№ 4 (2018)

Зміст

Передова стаття

Нові підходи до виявлення і лікування латентної туберкульозної інфекції PDF
V.I. Petrenko, M.G. Dolynska 5-10
Хронічне обструктивне захворювання легень: реалії топової проблеми респіраторної медицини з позицій сьогодення PDF
L.D. Todoriko, V.I. Petrenko, O.S. Shevchenko, I.O. Semianiv, A.V. Boyko 11-18

Оригінальні дослідження

Перші результати впровадження бедаквіліну для хворих на мультирезистентний туберкульоз в Україні: рекомендації для практичних лікарів PDF
N.A. Lytvynenko, Yu.I. Feshchenko, K.O. Gamazina, О.V. Pavlova, М.V. Pogrebna, Yu.О. Senko, L.V. Sherbakova, O.P. Schebotar, V.V. Davudenko, O.L. Bororova, Yu.O. Patіuk, A.І. Barbova 19-26
Значення ультрасоноскопії для раннього виявлення синдрому плеврального випоту PDF
I.D. Duzhyi, G.P. Oleshchenko, Ya.V. Khyzhnia, T.V. Romanenko 27-32
Інтраопераційна профілактика верхівкової залишкової плевральної порожнини при операціях з приводу мультирезистентного туберкульозу легень PDF
M.S. Opanasenko, O.V. Tereshkovуch 33-40
Моніторинг та оцінка ефективності виконання обласної програми протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу в Кіровоградській області PDF
P.G. Kovalenko, О.І. Moskal, О.Y. Sysyn 41-47
Двоетапна діагностика Лайм-бореліозу (імуноферментний аналіз, імуноблот) у хворих на туберкульоз легень PDF
L.P. Melnyk, L.A. Hryshchuk, М.I. Shkilna, N.A. Vasylieva 48-53
Динаміка показників загоєння деструктивних змін легеневої тканини у хворих з різною ефективністю лікування мультирезистентного туберкульозу PDF
I.A. Ovcharenko, О.S. Shevchenko 54-58
Вивчення показників вуглеводного обміну у хворих із уперше діагностованим туберкульозом легень PDF
O.M. Shvets, O.S. Shevchenko, Ye.B. Radzishevska 59-65
Поліпшення ендотеліальної функції та функції зовнішнього дихання у пацієнтів з коморбідністю (артеріальна гіпертензія та хронічне обструктивне захворювання легень ІІІ ступеня) шляхом застосування донатора азоту оксиду — L-аргініну PDF
L.A. Dron, I.H. Kupnovytska 66-72

Випадок з практики

Демієлінізуюче захворювання, яке може приховувати ВІЛ-інфекцію. Клінічний випадок PDF (English)
P.A. Dyachenko 73-76

Методичні рекомендації

Позалегеневий і міліарний туберкульоз у хворих на коінфекцію туберкульоз/ВІЛ. Частина 4 PDF
V.I. Petrenko, M.G. Dolinska, O.M. Raznatovska 77-87
Екстрене повідомлення: ключові зміни в лікуванні мультирезистентного та рифампіцин-резистентного туберкульозу PDF
  88-92