DOI: https://doi.org/10.30978/TB2019-4-15

Залишкові зміни після вилікування мультирезистентного туберкульозу і туберкульозу із розширеною резистентністю у ВІЛ-позитивних осіб

V.I. Petrenko, O.V. Panasiuk, G.V. Radysh, S.M. Antonyak, O.B. Holub, L.I. Hetman, A.S. Evdokimov, L.A. Kolomiychuk, Ya.V. Lopatina, L.S. Nychyporenko, T.V. Syprynenko, O.V. Stopolyansky

Анотація


Мета роботи — визначити частоту малих залишкових змін (МЗЗ) і великих залишкових змін (ВЗЗ) та запропонованих нами надвеликих залишкових змін (НВЗЗ) після вилікування туберкульозу (ТБ) легень і органів позалегеневої локалізації з мульти- і розширеною резистентністю у ВІЛ-позитивних пацієнтів залежно від використання молекулярно-генетичних і культуральних методів діагностики ТБ порівняно із застосуванням лише культуральних.

Матеріали та методи. У клінічному дослідженні взяли участь 44 дорослих ВІЛ-позитивних хворих на мультирезистентний ТБ (МРТБ) легень і органів позалегеневої локалізації та аналогічний ТБ із розширеною резистентністю (РРТБ), яких обстежували і пролікували за національними методами та стандартами. Пацієнтів після вилікування ТБ розподілено на дві ідентичні групи по 22 особи залежно від одночасного використання молекулярно-генетичних і культуральних методів діагностики ТБ (І група) порівняно із застосуванням лише культуральних методів (ІІ група).

Результати та обговорення. Частоту МЗЗ і ВЗЗ у пацієнтів І групи встановлено відповідно в 9,0 і 23,0 % випадків, у пацієнтів ІІ групи — у 23,0 і 41,0 %, різниця між групами недостовірна (р > 0,05). Частоту НВЗЗ у пацієнтів І групи встановлено в 52,0 % випадків, ІІ групи — у 36,0 % (р < 0,05). Суттєво вища частота НВЗЗ у ВІЛ-позитивних пацієнтів з вилікуваним МРТБ і РРТБ з багатоорганним ураженням зумовлена швидкою діагностикою ТБ, насамперед міліарного і нервової системи.

Висновки. У ВІЛ-позитивних пацієнтів після вилікування МРТБ/РРТБ легень та інших органів рекомендовано виділити НВЗЗ, які включають залишкові зміни легень та інших органів. На їх вищу частоту суттєво впливає швидка діагностика ТБ (міліарного, нервової системи). Щодо МЗЗ і ВЗЗ, то вони однаково часто трапляються у ВІЛ-позитивних пацієнтів після вилікування МРТБ/РРТБ легень або інших органів.


Ключові слова


мульти- і розширенорезистентний туберкульоз; легені; позалегеневі локалізації; діагностика; залишкові зміни; поєднання з ВІЛ

Повний текст:

PDF

Посилання


Holubovska OA, Nikolaeva OD, Klymanska LA, et al. The clinical forms of tuberculosid in patients wients with HIV infection. Tuberculosis, Lung diseases HIV infection. (Ukr). 2014;4(19):5-12.

Diagnostyka pozalegenewoho tuberkulozu u HIV. Infection ta chvorych na SNID. Metodychni recomendaskyi zatwerdgeni nacazom MOZ. Ukrainy 06.09.2006 r., N 597, MOZ. Ukrainy. (Ukr). Kyiv;2009:485.

Pulmonologiya ta ftyziatriya: Nac.Pidruch. U 2-h tom [Text] / Za red. YuI Feshenko, VP Melnyk, IH Ilnitskyi. (Ukr). Kyiv — Lwiw: Atlas;2011:1362.

Unificovanyi klinichnyi proticol pervynnoi, vtorynnoi (specialisovanoi) ta tretynnoi (vysokospecyalisovanoi) medychnoi dopomohy doroslym “Tuberculos” [Text] MOZ. Ukrainy. (Ukr). K.: MOZ. Ukrainy;2014:179.

Ftyziatriya: Nac. pidruch. [Text] / Za red. VI Petrenka. (Ukr). K.: VSV «Medycyna»;2015:472

Dheda K, Gumbo T, Maartens G, et aj. The epidemiology, pathogenesis, transmission, diagnosis, and management of multidrug-resistant, extensively drug-resistant, and incurable tuberculosis. Lancet Respir Med. 2017;17:2213-2600. doi: 10.1016/S2213-2600(17)30079-6.

Galli L, Lancella L, Garazzino S, et al. Recommendations for treating children with drug-resistanttuberculosis. Italian Pediatric TB. Study Group Pharmacol Res. 2016;105:176-182.

Kim YW, et al. Evaluation of Xpert MTB/RIF assay: diagnosis and treatmentoutcomesinrifampicin — resistant tuberculosis. Int J Tub Lung Dis. 2015;19(10):1216-1221.
© Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція, 2020
© ПП «ІНПОЛ ЛТМ», 2020