β-дефензин-1, феритин, інтерлейкін-6 та їхній зв’язок із клінічними та лабораторними показниками тяжкості туберкульозного процесу

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.30978/TB2024-1-15

Ключові слова:

туберкульоз; β-дефензин-1; феритин; інтерлейкін-6; прогностичні маркери.

Анотація

Установлення зв’язків між клініко-лабораторними параметрами (загальний стан пацієнта, показники клінічного і біохімічного аналізів крові) та маркерами перебігу туберкульозу в перспективі може бути використане для прогнозування тяжкості порушення функціонування різних органів і тканин у хворих на туберкульоз, зокрема в пацієнтів, які отримують протитуберкульозне лікування.
Мета роботи — дослідити зв’язки між біохімічними маркерами (β-дефензин-1, феритин, інтерлейкін-6 (ІЛ-6)) і клінічними та лабораторними показниками тяжкості туберкульозного процесу.

Матеріали та методи. У дослідження було залучено 100 хворих на туберкульоз легень. Після отримання 60 доз протитуберкульозного лікування пацієнтів ретроспективно розподілили на дві групи: 77 пацієнтів, у яких зареєстрували припинення бактеріовиділення (за даними мікроскопії мокротиння), і 23 пацієнти, у яких зберігалося бактеріовиділення (за даними мікроскопії мокротиння). Крім рутинних досліджень, передбачених для моніторингу пацієнтів із туберкульозом наказами МОЗ України щодо ведення хворих на туберкульоз, вимірювали рівень β-дефензину-1, феритину та ІЛ-6 у крові натще методом імуноферментного аналізу на початку лікування та через 60 днів. Статистичну обробку даних проведено за допомогою програмного середовища Statistica 8.0.

Результати та обговорення. Порівняння досліджуваних показників у групах на початку лікування виявило статистично значущо (р < 0,05) вищий рівень у групі 2 β-дефензину-1 ((18,97 ± 2,42) та (55,02 ± 15,69) пг/мл), феритину ((94,86 ± 6,02) і (141,61 ± 24,66) нг/мл) та ІЛ-6 ((80,33 ± 5,03) і (110,13 ± 10,35) пг/мл). Усі досліджувані маркери мали статистично значущий прямо пропорційний зв’язок з масивністю бактеріовиділення, умовним показником виразності клінічних симптомів, ШОЕ та рівнем сечовини, а також статистично значущий обернено пропорційний зв’язок із рівнем креатиніну. У пацієнтів з меншим індексом маси тіла зареєстровано вищі показники β-дефензину-1 і феритину. Більша концентрація β-дефензину-1 та феритину пов’язана з нижчим рівнем гемоглобіну (для β-дефензину-1 також установлено обернено пропорційний зв’язок із кількістю еритроцитів). Збільшення кількості лейкоцитів супроводжувалося статистично значущим підвищенням рівня β-дефензину-1 та ІЛ-6. Установлено статистично значущий обернено пропорційний зв’язок між вмістом глюкози та феритину, а також між рівнем білірубіну і феритину та ІЛ-6.
Висновки. Статистично значущо вищі рівні β-дефензину-1, феритину та ІЛ-6 у пацієнтів, у яких через 60 доз лікування зберігалося бактеріовиділення, дають підставу розглядати досліджувані біохімічні показники як маркери неефективності протитуберкульозної терапії. Установлені прямо пропорційні зв’язки з тяжкістю клінічної симптоматики свідчать про можливість застосування досліджуваних параметрів як маркерів тяжкості перебігу туберкульозу. Виявлено можливість використання β-дефензину-1 та феритину як маркерів анемії. Наявність кореляції з показниками біохімічного аналізу крові свідчить про підвищення рівня β-дефензину-1, феритину та ІЛ-6 на тлі ураження нирок.

Біографії авторів

О.С. Шевченко, Харківський національний медичний університет

Шевченко Ольга Станіславна
д. мед. н., проф., зав. кафедри інфекційних хвороб та фтизіатрії

Л.Д. Тодоріко, Буковинський державний медичний університет, Чернівці

Тодоріко Лілія Дмитрівна
д. мед. н., проф., зав. кафедри фтизіатрії та пульмонології

Р.С. Шевченко, Харківський національний медичний університет

Шевченко Ростислав Станіславович
д. мед. н., проф. кафедри хірургії № 4

С.Л. Матвєєва, Харківський національний медичний університет

Матвєєва Світлана Леонідівна
к. мед. н., доц. кафедри інфекційних хвороб та фтизіатрії

Є. Тудор, Інститут фтизіопневмології імені Кирила Драганюка, Кишинів

Тудор Олена
д. мед. н., ст. наук. співр., вчений секретар

І.А. Овчаренко, Харківський національний медичний університет

Овчаренко Ірина Анатоліївна
к. мед. н., асист. кафедри інфекційних хвороб та фтизіатрії

О.М. Швець, Харківський національний медичний університет

Швець Ольга Миколаївна
д. філос., асист. кафедри інфекційних хвороб та фтизіатрії

О.О. Погорєлова, Харківський національний медичний університет

Погорєлова Ольга Олександрівна
д. філос., асист. кафедри інфекційних хвороб та фтизіатрії

Посилання

Shevchenko OS, Matvieieva SL, Ovcharenko IA, Shvets OM, Pohorielova OO. [Ferritin as a proinflammatory biomarker of iron exchange in tuberculosis patients (review)]. Tuberculosis, Lung Diseases, HIV Infection (Ukraine). 2023;1:87-92. http://doi.org/10.30978/TB-2023-1-87. Ukrainian.

Barnes TC, Anderson ME, Moots RJ. The many faces of interleukin-6: the role of IL-6 in inflammation, vasculopathy, and fibrosis in systemic sclerosis. Int J Rheumatol. 2011:721608. http://doi.org/10.1155/2011/721608.

Chan WC, O’Mahoney MG, Yu DY, Yu RY. Renal failure during intermittent rifampicin therapy. Tubercle. 1975;14(3):191-8. http://doi.org/10.1016/0041-3879(75)90051-3.

Faheem S, Maqsood S, Hasan A, Imtiaz F, Saikh F, Farooqui WA. Associations of early childhood caries with salivary beta defensin-3 and childhood anemia: a case—control study. BMC Oral Health. 2021;21(1). http://doi.org/10.1186/s12903-021-01810-x.

Ganz T, Nemeth E. The hepcidin-ferroportin system as a therapeutic target in anemias and iron overload disorders. Hematology Am Soc Hematol Educ Program. 2011;2011:538-42. http://doi.org/10.1182/asheducation-2011.1.538.

Gelaw Y, Getaneh Z, Melku M. Anemia as a risk factor for tuberculosis: a systematic review and meta-analysis. Environ Health Prev Med. 2021;26(1):13. http://doi.org/10.1186/s12199-020-00931-z.

Gupte AN, Kumar P, Araujo-Pereira M, et al. Baseline IL-6 is a biomarker for unfavorable tuberculosis treatment outcomes: a multi-site discovery and validation study. Eur Resp J. 2022;59(4):2100905. http://doi.org/10.1183/13993003.00905-2021.

Lacroix C, Tranvouez JL, Phan Hoang T. Pharmacokinetics of pyrazinamide and its metabolites in patients with hepatic cirrhotic insufficiency. Arzneimittelforschung. 1990;40:76-9.

Legrer RI, Ganz T. Defensins: endogenous antibiotic peptides from human leukocytes. Ciba Found Symp. 1992:171:276-90; discussion 290-3. http://doi.org/10.1002/9780470514344.ch16.

Mishra S, Taparia MP, Yadav D, Koolwal S. Study of iron metabolism in pulmonary tuberculosis patients. International Journal of Health Sciences and Research. 2018;8(3):71-7.

Muthukumar T, Jayakumar M, Fernando EM, Muthusethupathi MA. Acute renal failure due to rifampicin: a study of 25 patients. Am J Kidney Dis. 2002 Oct;40(4):690-6. http://doi.org/10.1053/ajkd.2002.35675.

Nakajima A, Fukami T, Kobayashi Y. Human arylacetamide deacetylase is responsible for deacetylation of rifamycins: rifampicin, rifabutin, and rifapentine. Biochem Pharmacol. 2011;82:1747-56. http://doi.org/10.1016/j.bcp.2011.08.003.

Renshaw AA, Gould EW. Thrombocytosis is associated with Mycobacterium tuberculosis infection and positive acid-fast stains in granulomas. Am J Clin Pathol. 2013;139(5):584-86. http://doi.org/10.1309/AJCPCM1CKASVBMBP.

Ruddell RG, Hoang-Le D, Barwood JM, et al. Ferritin functions as a proinflammatory cytokine via iron-independent protein kinase C zeta/nuclear factor kappaB-regulated signaling in rat hepatic stellate cells. Hepatology. 2009;49(3):887-900. http://doi.org/10.1002/hep.22716.

Scales MD, Timbrell JA. Studies on hydrazine hepatotoxicity. 1. Pathological findings. J Toxicol Environ Health. 1982;10:941-53. http://doi.org/10.1080/15287398209530308.

Shevchenko OS, Todoriko LD, Matvyeyeva SL, Ovcharenko IA, Shvets OM, Pohorielova OO. Ferritin, IL-6 and human-beta-defensin-1 as prognostic markers of the course severity and treatment effectiveness of pulmonary tuberculosis. Tuberculosis, Lung Diseases, HIV Infection (Ukraine). 2023;2(53):43-50. http://doi.org/10.30978/TB-2023-2-7.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-02-29

Номер

Розділ

Оригінальні дослідження