-6 and interleukin-10 levels in chronic lymphocytic leukemia: corre­lation with phenotypic characteristics and outcome. Blood. 2001 Jan 1;97(1):256-63. http://doi.org/10.1182/blood.v97.1.256.

Han H, Ma Q, Li C, Liu R, Zhao L, Wang W, et al. Profiling serum cytokines in COVID-19 patients reveals IL-6 and IL-10 are disease severity predictors. Emerg Microbes Infect. 2020 Dec;9(1):1123-1130. http://doi.org/10.1080/22221751.2020.1770129.

Han H, Ma Q, Li C, Liu, et al. Profiling serum cytokines in COVID-19 patients reveals IL-6 and IL-10 are disease severity predictors. Emerg Microbes Infect. 2020 Dec;9(1):1123-1130. http://doi.org/10.1080/22221751.2020.1770129.

Jiang L, Yao S, Huang S, Wright J, Braciale TJ, Sun J. Type I IFN signaling facilitates the development of IL-10-producing effector CD8+ T cells during murine influenza virus infection. Eur J Immunol. 2016 Dec;46(12):2778-2788. http://doi.org/10.1002/eji.201646548.

Lauw FN, Pajkrt D, Hack CE, Kurimoto M, van Deventer SJ, van der Poll T. Proinflammatory effects of IL-10 during human endotoxemia. J Immunol. 2000 Sep 1;165(5):2783-9. http://doi.org/10.4049/jimmunol.165.5.2783.

Lu L, Zhang H, Dauphars DJ, He YW. A Potential Role of Interleukin 10 in COVID-19 Pathogenesis. Trends Immunol. 2021 Jan;42(1):3-5. http://doi.org/10.1016/j.it.2020.10.012.

Naghashpour M, Ghiassian H, Mobarak S, et al. Profiling serum levels of glutathione reductase and interleukin-10 in positive and negative-PCR COVID-19 outpatients: A comparative stu­dy from southwestern Iran. J Med Virol. 2022 Apr;94(4):1457-1464. http://doi.org/10.1002/jmv.27464.

Naing A, Papadopoulos KP, Autio KA, et al. Safety, Antitumor Activity, and Immune Activation of Pegylated Recombinant Human Interleukin-10 (AM0010) in Patients With Advanced Solid Tumors. J Clin Oncol. 2016 Oct 10;34(29):3562-3569. http://doi.org/10.1200/JCO.2016.68.1106.

Nylén S, Sacks D. Interleukin-10 and the pathogenesis of human visceral leishmaniasis. Trends Immunol. 2007 Sep;28(9):378-84. http://doi.org/10.1016/j.it.2007.07.004.

Pérez Fernández R, Kaski JC. [Interleukin-10 and coronary disease]. Rev Esp Cardiol. 2002 Jul;55(7):738-50. http://doi.org/10.1016/s0300-8932(02)76693-1. Spanish.

Ragab D, Salah Eldin H, Taeimah M, Khattab R, Salem R. The COVID-19 Cytokine Storm; What We Know So Far. Front Immunol. 2020 Jun 16:11:1446. http://doi.org/10.3389/fimmu.2020.01446.

Tilg H, van Montfrans C, van den Ende A, Kaser, et al. Treatment of Crohn’s disease with recombinant human inter­leukin 10 induces the proinflammatory cytokine interferon gamma. Gut. 2002 Feb;50(2):191-5. http://doi.org/10.1136/gut.50.2.191.

Wan X, Huang WJ, Chen W, et al. IL-10 deficiency increases renal ischemia-reperfusion injury. Nephron Exp Nephrol. 2014; 128(1-2):37-45. http://doi.org/10.1159/000366130.

Wei W, Zhao Y, Zhang Y, Jin H, Shou S. The role of IL-10 in kidney disease. Int Immunopharmacol. 2022 Jul:108:108917. http://doi.org/10.1016/j.intimp.2022.108917.

Xu Z, Shi L, Wang Y et al. Pathological findings of COVID-19 associated with acute respiratory distress syndrome. Lancet Respir Med. 2020 Apr;8(4):420-422. http://doi.org/10.1016/S2213-2600(20)30076-X.

Zhao Y, Qin L, Zhang P, et al. Longitudinal COVID-19 profiling associates IL-1RA and IL-10 with disease severity and RANTES with mild disease. JCI Insight. 2020 Jul 9;5(13):e139834. http://doi.org/10.1172/jci.insight.139834.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-02-29

Номер

Розділ

Оригінальні дослідження